Skip to content
Foto van bergbeklimmer

Omzet Baker Tilly stabiel op € 96 miljoen

Rotterdam, 30 april 2020 – De omzet van Baker Tilly (Netherlands) N.V. komt over 2019 uit op € 96 miljoen. Het verschil met de omzet in 2018 (€ 100 miljoen) is vrijwel geheel het gevolg van de verzelfstandiging van de vestiging in Velsen. Er is sprake van een stabiliserende omzet over 2019. Een jaar dat bij Baker Tilly in het teken stond van een intensief veranderprogramma. Marcel Huisman, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “In 2019 hebben we met ‘Programma 2019 – Now, for tomorrow’ geïnvesteerd in een continu verbeterproces. Er zijn belangrijke stappen gezet om kwaliteitsbeheersing in gedrag, werkwijze en systemen te verankeren.”

Belangrijke strategische keuzes

Het veranderprogramma leidde tevens tot een aanscherping van de strategie van Baker Tilly. “Wij kiezen ervoor te focussen op waar we sterk in zijn: dé trusted advisor voor het (inter)nationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector (incl. woningcorporaties)”, aldus bestuursvoorzitter Marcel Huisman. Baker Tilly voerde verder een wijziging in de organisatiestructuur door die bijdraagt aan het op één lijn krijgen van de kwaliteitsprocessen van de gehele organisatie. Een organisatiebreed cultuurprogramma, dat in 2019 is gestart met een leiderschapstraject, moet de veranderingen duurzaam borgen in de organisatie.

Impact COVID-19-maatregelen

“Het veranderprogramma is met veel energie en gedrevenheid opgepakt door de organisatie. Dit zetten we door in 2020. De realiteit is echter, dat we op dit moment alle zeilen moeten bijzetten om, naast de zorg voor onze medewerkers, klanten op een maatschappelijk verantwoorde wijze financieel gezond te houden. Verder zijn cultuurbijeenkomsten als onderdeel van het veranderprogramma in 2020 uitgesteld vanwege de COVID-19-maatregelen. Desondanks tonen onze medewerkers in deze crisis doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. Dat geeft veel vertrouwen in onze ambitie om met elkaar te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Transparantieverslag 2019

Baker Tilly geeft met zijn transparantieverslag jaarlijks inzicht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Vandaag publiceren zij het Transparantieverslag 2019 waarin meer te lezen is over de veranderingen, zoals de kwaliteitsslag, als gevolg van Programma 2019 – Now, for tomorrow. In dit verslag is ook een specificatie van de omzetgegevens te vinden. Het Transparantieverslag is te downloaden op www.bakertilly.nl/transparantieverslag.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de accountant, maar nog niet door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Baker Tilly (Netherlands) N.V. vastgesteld.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief