Salaris

Personeel - Salaris.jpg

Het uitbetalen van salaris aan uw personeel moet op tijd gaan en foutloos zijn. Uw medewerkers werken hard en u wilt ze daarvoor belonen. Achter de maandelijkse salarisbetaling zit echter een hele wereld van sociale- en werknemersverzekeringen, loonheffingen en administratieve verplichtingen. Een wereld boordevol wet- en regelgeving, die regelmatig wijzigt. Dat maakt het voor u als werkgever een arbeidsintensieve taak.

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Zonder hen geen productie of dienstverlening. Een transparant loongebouw en beloningsbeleid is de tegenprestatie die u als werkgever levert. Met overzichtelijke salarisschalen die houvast bieden voor uw managers en inzicht geven in de marktconformiteit van uw arbeidsvoorwaarden. Kijk daarbij dan niet alleen naar het salaris, denk ook aan bonussen, (onkosten)vergoedingen en verstrekkingen als bijvoorbeeld een leaseauto.

Arbeidsvoorwaarden

Het is raadzaam om regelmatig uw arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden. Toets of de arbeidsvoorwaarden nog voldoen aan cao-afspraken en wet- en regelgeving. Het kan ook zeker lonen om te checken of uw arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijker kunnen, zowel voor u als voor uw medewerkers.

Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is complex en arbeidsintensief. De salarisverwerking vraagt om het snel verwerken van wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties van loonvariabelen (zoals extra uren en verlof) en declaraties. Ook verlof en verzuim moeten goed worden geregistreerd om accuraat te kunnen verlonen. U kunt er voor kiezen om de salarisadministratie volledig of gedeeltelijk uit te besteden. Het grote voordeel van uitbesteden aan experts op dit gebied is dat zij op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. De kwaliteit van uw salarisadministratie is daarmee gewaarborgd. Daarnaast is de continuïteit van de salarisverwerking gegarandeerd en bent u er van verzekerd dat salarisbetalingen aan uw personeel altijd op tijd gaan en correct zijn.

salarisadministratie-introductie.jpg

Salarisstrook

Er zijn steeds meer mogelijkheden om salarisstroken digitaal te verstrekken. Daarmee bespaart u als werkgever veel tijd én geld. Dat kan via een speciale applicatie, maar u kunt er ook voor kiezen om salarisgegevens onderdeel te maken van een online personeelsdossier. Medewerkers kunnen via een online omgeving dan niet alleen hun salarisstrook en jaaropgave zien, maar hebben ook inzicht in hun eigen personeelsdossier. Een online personeelsdossier maakt het ook mogelijk verlof bij te houden. Van verlofaanvraag tot een overzicht van verlofuren.

Loonheffingen: voorkom naheffingen en boetes

Wees er door snel veranderende en complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid continu alert op of u nog steeds voldoet aan uw werkgeversverplichtingen. Zeker bij het inhuren van tijdelijk personeel, het uitbesteden van werk of medewerkers die over de landsgrenzen werken moet u de regels goed in acht nemen. Zo kunt u het risico op naheffingen of boetes tot een minimum beperken. Die kunnen namelijk enorm oplopen. Grip op mogelijke risico’s zorgt er ook voor dat u goed voorbereid bent op de looncontroles van de Belastingdienst.

Besparingen voor werkgever en werknemer

De fiscale faciliteiten binnen de loonbelasting bieden zeker mogelijkheden tot voordelen. Het lijkt vaak om kleinigheden te gaan. Toch kan het vergroten van de fiscale aantrekkelijkheid van uw arbeidsvoorwaarden leiden tot enorme besparingen. Voor u als werkgever, maar ook voor uw medewerkers. Daarnaast kunt u recht hebben op subsidie, premiekorting of premievrijstelling als u bijvoorbeeld oudere medewerkers (premiekorting oudere medewerker) of medewerkers met een handicap (loonkostensubsidie of werkplekvoorzieningen) in dienst heeft.

Salaris in internationaal perspectief

Heeft u medewerkers die op een buitenlandse vestiging van uw organisatie werken? Dan gelden er andere regels voor de inhouding en afdracht van loonheffing. Zo kan het zijn dat u in het land, waar de medewerker werkt, over het salaris loonbelasting en sociale verzekeringen moet afdragen. Voor langere tijd in het buitenland werken kan gevolgen hebben voor de aanspraak op Nederlandse voorzieningen. Het is goed om uw medewerkers hier op te kunnen wijzen. Uiteraard verschillen die regels per land en maakt het ook verschil of een expat binnen of buiten de Europese Unie werkt.

Buitenlandse medewerkers

Personeel dat u naar Nederland haalt, heeft andere (fiscale) rechten en plichten. Zo bestaat er voor buitenlandse medewerkers een netto kostenvergoeding. Deze regeling is ook wel bekend als de 30%-regeling. Vergeet niet dat er natuurlijk ook diverse formaliteiten geregeld moeten worden, zoals werk- en verblijfsvergunningen.

Managementinformatie

Een salarisadministratie biedt u als ondernemer waardevolle informatie. Een goed ingerichte administratie geeft inzicht in bijvoorbeeld het verzuim en verloop binnen uw organisatie. Of u kunt beter beoordelen of uw ziekengeldverzekering past bij de kosten die u maakt bij de doorbetaling van loon bij ziekte. Daarnaast krijgt u een beeld van de personeelskosten per locatie of vestiging. Informatie die u helpt bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en richting geven aan uw personeelsbeleid.

Salarisverwerking goed geregeld

Wij nemen de zorg voor een tijdige en correcte salarisverwerking graag uit handen. Ongeacht of u ervoor kiest om het volledig uit te besteden of slechts enkele werkzaamheden wilt overdragen, u kunt altijd rekenen op ons deskundige advies en ondersteuning. Wij denken mee over de inrichting van uw salaris- en personeelsadministratie en dragen zorg voor een correcte verwerking van (internationale) loonheffingen, vergoedingen en verstrekkingen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en optimaal gebruik maakt van de fiscale faciliteiten.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over het salaris? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.