Skip to content
Gepubliceerd op: 01 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Vanaf boekjaar 2022 is bij veel controleplichtige organisaties meer aandacht komen te liggen op de frauderisicobeheersing. Dit komt onder andere omdat accountants in hun controleverklaring een toelichting moeten geven op welke wijze zij hebben ingespeeld op frauderisico’s.

Veel organisaties houden zich al wel bezig met het beheersen van risico’s, maar in de praktijk blijkt dat de aandacht voor specifiek de frauderisico’s varieert. Baker Tilly heeft daarom de flyer Frauderisicobeheersing opgesteld. Hierin geven wij een toelichting op wat frauderisicio’s zijn, wat frauderisicobeheersing inhoudt en hoe Baker Tilly organisaties kan ondersteunen bij de beheersing van frauderisico’s. Adequate frauderisicobeheersing kan immers een hoop leed – zowel financieel als  niet-financieel – voorkomen.

Bekijk de flyer Frauderisicobeheersing

 

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief