Skip to content

De Europese Unie is hard aan het werk om de kloof tussen duurzaamheidsverslaggeving en financiële verslaggeving te dichten. Hiervoor is momenteel nieuwe regelgeving, waaronder de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de EU-taxonomie,  in de maak of al geïmplementeerd.  Het doel is uiteindelijk om op EU-niveau te beschikken over hoogwaardige en vergelijkbare duurzaamheidsgegevens.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD, die sinds januari 2023 van kracht is, richt zich op het verbeteren van de transparantie en verantwoordingsplicht van bedrijven. Er zijn straks bedrijven die verplicht zijn om te rapporteren over belangrijke risico’s en kansen, die voortkomen uit sociale, milieu- en governancekwesties (ESG). Daarnaast dienen ook de effecten van uw bedrijfsactiviteiten op mens en milieu gepubliceerd te worden. In Europa zullen zo’n 50.000 bedrijven, waaronder alle grote en beursgenoteerde bedrijven, te maken krijgen met het opstellen van deze verplichte duurzaamheidsrapportages. Een uitzondering op de regel zijn de beursgenoteerde micro-ondernemingen.

Enquête

Deze nieuwe rapportagevereisten nemen een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Het kan een uitdaging zijn om aan deze vereisten te voldoen. Dit geldt zelfs voor bedrijven die al ervaren zijn in duurzaamheidsverslaggeving. Daarom doet Baker Tilly in de gehele Europese Unie onderzoek naar de mate waarin bedrijven klaar zijn voor de implementatie van de CSRD. In de door ons ontwikkelde enquête vragen we bedrijven naar de uitdagingen en de bedrijfsbereidheid.

Wij willen u verzoeken om de enquête vóór 31 augustus in te vullen.  Dit kost u slechts 10 minuten. In oktober publiceren we de resultaten van dit onderzoek. Dit helpt u de complete richtlijn beter te begrijpen en de effecten voor uw organisatie in kaart te brengen. Uiteraard komen we met aanbevelingen om uw bedrijf te begeleiden in dit nieuwe duurzaamheidsavontuur.

Vul hier de enquête in

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief