Skip to content
Gepubliceerd op: 21 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Welk distributiemodel past het beste bij uw internationale groeiambities?

Het wordt steeds aantrekkelijker (en vaak ook gemakkelijker!) om goederen te verkopen aan afnemers over de grens. Internationaal groeien kan dus een interessante uitbreiding zijn van uw markt. Want om goederen aan buitenlandse afnemers te verkopen, is het zeker niet altijd nodig om een ‘fysieke’ vestiging in het buitenland te openen of een buitenlandse rechtspersoon op te richten. U kunt de internationale verkoop en verzending bijvoorbeeld ook eenvoudig vanuit Nederland (blijven) regelen.

Verschillende internationale distributiemodellen kunnen helpen bij uw internationale groeiambities. Naast directe verkoop en verzending, zijn er ook nog opties als dropshipping, of verkopen via (of aan) online platforms. Voor welk distributiemodel u ook kiest, de uitbreiding naar het buitenland gaat vaak gepaard met extra btw- en mogelijk douaneverplichtingen.

➔ Als u zich vooraf goed laat adviseren over de mogelijkheden en de verschillende distributiemodellen, hoeven deze verplichtingen geen drempel te vormen voor uw internationale groeiambities.

Welk distributiemodel kiest u?

Uw klanten verwachten dat goederen snel en efficiënt worden geleverd. U kiest dan ook vaak voor één of meer distributiemodellen op basis van de locatie van de afnemers, leveranciers, producten en uw transportoplossingen. Maar als u daarbij de btw- en douanegevolgen niet voldoende meeweegt, kunt u voor ongewenste verrassingen komen te staan.

In dit artikel bespreken we drie veelgebruikte distributiemodellen voor Nederlandse ondernemingen die goederen willen leveren aan afnemers in het buitenland:

  • directe verkoop en verzending,

  • dropshipping, en,

  • verkoop aan of via een platform.

Directe verkoop en verzending vanuit Nederland

U kunt goederen verkopen en direct vanuit Nederland aan uw afnemers in binnen- en buitenland verzenden. Voor veel ondernemers is het aanbieden van vervoer naar het buitenland een kleine stap waarmee relatief eenvoudig een nieuwe markt aangeboord kan worden. Maar er zijn ook aandachtspunten wanneer u goederen vanuit Nederland naar het buitenland verzendt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u goede afspraken maakt over het vervoer. Wie betaalt de vervoerskosten? En wie draagt het risico van de verzending?

Wanneer de goederen vanuit Nederland worden vervoerd naar een niet-EU land moet u ook nog rekening houden met douaneformaliteiten. Om duidelijkheid te scheppen over deze afspraken wordt in het internationale handelsverkeer veel gebruik gemaakt van zogenoemde Incoterms®. Deze (standaard)afspraken regelen onder andere welke partij verantwoordelijk is voor het transport en eventuele douaneverplichtingen. Door de (juiste) Incoterms® te gebruiken weten u en uw afnemer precies welke afspraken er gelden.

Bij het vaststellen van het btw-tarief op de verkopen is het ook belangrijk dat u weet wie er verantwoordelijk is voor het transport. Het btw-nultarief kan bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden worden toegepast bij verkopen aan ondernemers binnen de EU. Bij verkopen aan consumenten in andere EU-landen moet u eerst vaststellen of Nederlandse btw, of de btw van dat andere EU-land moet worden berekend. Maar ook bij verkopen aan afnemers in niet-EU landen kan een btw-nultarief worden toegepast als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor het vervoer en de uitklaring van de goederen uit de EU.

Dropshipping

In de praktijk kan het soms efficiënter en voordeliger zijn om goederen direct van uw leverancier te laten versturen naar uw afnemers. Zo heeft u bijvoorbeeld minder kosten voor opslag en transport. Dit distributiemodel noemen we ook wel ‘dropshipping’. Er vinden dan eigenlijk twee verkopen plaats:

  1. De verkoop van de leverancier aan u; en,

  2. De verkoop van u aan uw afnemer.

Feitelijk is er maar één vervoersbeweging, direct van de leverancier naar uw afnemer. Dropshipping is een populair distributiemodel. De btw-gevolgen van de aan- en verkoop zijn alleen niet altijd duidelijk. Om de btw-gevolgen te bepalen, is het belangrijk om goed te kijken naar het vervoer en de landen van vertrek en aankomst.

  •  Bij vertrek en aankomst in hetzelfde land zal meestal alleen sprake zijn van lokale btw-gevolgen.

Voorbeeld

U koopt goederen in bij uw Duitse leverancier in München. Deze goederen verkoopt u door aan uw Duitse afnemer in Hamburg. De goederen worden dus rechtstreeks vervoerd van München naar Hamburg. Hiermee realiseert u een grote kostenbesparing op het vervoer. Dit distributiemodel leidt er echter wel toe dat u voor deze transactie een Duitse btw-plicht heeft. Omdat de goederen Duitsland niet hebben verlaten, is zowel de aankoop als de verkoop belast met btw in Duitsland.

  •  Als het land van vertrek en van aankomst twee verschillende EU-landen zijn, gelden de regels voor zogenoemde ketentransacties. Afhankelijk van de afspraken over het vervoer wordt bepaald welk btw-tarief van welk land moet worden toegepast.

  •  Als het land van vertrek en/of aankomst een niet-EU land is, kunnen ook douaneformaliteiten een rol spelen. Om dan vast te stellen wat de btw-gevolgen zijn, is het onder andere relevant welke partij verantwoordelijk is voor de invoer, en welke voor de uitvoer.

Verkopen aan of via een platform

Als u goederen verkoopt via een platform zoals Amazon, kan dat veel voordelen opleveren. Deze platforms hebben namelijk vaak een groot bereik, een bereik dat u zelf misschien (nog) niet heeft. Ondernemers gebruiken platforms dan ook vaak als laagdrempelige manier om hun (afzet)markt te vergroten.

Platforms werken met verschillende businessmodellen. Zo kunt u goederen direct verkopen aan het platform zelf: een directe verkoop met verzending van de goederen aan het platform. Het platform verkoopt de goederen vervolgens weer door aan de afnemers. Het is ook vaak mogelijk om goederen te verkopen via het platform. Het platform is daarbij vaak ‘slechts’ de faciliterende partij tussen u als verkoper en de daadwerkelijke afnemer. In deze laatste situatie worden goederen meestal opgeslagen in verschillende EU-landen. Wanneer de goederen worden verkocht via het platform, worden deze direct (vanuit de verschillende locaties) verzonden naar de afnemers. De btw-gevolgen van de verkopen zijn dan afhankelijk van de fysieke goederenstroom en het specifieke type afnemer.

Verkopen via een platform wordt vaak gezien als een ‘gemakkelijke’ manier om zonder al teveel administratieve lasten handel te drijven. Toch moet u ook bij dit distributiemodel altijd goed opletten welke btw-regels op de verschillende transacties van toepassing zijn. Vaak leidt deze variant namelijk voor de verkoper tot btw-verplichtingen in de ‘opslag-landen’.

Eenvoudig in kaart brengen

Uiteindelijk kunnen internationale verkoopmodellen naast veel voordelen ook een hoop werk met zich meebrengen. U moet namelijk niet alleen de verschillende goederenstromen in kaart brengen, maar ook de btw-gevolgen (en deze vervolgens verwerken). Onze adviseurs helpen u graag met het in kaart brengen van al deze stromen. Bovendien kunnen wij u met onze International Trading Tool helder inzicht geven in de btw-compliance positie van uw onderneming. Door geautomatiseerde checks signaleren we belangrijke aandachtspunten en eventuele onjuistheden in uw btw-administratie. Zo zorgt u dat uw btw-zaken goed op orde zijn.

De juiste keuze voor uw onderneming

Voor alle distributiemodellen in dit artikel geldt dat een zorgvuldige afweging en planning vooraf enorm belangrijk zijn. Daarbij zijn de antwoorden op een aantal vragen cruciaal:

➔ Welk distributiemodel past het beste bij uw onderneming?

➔ Verandert deze keuze naarmate uw onderneming groeit?

➔ Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden?

➔ Met welke douane- en btw-gevolgen krijgt u te maken?

Onze adviseurs helpen u graag een weloverwogen keuze te maken bij het vormgeven van uw internationale groeiplannen.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief