Skip to content

Kwaliteit & Social Return

Als betrouwbare business partner staat betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel bij Baker Tilly én Interim Financials. Door het hebben en onderhouden van diverse certificeringen wordt dit onderstreept.

SNA-keurmerk 

Als Baker Tilly Interim Financials bezitten wij een SNA-keurmerk. Ieder jaar vindt er een audit plaats waarbij er wordt getoetst of er nog steeds wordt voldaan aan de vereisten van het keurmerk. Het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid geldt als dé norm voor betrouwbaarheid op het gebied van arbeid en verloning in de interim branche. Het keurmerk is een bewijs dat organisaties voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm wanneer zij personeel inlenen en doorlenen. Ieder jaar wordt onderzocht of nog steeds wordt voldaan aan de vereisten van het keurmerk. Sinds 2014 hebben wij de certificering onafgebroken weten te verlengen.

Voordelen voor opdrachtgevers:

 • Het SNA-keurmerk geldt als de norm voor betrouwbaarheid op het gebied van arbeid en verloning. Verder betekent onze NEN 4400-1 certificering voor u als onze opdrachtgever een beperking in een aantal risico’s

 • Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat de opdrachtgevers die werknemers inlenen via een bedrijf met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Meer informatie over het SNA-keurmerk vindt u op de website van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

ISO 9001

ISO 9001 is de norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen van een organisatie. Deze is wereldwijd erkend en met het behalen van de norm tonen wij aan dat onze producten en diensten van bepaalde kwaliteit zijn: zoals u van ons mag verwachten. Praktisch gezien is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Wij bezitten de ISO certificering en de audit vindt jaarlijks plaats.

Social Return

Naast de core business vindt Interim Financials het belangrijk om ook iets terug te doen voor de maatschappij. Dit doen wij in de vorm van social return. Jaarlijks organiseren wij het project ‘Deel je eigen wijsheid’’ in samenwerking met diverse overheidsorganisaties.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe inspiratie en energie geven om het volgende stapje vooruit te zetten. Dat is het doel van de proeftuin ‘Deel je eigen wijsheid’ waarin 45+ bijstandsgerechtigden met een administratieve achtergrond hun kans op betaald werk vergroten. Hiertoe delen ze in de kennis, ervaring en het netwerk van Baker Tilly en  Interim Financials.

Proeftuin

Met de proeftuin ‘Deel je eigen wijsheid’ werken wij samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) Den Haag, met als doel de kans op betaald werk voor 45+ bijstandsgerechtigden te vergroten. Dit doen wij door onze eigen wijsheid te delen en ons netwerk in te zetten om mensen met elkaar te verbinden.

De proeftuin heeft een planmatige aanpak:

 • Voorbereidingsfase
  In samenwerking met WSP (door)ontwikkelen wij trainingen. Daarnaast selecteren wij samen de deelnemers voor de proeftuin.

 • Trainingsfase
  Tijdens de tweedaagse training wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Trainingen waar deelnemers écht wat aan hebben. De aanpak is persoonlijk en praktijkgericht.

 • Begeleidingsfase
  Na de proeftuin wordt het netwerk gebruikt om de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Ook zijn de accountmanagers van Baker Tilly een sparringpartner tijdens het hele project.

Meer weten? Neem dan met ons contact op.

.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief