Transformatie sociaal domein

Overheid - Sociaal domein - Transformatie sociaal domein.jpg

Enkele jaren geleden bestond het beeld dat 2018 het jaar zou zijn waarin de decentralisaties afgerond waren en er sprake zou zijn van ‘business as usual’. Dat lijkt inmiddels niet reëel. De transitiefase is weliswaar afgerond, maar de transformatie in de zorg is nog steeds bezig. Eigenlijk zijn alle gemeenten in toenemende mate geïnteresseerd in het feit of de inzet van middelen ook geleid heeft tot het bereiken van doelstellingen in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Ook neemt de noodzaak toe om meer grip te krijgen op de financiële beheersing van deze grote kostenstroom. Met onderstaande diensten helpen wij u om in control te komen.

Doelmatigheidsanalyse

Uit evaluaties van eerdere decentralisaties blijkt dat er nog weinig aandacht is voor doelmatigheid. Door de vele beleidswijzigingen is het bovendien voor gemeenten moeilijk om doelmatigheid te meten. Veel gemeenten geven aan dat zij vooral bezig zijn met zorgcontinuïteit, het verstrekken van uitkeringen en dat het lange-termijn-perspectief achterblijft. Maar wat is het effect van de euro’s die u in het kader van de uitvoering van uw beleid heeft besteed? Worden inwoners gelukkiger, en meer zelfredzaam? En hoe kunt u dat meten? Wij helpen u om uw beleidsuitgangspunten te vertalen in prestatie-indicatoren en om dit meetbaar te maken. Een goede basis om uw strategie te evalueren.

Verbeteren relatie zorgaanbieders en gemeenten

Gemeenten proberen in hun rol van opdrachtgever zo goed(koop) mogelijk in te kopen. Zorginstellingen zijn vooral gericht op het binnenhalen van contracten. Nieuwe rollen en spelregels tussen gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere private partijen maken het spel niet eenvoudiger. Hoe kunnen we niet alleen in kwantitatieve, maar vooral ook in kwalitatieve zin de relatie tussen vraag en aanbod verbeteren? Regelmatig en goed contact met leveranciers kan voordelen opleveren met betrekking tot de wijze van tijdige verantwoording, fraude preventie en de kwaliteit en afrekening van de geleverde zorg.

Met onze kennis helpen wij u om een netwerk te vormen en bouwen als ‘neutrale buitenstaander’ de brug tussen u en de verschillende zorgaanbieders. Daarbij staat de cliënt centraal en zoeken we samen naar passende en betaalbare zorg.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over alternatieve financiering? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

David Zijlmans.jpg
David Zijlmans Partner (Business) Advisory T: 06 11 68 98 95