Skip to content
Foto van Engelse en Europese vlag

Vanwege Brexit gebruikmaken van de BAR? Denk tijdig aan de toekomstige kosten!

Gepubliceerd op: 24 november 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Heeft u extra kosten in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU)? Mogelijk krijgt u deze kosten gecompenseerd vanuit de ‘Brexit Adjustment Reserve’ bedrijfslevenregeling ofwel BAR. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor tussen 1 januari 2018 en 31 oktober 2022 gemaakte en betaalde kosten van douanetrainingen, advies, voorlichting en ICT-aanpassingen. Ook nog te maken kosten worden vergoed. Deze regeling heeft een beperkte looptijd. Wacht daarom niet te lang met aanvragen!

Door Brexit moeten bedrijven zich aanpassen aan de geldende douanewetgeving in Nederland en het VK en de eisen op het gebied van keuringen en certificering van processen en producten. Dit vraagt veel aanpassingen. De BAR subsidieert Brexit-gerelateerde incidentele externe kosten. De regeling bestaat uit twee delen, één voor reeds gemaakte kosten en één voor nog te maken kosten. Er is in dit verband een budget van 33 miljoen euro gereserveerd voor nog te maken kosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Aanvragen moeten uiterlijk op 13 januari 2023 (17.00 uur) ingediend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Voorwaarden subsidie van nog te maken kosten

Voor subsidie van nog te maken kosten moet u in elk geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • Kunnen aantonen dat de betreffende activiteiten plaatsvonden als gevolg van Brexit.

 • Op 1 januari 2021 ingeschreven staan in het KVK Handelsregister.

 • Voldoen aan de douanevereisten: u deed van 2015 tot en met 2020 geen douaneaangiften voor goederenimport uit of goederenexport naar een land buiten de EU, en moet dit als gevolg van Brexit sinds 1 januari 2021 wel doen.

 • Minimaal € 5.000 van de totale omzet in 2020 was gerelateerd aan handelsactiviteiten met het VK of handelsactiviteiten met landen in de EU waarvoor het noodzakelijk was om zich in of door het VK te verplaatsen (met uitzondering van voorlichtingscampagnes en handelsfacilitatiebedrijven).

Opleidingskosten?

Voor vanwege Brexit benodigde opleidingskosten in 2021 wordt een subsidie verstrekt, waarbij de volgende regels gelden qua maximum aantal werknemers en type opleiding:

 1. Bij uitbesteding van de douaneaangiften aan een derde partij:
  Twee werknemers voor de opleiding voor douaneprocedures in de praktijk

 2. Bij zelf doen van de douaneaangiften in de categorie van zogenoemde basisdouanevereisten:
  Twee werknemers voor de basisopleiding tot douanedeclarant
  Eén werknemer voor de vakopleiding tot douanedeclarant

 3. Bij het zelf doen van de douaneaangiften zowel in de categorieën basisdouanevereisten als zogenoemde complexe douanevereisten:
  Twee werknemers voor de basisopleiding tot douanedeclarant
  Twee werknemers voor de vakopleiding tot douanedeclarant

De kosten van de volgende opleidingen komen in aanmerking:

 • Opleiding voor douaneprocedures in de praktijk;

 • Basisopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding;

 • Vakopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding; en/of

 • Opleiding fytosanitair controlemedewerker.

Aanpassingen ICT-infrastructuur

Er is ook subsidie mogelijk van douaneaangiftesoftware of gebruikslicenties daarvoor en andere producten die noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. De regeling legt uit onder welke voorwaarden de gemaakte kosten voor het aanpassen van de ICT-infrastructuur subsidiabel zijn. De investering mag uitsluitend worden gebruikt in de betreffende vestiging/locatie waarvoor de subsidie wordt ontvangen en moet als afschrijfbare activa beschouwd worden. De leverancier moet een onafhankelijke derde partij zijn. Verder moet de investering ten minste drie jaar tot de activa van de subsidieontvanger behoren.

Extern advies?

Op basis van de BAR kunnen advieskosten gesubsidieerd worden als:

 • Ze zijn gemaakt om te voldoen aan product- en procesvereisten op grond van douaneregelgeving vanwege Brexit;

 • Het advies verstrekt is door een externe adviseur;

 • De aard en omvang van het adviestraject duidelijk gespecificeerd en expliciet Brexit-gerelateerd is; en

 • Het een afgebakend en eenmalig adviestraject betreft.

Handelsprogramma en subsidie voor al gemaakte (en betaalde) kosten

Ook voor kosten die tussen 1 januari 2018 en 31 oktober 2022 gemaakt (en betaald) zijn, biedt de BAR een tegemoetkoming. Daarnaast biedt de RVO ondersteuning aan bedrijven om kansrijke afzetmarkten buiten de VK te ontwikkelen, door middel van het EU Handelsprogramma. Lees hier ons eerdere bericht over deze twee regelingen.

Contact

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Of bij het trainen van medewerkers in de douaneregelgeving of het doen van douaneaangiften? Neem vrijblijvend contact op met Marisa Hut of Stevie Mols. Wij zijn u graag van dienst.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief