Skip to content

Personeel

In uw rol als zowel werkgever en ondernemer focust u op de toekomst, op de snel veranderende wereld en daarmee veranderende behoeften van klanten. Uw medewerkers zijn hierbij uw belangrijkste kapitaal. Wij geloven dat het succes van uw organisatie mede wordt bepaald door een duidelijke visie op het personeelsbeleid, waarmee u in deze dynamische (arbeids)markt het onderscheid kunt maken. HR omvat uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen die vragen om specifieke kennis, maar vooral ook tijd en aandacht. De HR-consultants van Baker Tilly bieden ondersteuning en begeleiding bij het optimaliseren van uw personeelsbeleid.

De belangrijkste bouwstenen voor uw personeelsbeleid

Hoe kunt u uw personeelsbeleid het beste vormgeven? Wanneer u de instroom, doorstroom en uitstroom in uw organisatie goed op orde wilt hebben, heeft u een effectieve strategie en een doordachte aanpak nodig. Uiteraard moet u hierbij ook voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de arbeidsrechtelijke en fiscale wet- en regelgeving. Met de volgende bouwstenen kunt u de basis op orde te krijgen:

HR-administratie en compliance

HR-administratie is tijdrovend en door de steeds veranderende wet- en regelgeving kan het een hele uitdaging zijn. Onze experts zorgen voor praktisch uitvoerbare processen, duidelijke instructies, checklists en templates. Hiermee bent u in staat om effectief en volledig compliant nieuwe medewerkers te laten instromen, verlof en verzuim efficiënt te registreren en wordt het personeelsdossier aangelegd overeenkomstig de vereisten van de AVG.

Lees meer

Optimalisatie van personeelsinzet

Om uw ondernemersdoelstellingen te behalen is behoud en aanwas van gekwalificeerd personeel, wendbaarheid en kostenbeheersing noodzakelijk. Wij adviseren en begeleiden uw bij het creëren van een goede balans tussen vast en flexibel personeel in relatie tot kostenbeheersing. Door uw personeelsinzet te optimaliseren, kunnen uw mensen door optimale ontwikkelmogelijkheden floreren en wordt uw organisatie flexibeler en beter in staat om mee te bewegen met de conjunctuur.

Lees meer

Grip op verzuim

U bent wettelijk verplicht om op correcte wijze met verzuim in uw organisatie om te gaan. Met onze innovatieve verzuimsoftware realiseert u grip op uw verzuim. U kunt eenvoudig ziek- en herstelmeldingen registreren in het portaal, waarna alle betrokken in één keer op de hoogte worden gesteld van deze registratie. Zo bent u zeker van tijdige signalering op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Heeft u advies nodig voor complexe situaties? Onze verzuimspecialisten zijn binnen handbereik.

Lees meer

Leiderschap

Het vergroten van leiderschapseffectiviteit binnen het midden- en kleinbedrijf is noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven als werkgever en uw doelen te behalen. Met ons leiderschapsprogramma zijn wij in staat uw management inzicht te geven in hun leiderschapsstijl en de (in)effectiviteit van deze stijl. Verschillende leiderschapsstijlen hebben directe en indirecte effecten op de houding van werknemers en hun bevlogenheid en betrokkenheid. Door leidinggevenden in hun kracht te zetten en bewust te laten zijn van de meest effectieve leiderschapsstijl per situatie, zullen zij beter in staat zijn medewerkers te motiveren en doelen te behalen.

Lees meer

Verhogen medewerkerstevredenheid

Hoe houdt u de diverse generaties op de werkvloer geboeid, zodat ze bij u blijven? Hoe scoort u als werkgever op thema’s als betrokkenheid, loyaliteit en werkplezier? En weet u wat het effect van deze score is op verzuim, verloop en productiviteit? Om inzicht te krijgen in de werkbeleving en behoeften van uw medewerkers, en om in staat te zijn medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee te binden aan de onderneming, is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) een goed instrument. Op basis van de verkregen inzichten en analyses van de onderzoeksresultaten ontwikkelen wij voor u een effectieve en pragmatische HR cyclus.

Lees meer

HR & Payroll Shared Service Center

HR-administratie is tijdrovend en door de steeds veranderende wet- en regelgeving kan het een hele uitdaging zijn. Het volledig uitbesteden van uw administratie neemt uw zorgen over een juiste afhandeling weg en bespaart u veel tijd. Een oplossing hiervoor is ons Shared Service Center (SSC).

Binnen ons Shared Service Center zorgen onze experts voor de volledige en juiste administratieve afhandeling van de in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Nieuwe medewerkers worden tijdig geregistreerd bij externe partijen zoals verzekeraars en arbodienstverlening. Daarnaast worden jaarlijks (vakantie)verlof en ziekteverlof geregistreerd en wordt het personeelsdossier aangelegd overeenkomstig de vereisten van de AVG. Daarnaast verzorgen wij maandelijks voor u de verwerking van de salarisadministratie.

Meer over Payroll Services

Sparringpartner en operationele ondersteuning

Naast de administratieve dienstverlening van ons Shared Service Center kunnen wij u extra ondersteuning bieden bij uw dagelijkse operationele HR-werkzaamheden, zowel op afstand als in huis. Een vaste sparringpartner die uw onderneming kent en op afroep of structureel inzetbaar is voor:

 • Operationele HR zaken: ondersteuning bij dagelijkse HR-taken, het daadwerkelijk inzetten van personeelsinstrumenten, het fungeren als vraagbaak voor de medewerkers, en het geven van dagelijks advies aan management en directie.

 • Tactische HR zaken: de uitvoering en doorontwikkeling van het personeelsbeleid, zoals het ontwikkelen van personeelsinstrumenten, onderzoek naar hoe de organisatiedoelen bereikt kunnen worden, en welke personeelsinstrumenten het beste kunnen worden ingezet.

 • Strategische HR zaken: het uitdenken van een langetermijnvisie, waaronder de strategische personeelsplanning en de aansluiting van de strategie op het HR-beleid en organisatiecultuur. Welke kant kunt u het beste op met de organisatie en hoe gaat u het personeelsbeleid daarop aanpassen?

Internationaal Werkgeverschap

Personeel wordt steeds mobieler. Werknemers worden uit het buitenland aangetrokken, of juist (tijdelijk) naar het buitenland uitgezonden. Thuiswerken gebeurt soms over de grens, waarbij onder andere sociale zekerheid, (loon)belasting, arbeidsrecht, HR en ook de payroll bijzondere aandacht vergen.

Baker Tilly biedt een breed scala aan dienstverlening en ondersteuning op het gebied van Global Mobility. Waar nodig werken wij hierbij nauw samen met de andere member firms binnen het Baker Tilly International netwerk, zodat u overal ter wereld verzekerd bent van vakkundig advies.

Waar moet u aan denken als internationaal werkgever?

Bij het internationaal werkgeverschap komen veel wettelijke verplichtingen kijken, maar daarnaast loopt u ook tegen praktische zaken aan. Van het opstellen van documenten zoals arbeidsovereenkomsten en intra-concern secondment agreements, tot salarisberekeningen, salary-splits en tax equalisation (TEQ). Onze specialisten adviseren u graag op het gebied van onder andere HR, arbeidsrecht, (internationaal) belastingrecht en vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • 30%-regelingen en de optimalisatie van arbeidsvoorwaarden

 • (Coördinatie van) internationale payroll

 • Registratie en opstart als werkgever in Nederland

 • Inkomend en uitgezonden personeel

 • Salarisberekeningen, salary-splits en TEQ

 • Remote working policies

 • Het voeren van entrance en exit meetings

 • Expat-aangiftes

 • Sociale zekerheid en A1-verklaringen

 • Cao en Bpf-checks

 • Arbeidsovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten en personeelsreglementen

 • (Werk)vergunningen

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief