De overheid en btw

Overheid - De overheid en btw.jpg

Als overheidsinstelling bent u zowel belastingheffer als belastingbetaler. Overal in uw organisatie is btw-heffing aan de orde. Het is steeds de vraag of inkomsten wel of niet belast zijn met btw en of de btw op inkopen en investeringen aftrekbaar is. Daarnaast is het essentieel dat uw btw-administratie voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving. Bij gemeenten en provincies speelt bovendien het btw-compensatiefonds. Wij helpen u meer grip te krijgen op de btw-processen en de btw in reguliere bedrijfsprocessen te borgen.

Btw-betalingen voor overheidslichamen

Btw is in Nederland een belangrijke bron voor de schatkist. Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en alle andere (decentrale) overheidslichamen dragen hieraan op twee manieren bij. In de eerste plaats doordat uw organisatie als ondernemer voor de btw kan worden gezien en btw moet betalen over de gerealiseerde omzet. In de tweede plaats betaalt uw organisatie btw op inkopen en deze btw is slechts beperkt aftrekbaar. Voor gemeenten en provincies speelt de btw een nog grotere rol vanwege het btw-compensatiefonds.

Labeling van de activiteiten

Verreweg de meeste activiteiten van overheden zijn wettelijke taken. Daarnaast voeren overheden ook werkzaamheden uit die op de markt plaatsvinden. Denk aan de levering van grond en het verhuren van culturele accommodaties. Zeker op het niveau van de decentrale overheid, zoals een gemeente of provincie, zien we een toenemende mate van marktactiviteiten. En dat heeft gevolgen voor de btw.

Voor alle activiteiten moet worden vastgesteld of u deze verricht als overheid of ondernemer. Deze kwalificatie is bepalend voor de vraag of u wel of geen btw verschuldigd bent aan de Belastingdienst alsmede voor de vraag of btw op inkopen aftrekbaar, compensabel (BCF) of kostenverhogend is. Deze vaststelling wordt opgenomen in een labeling; een lijst waarin uw activiteiten zijn opgenomen en zijn voorzien van de juiste btw-kwalificatie. Deze labeling biedt de basis voor uw btw-administratie. Uiteraard is het belangrijk om deze labeling periodiek te beoordelen op wijzigingen in activiteiten of wet- en regelgeving. Dit kan perfect in een Tax Control Framework worden ingebouwd.

Samenwerking tussen en met overheden

Gemeenten werken steeds vaker samen met andere gemeenten en (markt)partijen. Hierbij moeten de btw-aspecten goed worden beoordeeld. In veel gevallen kan btw namelijk een kostenverhogend effect hebben waardoor de samenwerking financieel minder gunstig uitvalt. Wij adviseren daarom altijd om een samenwerkingsovereenkomst vooraf fiscaal te toetsen. Neem contact met ons op indien u hierover van gedachten wilt wisselen.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de overheid en btw? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

rakesh ghirah.jpg
Rakesh Ghirah Senior manager VAT Advisory T: 06 11 87 19 74