Reorganisatie

Personeel - Reorganisatie.jpg

Langdurig tegenvallende bedrijfsresultaten, uw grootste klant die zijn order elders onderbrengt of het automatiseren of innoveren van (een gedeelte van) het productieproces. Wat de aanleiding van een reorganisatie ook is, soms is het voor de continuïteit van uw bedrijf onvermijdelijk. Eenmaal besloten om te reorganiseren, dan moet er het nodige geregeld worden. Wat komt er kijken bij een reorganisatie?

Een reorganisatie heeft een enorme impact op u en uw medewerkers en brengt onzekerheid en daarmee onrust binnen uw organisatie. Daarnaast zijn er uiteraard zorgen over de toekomst van het bedrijf. Zeker als een reorganisatie als laatste redmiddel wordt ingezet. Door een reorganisatie goed voor te bereiden, houdt u grip op de situatie.

Voorbereiding reorganisatie

De ontslagaanvraag in het geval van een bedrijfsreorganisatie loopt via het UWV. De voorbereiding bestaat dan ook voornamelijk uit het verzamelen van informatie voor de onderbouwing van de ontslagaanvraag. Daarbij zijn een aantal zaken van belang:

 • Grondslag of oorzaak van reorganisatie
  U moet als werkgever kunnen aantonen hoe en waarom u tot het besluit van reorganiseren bent gekomen of dat de reorganisatie noodzakelijk is voor het voortbestaan van uw bedrijf. Bijvoorbeeld door inzage te geven in uw financiële situatie, aangevuld met een accountantsverklaring.
 • Nieuwe situatie
  Een reorganisatie betekent vaak ook een herstructurering van uw organisatie. In de onderbouwing moet u dan inzichtelijk maken welke vestigingen, afdelingen en/of functiegroepen worden geraakt in de reorganisatie. En hoeveel arbeidsplaatsen het betreft. Daarbij is het belangrijk om te toetsen of uw plannen voor de reorganisatie haalbaar zijn en (financieel) het gewenste resultaat opleveren. Die haalbaarheidstoets voorkomt dat het UWV uw reorganisatie-aanvraag afkeurt.
 • Afspiegelen
  Als u heeft besloten op welke plek binnen uw bedrijf u wilt of moet reorganiseren, kunt u bepalen voor welke medewerkers u ontslag kunt aanvragen. Bij wet is bepaald welke criteria u moet hanteren om tot die selectie te komen, ook wel bekend als het afspiegelingsbeginsel. Daarbij deelt u al uw medewerkers met een zelfde functie in leeftijdsgroepen in. De ontslagen moeten evenredig verdeeld worden over die leeftijdsgroepen. Binnen een leeftijdsgroep geldt dat de medewerker met het kortste dienstverband als eerste wordt ontslagen (last in, first out).
 • Herplaatsingsplicht
  Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) moet u voor de goedkeuring van uw reorganisatie voldoen aan uw herplaatsingsplicht. Dat betekent dat u de medewerkers, die door het collectief ontslag geraakt worden, probeert te herplaatsen in een passende functie binnen uw bedrijf, eventueel met behulp van scholing. Bijvoorbeeld in een ander bedrijfsonderdeel of op een andere afdeling. Alleen als u kunt aantonen, dat er geen vergelijkbare, andere passende functie binnen uw organisatie beschikbaar is, kunt u voor die medewerker het ontslag aanvragen. 

Transitievergoeding

Voor elke medewerker die ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en als gevolg van de reorganisatie zijn baan verliest, betaalt u een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en de leeftijd van de medewerker. Over de eerste tien dienstjaren 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf de jaren daarna ½ maandsalaris per dienstjaar. Er zijn overgangsregelingen voor oudere medewerkers, maar ook voor bedrijven die het bedrijfseconomisch bijzonder slecht hebben.

Sociaal plan

U kunt in het geval van een reorganisatie ook samen met de ondernemingsraad of betrokken vakbonden onderzoeken of een sociaal plan haalbaar is. In een sociaal plan worden de (financiële) gevolgen voor de medewerkers die bij de reorganisatie betrokken zijn, geregeld. Denk aan medewerkers die bereid zijn vrijwillig te vertrekken, ontslagvergoedingen (van de transitievergoeding afwijkende formules), outplacement en scholing.

Advies ondernemingsraad

Voorafgaand aan de reorganisatie moet een adviestraject met de ondernemingsraad doorlopen worden. De ondernemingsraad toetst de besluitvorming en de wijze waarop de (financiële) gevolgen voor de betrokken medewerkers worden opgevangen.

Goedkeuring ontslag

Op basis van de door u ingediende ontslagaanvraag, doet het UWV een uitspraak. Als de ontslagvergunning door het UWV wordt verleend, kunt u de arbeidsovereenkomsten van de betreffende medewerkers daadwerkelijk opzeggen. Daarbij moet u de voor iedere medewerker geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag u de duur van de UWV-procedure in mindering brengen. Er moet echter wel ten minste een maand opzegtermijn overblijven.

Advies voor werkgevers

 • Reorganisatie kost tijd
  Om bedrijfseconomische redenen wilt u met uw organisatie snel over naar de nieuwe situatie. Toch moet u er rekening mee houden dat reorganiseren tijd kost. De UWV-procedure duurt gemiddeld vier tot zes weken, maar daar gaat vaak al een heel traject aan vooraf. Denk aan het besluitvormingstraject en eventueel een advies van de ondernemingsraad, het verzamelen en opstellen van alle benodigde informatie, de juiste medewerkers selecteren voor ontslag en herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken.
 • Maak een reorganisatie niet onnodig klein
  Denk goed na over de omvang van uw reorganisatie. Het is voor de rust in uw organisatie beter als u het in een keer goed doet. Daarmee voorkomt u dat u binnen een kort tijdsbestek opnieuw een reorganisatie moet doorvoeren.
 • Kies het juiste moment voor interne communicatie
  U doet er verstandig aan om de medewerkers die geraakt worden door de reorganisatie daar pas een dag nadat u de ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV over te informeren. Dit in verband met eventuele ziekmeldingen.

Wij helpen u graag!

Bij een reorganisatie komt er veel op u af. U heeft uw handen vol aan het in een rustiger vaarwater brengen van uw organisatie. Wij helpen u door u, in deze roerige tijden, vooral veel werk uit handen te nemen. Van het treffen van de nodige voorbereidingen, het begeleiden van adviestrajecten met de ondernemingsraad of de onderhandelingen met de vakbond tot het opstellen en indienen van de aanvraag voor een ontslagvergunning. Wij zetten onze wijsheid over afspiegelen, herplaatsen en het toekennen van transitievergoedingen graag in om uw reorganisatie goed te laten verlopen. Zodat u weer snel koers kunt zetten naar betere tijden.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over reorganisatie? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

carin welters.jpg
Carin Welters Partner Employment Advisory T: 06 52 75 99 40