Skip to content
Gepubliceerd op: 06 december 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Op gebied van Sustainabilitywetgeving is een belangrijke mijlpaal bereikt waar veel (middel)grote Nederlandse bedrijven binnenkort mee te maken krijgen. Op 10 november 2022 heeft het Europese Parlement namelijk de adoptie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd. Op 28 november 2022 heeft ook de Europese Raad de CSRD goedgekeurd en daarmee is deze definitief.

Wat is de CSRD?

De CSRD verplicht bedrijven om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen waarin onder meer verantwoording wordt afgelegd over hun maatschappelijke en milieu-impact. De CSRD vult de richtlijnen rondom niet-financiële verslaglegging (NFRD) uit 2014 aan, door meer gedetailleerde rapportagevereisten in te voeren en daarnaast extra bedrijven aan te wijzen die moeten rapporteren over duurzaamheidskwesties zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en governance.

CSRD

Wanneer krijgen Nederlandse bedrijven hiermee te maken?

De ingangsdata van de CSRD liggen nu ook vast. Deze gaat gefaseerd in tussen 2024 en 2028:

  • Vanaf 1 januari 2024: grote rechtspersonen met openbaar belang met meer dan vijfhonderd medewerkers die al onder de huidige richtlijn niet-financiële verslaggeving (NFRD) vallen. Rapportages zijn verplicht vanaf 2025 over gegevens uit 2024.

  • Vanaf 1 januari 2025: grote rechtspersonen die nog niet onder de NFRD-verslaggeving vallen (rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan tenminste twee van de volgende criteria: meer dan € 40 miljoen omzet, meer dan 250 medewerkers of € 20 miljoen aan totaal vermogen). Rapportages zijn verplicht vanaf 2026 over gegevens uit 2025.

  • Vanaf 1 januari 2026: beursgenoteerde mkb-bedrijven. Rapportages worden verplicht in 2027 over gegevens uit 2026.

  • Vanaf 1 januari 2028: niet-EU ondernemingen actief binnen de EU met een netto-omzet in de EU van tenminste € 150 miljoen en één of meer dochter¬ondernemingen of filialen in de EU die bepaalde drempels overschrijden. Rapportages verplicht vanaf 2029 over gegevens uit 2028.

De CSRD treedt naar verwachting nog in december 2022 of uiterlijk begin 2023 in werking. Deze zal vervolgens ook binnen 18 maanden in nationale wetgeving moeten worden verwerkt.

Start nu met voldoen aan de eisen van de CSRD-wetgeving

Het is aan te raden om zo spoedig mogelijk te beginnen met het maken van beleid, het starten met meten en om te sturen op ESG-indicatoren. Ook het opstellen van rapportages kunt u beter nu oefenen, zodat uw organisatie t.z.t. geen problemen ondervindt bij de verplichte rapportages. Kunt u hierbij hulp gebruiken? Voor uitgebreid advies kunt u binnen Baker Tilly contact opnemen met Gido Frühling.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief