Skip to content
Gepubliceerd op: 11 juli 2019
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Wist u dat als medewerkers geen onderdeel uitmaken van een team, slechts 8% van hen volledig betrokken is bij de organisatie? Bij medewerkers die wél in teamverband werken, ligt dit percentage ruim twee keer zo hoog: 17%. Het is een belangrijke uitkomst van een recent onderzoek van Marcus Buckingham en Ashley Goodall waaruit blijkt dat werken in teamverband bijdraagt aan meer betrokken medewerkers en een hogere productiviteit. Het onderzoek toont aan dat werken in een team eveneens bijdraagt aan het ervaren van werkgeluk, creativiteit, innovatie, weerbaarheid en hoe lang je bij het bedrijf in dienst blijft. Al met al belangrijke uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering.

De belangrijke les die werkgevers uit dit onderzoek kunnen trekken, is dat investeren in teams en teamwork een echte must-have aan het worden is. Ik zie dat steeds meer werkgevers dit onderkennen en daarom overstappen van een op het individu gerichte cyclus van functioneren en beoordelen naar het actief sturen op teamgerichte doelen en het geven van onderlinge feedback om zo het teamgevoel te versterken.

Aandacht voor samenstelling en competenties

Toch is het niet zo eenvoudig om een goed werkend team te krijgen, waarmee de betrokkenheid wordt vergroot. Er moet voldoende vertrouwen zijn in de teamleider en het vraagt om (met regelmaat, dus bijvoorbeeld wekelijks) oprechte aandacht voor het team en de teamleden. Daarnaast zijn er teamsessies nodig waarbij je, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, stappen zet om de doelstellingen van het team te realiseren. Het is dus van groot belang om goed naar de samenstelling van het team te kijken en om als team de aanwezige competenties op waarde te kunnen schatten.

Succesfactoren

Uit het onderzoek blijkt ook dat verbondenheid, een open cultuur en omgevingssensitiviteit de succesfactoren van effectieve teams zijn. Verbondenheid ontstaat alleen als er ook sprake is van een gemeenschappelijk doel waaraan met elkaar gewerkt wordt. Dus help bij het benoemen van het doel of het kader. Daarnaast is het van belang om een open cultuur te creëren waarin verschillende meningen worden gerespecteerd. Effectieve teams weten ook wat er leeft in de omgeving. Zij weten wie hun (interne) klanten zijn en welke toegevoegde waarde zij leveren. Kortom, een team waar medewerkers op elkaar vertrouwen, met elkaar communiceren en een gemeenschappelijk doel hebben, is eerder in staat resultaten te behalen.

Hoe creëer je een effectief team?

Ik zie werkgevers echter worstelen met hoe te investeren in hun teams. Want waar liggen de ontwikkelkansen van het team om uiteindelijk verder te komen? Zeker als je merkt dat een team onvoldoende effectief of productief is. En wat doe je als de samenwerking niet goed loopt? En hoe creëer je draagvlak binnen het team om daar verandering in aan te brengen? De eerste stap naar goed werkende teams is inzicht krijgen in het verbeterpotentieel van het team. Dit inzicht krijg je door het team te vragen naar waar het knelt of wringt en wat er beter kan. Ga hier met het team over in gesprek. Zorg dat je begrijpt wat er zich in een team afspeelt. Gebruik die kennis als vertrekpunt om met elkaar te bepalen wat er nodig is om al team te groeien.

Tenslotte… Marcus Buckingham en Ashley Goodall maakten een geweldig filmpje over de uitkomsten van hun onderzoek. Een aanrader om te kijken als je meer wilt weten over de kracht van teams.

Employment Advisory maakt gebruik van een speciale teamscan om het verbeterpotentieel van een team inzichtelijk te maken. Aan de hand van de scan doen wij aanbevelingen voor de gewenste ontwikkelmogelijkheden van het team. Meer weten over de teamscan van Baker Tilly? Wij helpen u graag.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief