Skip to content
Foto van wereldbol in hand

Wetsvoorstel minimumbelasting 2024 (Pillar 2) ingediend voor internetconsultatie

Gepubliceerd op: 27 oktober 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het Ministerie van Financiën heeft op 24 oktober 2022 het Wetsvoorstel minimumbelasting 2024 ingediend voor internetconsultatie. Dit wetsvoorstel richt zich op een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen. Internationaal staat dit ook wel bekend onder de naam Pillar 2. Het wetsvoorstel geeft vorm aan de Nederlandse implementatie van het EU-Richtlijnvoorstel van 22 december 2021 (waarvan op 16 juni 2022 een aangepaste versie is gepubliceerd door de EU).

Globale inhoud van het Wetsvoorstel minimumbelasting 2024

Het wetsvoorstel leidt tot een complexe nieuwe belastingwet voor Nederlandse entiteiten en vaste inrichtingen die deel uitmaken van een multinationale groep met een wereldwijde omzet van ten minste € 750 miljoen.

De wet moet ervoor zorgen dat een multinationale groep minimaal 15% belasting betaalt over de winst zoals gerapporteerd in de geconsolideerde jaarrekening. Dit wordt de effectieve belastingdruk genoemd. Overigens vinden er wel enkele (fiscale) correcties plaats op die winst.

Het wetsvoorstel beschrijft een aantal methoden om deze effectieve belastingdruk van 15% te bereiken. De twee belangrijkste zijn als volgt:

  • Aanvullende belastingheffing bij Nederlandse (dochter)entiteiten wanneer de huidige belastingwetten leiden tot een effectieve belastingdruk van minder dan 15% (gemiddeld over alle Nederlandse dochterentiteiten).

  • Het heffen van aanvullende belasting bij de Nederlandse moedermaatschappij als dochtervennootschappen die zijn gevestigd in een ander land een effectieve belastingdruk hebben die lager is dan 15%.

De aanvullende belastingheffing is niet van toepassing voor entiteiten in een bepaalde jurisdictie, als van alle in die jurisdictie gevestigde groepsentiteiten tezamen de omzet minder dan € 10 miljoen bedraagt en de winst minder dan € 1 miljoen is. In haar huidige vorm lijkt Pillar 2 daarom weinig invloed te hebben op de belastingpositie van kleinere ondernemingen.

Van internetconsulatie tot het in werking treden van de wet

Het EU-richtlijnvoorstel komt voort uit bredere internationale onderhandelingen over Pillar 2. Het voorstel is op Europees niveau nog niet definitief goedgekeurd en de onderhandelingen duren langer dan verwacht. Daarom publiceert Nederland nu (al) een consultatiewetsvoorstel. Iedereen kan hier commentaar op geven.

UPDATE 13 december 2022:

De Europese Commissie heeft het richtlijnvoorstel op 12 december 2022 na lange onderhandelingen alsnog unaniem aangenomen. Dit betekent dat de lidstaten van de Europese Unie de richtlijn uiterlijk eind 2023 in hun nationale wetgeving moeten implementeren.

De planning is om een aangepast wetsvoorstel in de loop van 2023 voor te leggen aan de Tweede- en Eerste Kamer. Vervolgens wordt beoogd de wet in werking te laten treden per 31 december 2023 (effectief vanaf 1 januari 2024).

Contact en vragen

Wij houden het wetgevingsproces uiteraard nauwlettend in de gaten. Gezien de stappen die nog genomen moeten worden, is de kans aanwezig dat het uiteindelijke wetsvoorstel op bepaalde vlakken af zal wijken van het huidige consultatiewetsvoorstel. Het is belangrijk voor multinationale ondernemingen om tijdig na te gaan wat de invloed van Pillar 2 op hun belastingpositie en bedrijfsvoering zal zijn.

Heeft u vragen over Pillar 2? Of wilt u bespreken welke gevolgen dit conceptwetsvoorstel voor uw organisatie kan hebben? Onze belastingadviseurs bespreken graag met u tot welke aandachtspunten dit wetsvoorstel leidt voor uw onderneming.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief