Skip to content
Foto van trappengat

Baker Tilly: Groei zet door in 2021

Baker Tilly (Netherlands) N.V. realiseerde in 2021 een omzet van € 105 miljoen. In 2020 kwam de omzet uit op € 100 miljoen. De omzetgroei, vooral in de auditwerkzaamheden (inclusief NOW-activiteiten) en de adviesdiensten, zet hiermee gestaag door.

Klantbediening op peil ondanks corona

Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel is tevreden over de prestaties van Baker Tilly in 2021: “2021 werd net als 2020 overschaduwd door de coronacrisis. We zorgden er met zijn allen voor dat de klantbediening goed op peil bleef. Het aanbevelingscijfer van onze klanten steeg van 7,7 naar ruim 7,9. Dat is een erg mooi resultaat. Ik wil onze medewerkers daarmee complimenteren en ze bedanken voor hun flexibiliteit en professionaliteit.”

Baker Tilly wil dé trusted advisor zijn voor het nationale en internationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector, inclusief woningcorporaties. Ronald Hoeksel: “We bouwen aan een organisatie dichtbij onze klanten, met een cultuur waarin medewerkers altijd en overal topkwaliteit leveren en het publiek belang nooit uit het oog verliezen. Ik ben trots op de duidelijk zichtbare beweging naar een meer kwaliteitsgerichte cultuur die wij in 2021 maakten. Ik zie dit als een mooi resultaat van onze investeringen in de vitaliteit, kennis en competenties van onze collega’s.”

Groeiambities aangescherpt

Baker Tilly streeft naar een stabiele plek in de top 10 van Nederlandse accountancy- en advieskantoren. Ronald Hoeksel: “Schaalvergroting is noodzakelijk, ook om aantrekkelijk te blijven voor medewerkers en klanten. We zetten in op een versnelling van onze groei en kijken daarbij ook naar passende combinaties met andere ondernemingen. Ons nieuwe, veertiende kantoor van Baker Tilly in Groningen is veelbelovend gestart. Hiermee kunnen we onze klanten in de drie noordelijke provincies beter bedienen. Recent maakten wij de overname bekend van het Groningse Rikst Accountants. Ik wijs ook op de uitbreiding van onze Advisory Legal Services, die past in onze doelstelling om verder te groeien in MKB Accountancy & Advies”.

Transparantieverslag 2021

Baker Tilly publiceert vandaag ook zijn transparantieverslag 2021, dat inzicht biedt in het stelsel van kwaliteitsbeheersing: www.bakertilly.nl/transparantieverslag.

Foto van tabel

De cijfers in het transparantieverslag zijn ontleend aan de conceptjaarrekening. Op moment van publiceren van dit verslag is bij deze jaarrekening nog geen oordeel door de accountant afgegeven en is deze jaarrekening nog niet vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Baker Tilly (Netherlands) N.V.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief