Skip to content

Werkvergunningen voor personeel uit het buitenland

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Wilt u personeel uit het buitenland laten werken in Nederland? Zorg dan dat u over de juiste  vergunningen beschikt.

In dit artikel leest u wanneer een werkvergunning verplicht is en bespreken onze experts 3 speciale werkvergunningen:

  • de verblijfsvergunning voor kennismigranten

  • de verblijfsvergunning concernoverplaatsing (ICT: intra-corporate transferee)

  • de Europese blauwe kaart

Wanneer is een werkvergunning verplicht?

Werknemers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder verblijfs- of werkvergunning in Nederland wonen en werken. Werknemers die van buiten de EER en Zwitserland komen, hebben in principe een vergunning nodig om in Nederland te mogen wonen en werken.

Let op: deze vergunningsvereisten gelden ook voor werknemers die uit het Verenigd Koninkrijk komen!

Welk type vergunning benodigd is, hangt af van de tijdsduur van het verblijf in Nederland. Gaat het om een periode korter dan 90 dagen? Dan moet er een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd. Werkt en verblijft de werknemer langer dan 90 dagen in Nederland? Dan is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig, tenzij er sprake is van een andere vergunningsmogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een verblijfsvergunning kennismigranten, een verblijfsvergunning concernoverplaatsing en de Europese blauwe kaart. Deze uitzonderlijke vergunningen lichten wij hieronder toe.

Verblijfsvergunning voor kennismigranten

Om een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘Arbeid als Kennismigrant’ te verkrijgen, is de erkenning als referent een verplichting voor de werkgever, tenzij het een werknemer met de Turkse nationaliteit betreft.

Om erkend te kunnen worden als referent gelden de volgende voorwaarden voor de werkgever. De organisatie:  

  • staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister.

  • heeft haar continuïteit en solvabiliteit voldoende gewaarborgd.

  • mag niet failliet zijn of uitstel van betaling hebben gekregen.

  • is betrouwbaar, zo ook haar bestuurders en andere betrokken rechtspersonen.

  • voldoet aan de gedragscode die geldt voor de betreffende organisatie. 


Verder zal een werkgever zich als erkend referent moeten houden aan een aantal verplichtingen. Zo dient de erkend referent de buitenlandse werknemers juist te informeren over de plichten in Nederland, zorg te dragen voor onder andere een goede huisvesting en de documenten in orde te hebben en te bewaren voor de buitenlandse werknemers. 

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant moet een werkgever de werknemer daarnaast minimaal een beloning in lijn met de onderstaande salariscriteria betalen. Het salaris moet marktconform en contractueel vastgelegd zijn en maandelijks uitbetaald worden.

De verblijfsvergunning voor kennismigranten kan voor een maximale duur van 5 jaar worden afgegeven. Verlenging is daarna mogelijk.

Verblijfsvergunning concernoverplaatsing (ICT)

Wanneer een werknemer van buiten de EER en Zwitserland voor een periode langer dan 90 dagen wordt overgeplaatst naar een vestiging van hetzelfde bedrijf in Nederland, dan kan deze werknemer in aanmerking komen voor een zogenoemde ‘verblijfsvergunning ICT (intra-corporate transferee)’. Het moet hierbij gaan om een werknemer met een functie als leidinggevende, specialist of trainee. Verder is het van belang dat er een geldige arbeidsovereenkomst is met het bedrijf buiten de EU. De  overplaatsing moet bovendien vastgelegd zijn in een opdrachtbrief. In deze opdrachtbrief worden vastgelegd: de overplaatsing, functie, salaris en de bevestiging dat de werknemer na de overplaatsing terugkeert in zijn functie bij het bedrijf buiten de EU. Tot slot dient het salaris marktconform te zijn en te voldoen aan de bovengenoemde salariscriteria voor kennismigranten.

De verblijfsvergunning ICT kan voor een maximale duur van 3 jaar worden afgegeven en kan niet worden verlengd.

Europese blauwe kaart

Met een Europese blauwe kaart kan een hoogopgeleide buitenlandse werknemer in Nederland werken. Om hiervoor in aanmerking te komen hoeft de werkgever geen erkend referent te zijn. Wel moet het gaan om een hoogopgeleide werknemer (minimaal Bachelor-niveau) wiens arbeidsovereenkomst nog minimaal 6 maanden geldig is. Ook in deze situatie moet worden voldaan aan een salariscriterium: een minimaal maandsalaris (exclusief vakantiegeld) van € 6.245 (2024).

De verblijfsvergunning is 3 maanden langer geldig dan het arbeidscontract en kan maximaal voor 4 jaar worden afgegeven. De verblijfsvergunning kan vervolgens worden verlengd.

Let goed op uw verplichtingen als werkgever!

Wanneer u personeel uit het buitenland in Nederland tewerkstelt, zorg dan dat u uw werkgeversverplichtingen scherp in beeld heeft. Zaken als sociale zekerheid, arbeidsrecht en loonheffingen kunnen afwijken van puur binnenlandse situaties. Wellicht zijn er ook speciale regelingen waar u gebruik van kunt maken, zoals de 30%-regeling voor ingekomen werknemers met een expertise die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Komen er werknemers van buiten de EER en Zwitserland in uw Nederlandse bedrijf werken? Dan bent u als werkgever verplicht om de juiste vergunningen te hebben. Onze experts adviseren u  hier graag over.

Meer weten over internationaal werkgeverschap en vergunningen?

Onze Global Mobility specialisten helpen u graag bij het in kaart brengen van de arbeidsrechtelijke aandachtspunten en administratieve verplichtingen. Ook op het vlak van woon-werkvergunningen, de (internationale) coördinatie van uw HR-zaken en salarisadministratie kunt u bij ons terecht.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

 

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief