Skip to content

De 5 belangrijkste mobiliteitsontwikkelingen van 2024

Gepubliceerd op: 19 maart 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Ook in 2024 zijn er weer diverse wijzigingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. In dit artikel hebben we de 5 belangrijkste ontwikkelingen voor u samengevat.

1: Belastingvrije kilometervergoeding

Een werkgever mag aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding toekennen voor zakelijke kilometers (inclusief woon-werkverkeer). Deze maximale onbelaste vergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 netto per kilometer.

Tip! Loop uw arbeidsvoorwaarden na ten aanzien van deze onbelaste vergoeding. Het kan zijn dat contractueel nog € 0,19 of € 0,21 per kilometer is overeengekomen óf dat u contractueel verplicht bent de verhoging te volgen.

2: Onbelaste thuiswerkvergoeding

In 2024 is de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,15 naar € 2,35 per dag. Over deze thuiswerkvergoeding betaalt de werknemer geen belasting. De thuiswerkvergoeding houdt verband met de reiskostenvergoeding. Let daarom goed op: er mag geen onbelaste thuiswerkvergoeding én een onbelaste vergoeding van reiskosten op één dag worden betaald. Er geldt een uitzondering voor zakelijke ritten.

3: Verstrekking en vergoeding van OV-kaart

Sinds 1 januari 2024 is het aantrekkelijker voor de werkgever om OV-abonnementen aan de werknemer aan te bieden die ook privé gebruikt mogen worden. Zolang de werknemer de OV-kaart ook gebruikt voor zakelijke reizen, mag de OV-kaart onbelast vergoed of verstrekt worden. Onder zakelijke reizen valt ook het woon-werkverkeer.

Tot 2024 moest de werkgever veel administratie bijhouden om aan te kunnen tonen dat de werknemer de OV-kaart voor zakelijke kilometers gebruikt. Vanaf 2024 is het dus fiscaal en administratief makkelijker om een OV-kaart aan te bieden aan uw werknemers.

4: Rapportageverplichting personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 treedt de Wet Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in werking. Op grond van deze wet moet werkgebonden personenmobiliteit, onder voorwaarden, gerapporteerd worden door werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst. Als een werkgever onder deze verplichting valt, moet elk jaar een formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingevuld. De eerste rapportage moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend. Niet alleen de kilometers, maar ook het type vervoersmiddel moet worden bijgehouden. Bij motorvoertuigen dient daarnaast de soort brandstof te worden onderscheiden. De overheid kan dan bepalen wat de gemiddelde CO2-uitstoot van de onderneming per kilometer is. Het is daarom belangrijk dat werkgevers beschikken over deze informatie.

Meer informatie vindt u in het artikel  ‘In 3 stappen klaar voor de rapportageverplichting personenmobiliteit’.

5: Groot rijbewijsplicht voor het grijze kenteken

Er komt toch geen vrijstelling voor het besturen van een zware elektrische bestelbus met een B-rijbewijs. Elektrische bestelbussen zijn door de zware accu’s soms zwaarder dan de toegestane maximum massa voor rijbewijs B. Wanneer deze massa, inclusief belading, boven de 3.500 kilo uitkomt, is het grootrijbewijs (rijbewijs C) per 1 januari 2024 verplicht. Per 1 juli 2024 zal hier ook op gehandhaafd worden.

Tip! De kosten voor een dergelijk rijbewijs kunt u, onder voorwaarden, onbelast vergoeden.

Auto van de zaak

In 2024 zijn de bijtellingsregels van de auto van de zaak niet veranderd ten opzichte van 2023. De auto van de zaak is een van de belangrijkste vormen van zakelijke mobiliteit. We zetten daarom op een rijtje wat de huidige bijtellingsregels zijn.

In 2024 zijn de algemene bijtellingspercentages voor het privégebruik van de auto met brandstofmotor als volgt:

  • 22% voor auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017

  • 25% voor auto’s met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017

  • 35% voor auto’s ouder dan 15 jaar

Voor elektrische auto’s geldt nu nog een lagere bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt de bijtelling van 22%. Er geldt een uitzondering voor auto’s op waterstof en auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. Voor deze auto’s geldt de 16% bijtelling voor de gehele cataloguswaarde.

Wilt u meer weten over de fiscale behandeling van de auto van de zaak? In de brochure Auto van de zaak zetten onze experts de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij op het vlak van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonheffingen.

Tip! Indien er sprake is van geen (of nagenoeg geen) privégebruik hoeft, onder voorwaarden, niet te worden bijgeteld. In de praktijk zien we dat die voorwaarden niet altijd goed genoeg worden nageleefd. Ga dit eens na binnen uw organisatie.

Advies en vragen?

Heeft u vragen over wat deze ontwikkelingen voor u betekenen in de praktijk? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Baker Tilly of met één van de arbeidsrechtjuristen, loonheffingsspecialisten of HR-consultants van Baker Tilly Employment Advisory. Wij helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief