Sociaal domein

Overheid - Sociaal domein.jpg

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden gekregen, die eerder bij het rijk waren belegd; op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp, participatie en zelfredzaamheid. Deze decentralisaties binnen het sociaal domein vragen van u als gemeente een andere manier van werken en een andere benadering van sociale dienstverlening en het ondersteunen van inwoners. Werkprocessen moesten worden heringericht, maar moeten soms ook weer worden aangepast op basis van ervaringen. Bovendien ontstaan er nog steeds nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en hun ketenpartners.

Inmiddels hebben de meeste gemeenten de kwaliteit van hun dienstverlening op orde, maar vaak schuilen er nog wel problemen in de bedrijfsvoering en de beheersing van de financiële stromen. De risico’s die hieraan zijn verbonden kunnen fors zijn. Wij kennen de bedrijfsvoering binnen het sociale domein als geen ander en helpen u graag om in control te komen en te blijven.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.