Trainingen Vpb

Overheid - Trainingen vpb.jpg

Als overheidsinstelling bent u in beginsel verplicht aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) te doen t.a.v. activiteiten die voor de Vpb kwalificeren als onderneming. Hoe ziet die verplichting er uit, hoe beoordeelt u welke activiteiten hiervoor kwalificeren en welke vrijstellingen er voor uw gemeente gelden. En wat is de financiële impact van de vennootschapsbelasting en hoe beïnvloedt die uw begroting en jaarrekening? Wij bieden u een trainingsprogramma aan waarin we u persoonlijk helpen met en adviseren over de vennootschapsbelasting voor uw gemeente.

Onze training bestaat uit een basismodule en twee verdiepingsmodules verdeeld over een drietal dagdelen. U krijgt snel inzicht in de impact van vennootschapsbelasting op uw gemeente, met duidelijke handvaten om aan de slag te gaan. Tijdens de training worden veel casussen vanuit de praktijk besproken. U kunt ook zelf vraagstukken uit uw gemeente inbrengen. Maximale theoretische en praktische kennisoverdracht staat centraal, zodat u en uw organisatie in control zijn op het gebied van de vennootschapsbelasting.

De training wordt gegeven door ervaren accountants en adviseurs vanuit onze Kennisgroep Vpb Overheid. Zij zijn bekend met de BBV-regelgeving vanuit hun praktische ervaring als accountant of fiscalist bij ruim 15% van de gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De opbouw van de training vennootschapsbelasting is als volgt:

  1. De basismodule bestaat onder andere uit: Basistraining, algemene en specifieke vrijstellingen, boekhoudkundige en fiscale aspecten, waardering, fiscale winstbepaling, vermogensetikettering, casussen.
  2. De verdiepingsmodule Grondbedrijf en Vastgoed is volledig toegespitst op de fiscale aspecten van het grondbedrijf en op vastgoed. De volgende vragen worden beantwoord: Wat behoort tot de onderneming? Hoe reken ik kosten toe? Hoe zorg ik voor een minimalisering van de Vpb-druk? Bovendien komen waardering grond en vastgoed en een aantal casussen aan bod.
  3. De verdiepingsmodule Samenwerkingsverbanden en DVO’s gaat volledig in op de fiscale aspecten van samenwerkingsverbanden en DVO’s. De volgende vragen worden beantwoord: Welke vrijstellingen spelen wanneer een rol en hoe kan ik dat beïnvloeden? Welke aandachtspunten zijn er bij DVO’s? Bovendien staan de volgende thema’s centraal: soorten samenwerkingsverbanden en fiscale behandeling, resultaattoerekening, delegatie en mandaat en casussen.

Na het volgen van deze training:

  • bent u een kwalitatieve gesprekspartner richting uw adviseur en de Belastingdienst
  • kunt u de opgedane kennis zelf in uw werk toepassen
  • kunt u in uw organisatie als Vpb-adviseur voor en richting uw medewerkers optreden.

Heeft u interesse in de training vennootschapsbelasting?

Wilt u meer informatie over vennootschapsbelasting? Heeft u opleidingswensen of heeft u begeleiding nodig inzake de vennootschapsbelasting? Neem dan contact op met Marco Hoeks, voorzitter van onze kennisgroep Vpb Overheid.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over trainingen Vpb? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

marco hoeks.jpg
Marco Hoeks Partner tax advisory T: 06 13 97 16 30