Skip to content
Foto van rechter

Bezwaar maken tegen terugbetalen NOW? Dat kan lonen!

Gepubliceerd op: 01 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Nu bij ondernemers de NOW definitief wordt vastgesteld, ontstaan er situaties waarbij NOW-subsidie terugbetaald moet worden. Uit een recente rechtszaak blijkt, dat dit niet in alle gevallen terecht is. Zo moest een ondernemer het voorschot van de NOW-subsidie terugbetalen omdat de loonsom in de referentiemaand hoger was door uitbetaling van incidenteel loon (vakantiegeld en overuren). De rechter oordeelde in het voordeel van de ondernemer. Deze rechtszaak toont aan dat het soms kan lonen om bezwaar te maken tegen het terugbetalen van de NOW.

In deze rechtszaak bleek dat de ondernemer het vakantiegeld en overuren bij de aangifte niet in de juiste loontabel had opgenomen. Daardoor was de loonsom over de referentiemaand (januari ’20) hoger dan het loon gedurende de subsidiemaanden. Het UWV concludeerde op basis van de referentiemaand dat de NOW-subsidie moest worden terugbetaald.

Bezwaar tegen terugbetaling

De ondernemer tekende bezwaar aan en gaf aan dat de incidentele looncomponenten (vakantiegeld en overuren) uit de loonsom gefilterd moeten worden. Volgens het UWV is er geen ruimte om af te wijken van de regels en zijn zij van mening dat zij niet hoeven te voldoen aan het verzoek om deze incidentele looncomponenten handmatig uit de loonsom te filteren.

Referentiemaand niet representatief

De rechtbank geeft de ondernemer gelijk en verwijst daarvoor naar een antwoord van minister Koolmees op Kamervragen. Daaruit blijkt dat het UWV deze gegevens uit de loonsom kan filteren als de ondernemer kan aantonen dat de loonkosten in de referentiemaand niet representatief zijn. Bovendien is het voldoen aan dit verzoek door het UWV volgens de rechter niet in strijd met de intentie van het kabinet om de NOW zo eenvoudig mogelijk te maken.

Geen terugbetaling NOW-subsidie

Daarnaast geeft de minister in het beantwoorden van diezelfde Kamervragen aan dat er ook mogelijkheden zijn voor een bezwaarprocedure door ondernemers, als de NOW niet aansluit op een specifieke ondernemerssituatie. Het UWV moet in deze specifieke zaak de incidentele looncomponenten aftrekken van de loonsom van januari 2020. Met als gevolg dat de ondernemer de NOW-subsidie niet hoeft terug te betalen.

Wat betekent dit voor u?

Als u van mening bent dat het UWV een onterechte beslissing heeft genomen op het verzoek tot vaststelling van de NOW? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van Employment Advisory. Samen met u kijken wij of een bezwaar in uw situatie kan lonen!  

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief