Skip to content

Goed voorbereid groeien met een gedegen businessplan

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Overweegt u om met uw buitenlandse onderneming uit te breiden naar de Nederlandse markt? Bereid u zich dan goed voor!  De eerste belangrijke stap is het opstellen van een gedegen businessplan, waarbij een marktanalyse een cruciale rol speelt.

Past de Nederlandse markt bij uw bedrijf en strategie?
Is er vraag naar uw product of dienst?
En hoe zit het met de concurrentie?

Onze Business Advisory specialisten bespreken in dit artikel welke 6 pijlers aan bod komen bij het opstellen van een goed businessplan en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Wat is een businessplan?

Uw businessplan vormt de basis voor de wijze waarop u uw onderneming inricht. Dit kan gaan om een geheel nieuwe onderneming, maar ook om het uitbreiden van bestaande activiteiten of het uitrollen van nieuwe producten en diensten.

Wanneer u over de grens uitbreidt is een goed businessplan extra belangrijk. Uw nieuwe markt kan op cruciale punten afwijken van de markt waarop u al opereert. Cultuurverschillen, marktverschillen en lokale regelgeving kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op uw strategische plannen.

Een adviseur met lokale kennis is onmisbaar om deze aandachtspunten voor u inzichtelijk te maken. De experts van Baker Tilly Business Advisory helpen u graag uw businessplan op te stellen aan de hand van de volgende zes pijlers.

1. Marktonderzoek

Als u een nieuwe (geografische) markt betreedt is het verstandig om een marktonderzoek uit te laten voeren.  Wij analyseren voor u de markt en maken de vraag naar uw producten of diensten inzichtelijk. Zo weet u ook hoe u deze vraag kunt aanjagen en verbeteren.  

Bovendien bekijken onze adviseurs de lokale regelgeving en andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Het is belangrijk om vooraf een helder beeld te hebben van lokale omstandigheden en cultuur- of marktverschillen.

Tot slot voeren wij een concurrentieanalyse uit. Dit is een belangrijk onderdeel van een marktonderzoek: het helpt u om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw concurrenten.

2. Strategiebepaling

Met het marktonderzoek in de achterzak helpen wij u om duidelijke doelstellingen te formuleren en uw strategie te bepalen. Deze strategie kan voor verschillende regio’s anders zijn, afhankelijk van de inzichten die u uit het marktonderzoek heeft verkregen. Een lokale adviseur als Baker Tilly is bijzonder nuttig om bijvoorbeeld mee te bespreken of het nodig is om uw producten lokaal aan te passen.  

Bij het vaststellen van uw strategie kan een zogenoemde SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities en threats) een nuttig instrument zijn. Deze methode leent zich bovendien uitstekend om op een later moment nogmaals ingezet te worden. Zo kunt u, ook na het opstellen van uw businessplan, continu meebewegen met de ontwikkeling van de Nederlandse onderneming en houdt u (nieuwe) sterke en zwakke punten goed in de gaten.

Aan de hand van een zogenoemde portfolio-analyse brengen we daarnaast in kaart welke activiteiten in uw bestaande (buitenlandse) onderneming kunnen bijdragen aan synergie. Denk bijvoorbeeld aan back-office diensten die centraal georganiseerd kunnen worden.

3. Financiële planning

In de financiële planning wordt een gedetailleerde kostenraming gemaakt op basis van de lokale omstandigheden. Denk hierbij aan kosten als (verder) marktonderzoek, juridische kosten, distributiekosten en operationele uitgaven.

Uw fiscale positie moet ook meegewogen worden en wij helpen u om de mogelijkheden voor (en gevolgen van) financiering helder voor ogen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan leningen, investeerders of subsidies.

4. Personeelszaken

Wij brengen de arbeidsmarkt in uw sector voor u in kaart en bespreken of dit invloed heeft op uw personeelsstrategie. In Nederland hebben werknemers een sterke rechtspositie en het is daarom verstandig om duidelijk HR-beleid in het businessplan te betrekken.

U zult bijvoorbeeld moeten kiezen of u nieuwe personeelsleden in Nederland aanneemt of werknemers uit uw buitenlandse onderneming (al dan niet tijdelijk) in Nederland tewerkstelt. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Maar let ook op uw werkgeverspositie, gunstige belastingregelingen voor bijvoorbeeld buitenlands personeel en uw lokale complianceverplichtingen.

Uw keuzes hebben verschillende juridische en fiscale gevolgen en u zult dit moeten meewegen bij het verder invulling geven aan uw plannen. Onze collega’s van Baker Tilly Employment Advisory bespreken dit graag samen met u.

5. Risicobeheer

In een businessplan wordt ook aandacht besteed aan potentiële risico’s als valutaschommelingen, politieke instabiliteit en marktvolatiliteit. Zowel de nieuwe Nederlandse onderneming als uw huidige buitenlandse onderneming spelen daarbij een rol. Wij helpen u plannen te ontwikkelen om deze risico's te beheersen.

Vergeet ook niet om uw administratieve en procesrisico’s te beheersen. Onze collega’s van onder andere Baker Tilly IT Advisory helpen u hier graag bij.

6. Monitoring en evaluatie

Het is belangrijk om vanaf het begin af aan duidelijke doelen te stellen. Met heldere KPI's (key performance indicators) kunt u van meet af aan in de gaten houden of u uw doelen behaalt en zo nodig uw strategie of processen aanpassen. Houdt ook veranderende marktomstandigheden in de gaten en stuur waar nodig bij.

 Verhoog de kans op succes met een goed businessplan

Het bereiken van de doelstellingen van uw onderneming staat voorop en daarvoor is het nodig om de juiste strategische en tactische keuzes te maken, kansen te benutten, risico’s te kunnen overzien en processen efficiënt en effectief in te richten. De consultants van Baker Tilly Business Advisory zijn in staat om deze vraagstukken tot in de kern te onderzoeken en op basis van dit onderzoek de juiste adviezen te geven, die adviezen te implementeren en te borgen.

Het uitbreiden of internationaliseren van een bedrijf is een uitdagend proces. Met een grondige voorbereiding en een gedegen businessplan vergroot u de kans op een succesvolle internationale uitbreiding van uw bedrijf. Onze ervaren experts schetsen graag een volledig beeld van alles wat bij internationaal ondernemen komt kijken. Bovendien kan Baker Tilly u full-service van dienst zijn bij de ontwikkeling van uw onderneming in Nederland.

Contact

Wilt u meer weten over ondernemen in Nederland, het opstellen van een businessplan of de dienstverlening die Baker Tilly biedt? Neem dan contact met ons op!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief