Skip to content
Foto van vrouw aan het werk

Btw 2023: een aantal belangrijke deadlines op een rij

Gepubliceerd op: 21 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Doet u maandelijks aangifte omzetbelasting, of per kwartaal? Wat zijn dan uw aangifte- en betaaldeadlines? En welke aanvullende btw-aangifteverplichtingen kunnen er voor uw onderneming gelden? Wij zetten de hoofdregels voor in Nederland gevestigde btw-ondernemers voor u op een rij.

Aangifte omzetbelasting voor in Nederland gevestigde btw-ondernemers

Wanneer uw onderneming als omzetbelastingplichtig is aangemerkt, krijgt u van de Belastingdienst te horen of u per maand of per kwartaal aangifte moet doen. De aangifte omzetbelasting moet uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de aangifteperiode zijn ingediend. Doet u maandelijks aangifte? Dan moet de aangifte omzetbelasting voor de maand januari 2023 dus uiterlijk 28 februari 2023 zijn ingediend.

Als uit de aangifte omzetbelasting blijkt dat u omzetbelasting moet afdragen, wacht dan niet te lang met het betalen. Het te betalen bedrag moet namelijk uiterlijk op de laatste dag van de maand op de bankrekening van de Belastingdienst zijn ontvangen. Het is dus verstandig de aangifte op tijd op te stellen en de eventuele betaling tijdig over te boeken. Let op: voor alle betaaldeadlines geldt dat wanneer zij in het weekend of op bepaalde algemeen erkende feestdagen vallen, de betaling uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van deadline door de Belastingdienst moet zijn ontvangen.

Uitzondering kleine IB-ondernemers: jaaraangifte op verzoek

Bepaalde (kleine) ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen onder specifieke omstandigheden verzoeken om een jaarlijkse aangifte omzetbelasting in te mogen dienen. Dan gelden een aantal strikte eisen met betrekking tot onder andere de hoogte van de omzet en de af te dragen btw. Bovendien moet een speciaal verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Als u jaarlijks aangifte mag doen, dan moet uw aangifte omzetbelasting uiterlijk 31 maart van het volgende jaar zijn ingediend. Eventueel verschuldigde btw moet ook uiterlijk op die datum door de Belastingdienst zijn ontvangen. Mocht 31 maart op een weekenddag of algemeen erkende feestdag vallen, dan moet de betaling uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan 31 maart zijn ontvangen.

Opgaaf Intracommunautaire Prestaties

Levert u goederen en/of verricht u diensten aan btw-ondernemers in andere EU-landen? Dan moet u ook aangifte doen met betrekking tot intracommunautaire prestaties: de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (‘Opgaaf ICP’). De omzet met betrekking tot deze leveringen en/of diensten rapporteert u in rubriek 3b van uw (reguliere Nederlandse) btw-aangifte. Daarnaast moet u voor deze tijdvakken een Opgaaf ICP indienen, waarin het bedrag uit de Nederlandse aangifte wordt gespecifieerd per btw-nummer. De Opgaaf ICP moet voor het einde van de maand volgend op de reguliere aangifteperiode zijn ingediend. Heeft u in een tijdvak geen intracommunautaire leveringen, dan hoeft u voor dat tijdvak ook geen Opgaaf ICP in te dienen. Let op: indien u in een kwartaal meer dan € 50.000 aan goederenleveringen verricht, dient u op maandelijkse basis de Opgaaf ICP in te dienen voor dat kwartaal en de daaropvolgende vier kwartalen.

One-Stop-Shop (OSS)

Als u goederen verkoopt aan consumenten (“B2C”) in andere EU-landen (afstandsverkopen), is in principe btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen. Dit betekent dat u lokale btw dient te berekenen op de verkoop, in de betreffende landen moet worden geregistreerd voor btw-doeleinden en een aangifte omzetbelasting moet indienen en betalen. Vergelijkbare verplichtingen kunnen spelen voor het verrichten van elektronische diensten aan B2C afnemers en bepaalde specifieke diensten die in andere EU-landen aan B2C afnemers worden verricht (zoals personenvervoer of restaurant-/cateringdiensten) Om de administratieve lasten te verminderen, kunnen ondernemers zich aanmelden voor gebruik van de One-Stop-Shop (OSS). Hiermee kunnen zij de verschuldigde btw uit B2C-prestaties in alle EU-landen per kwartaal in een enkele aangifte rapporteren. De verschuldigde btw wordt aan de Nederlandse Belastingdienst afgedragen en vervolgens door de Belastingdienst aan de lokale autoriteiten in de betreffende EU-landen doorbetaald. De aangiftedeadline is de laatste dag van de maand volgend op de aangifteperiode. Op deze datum moet ook de betaling door de Belastingdienst zijn ontvangen. Uw adviseur vertelt u graag meer over de voordelen en de vereisten van de OSS.

Teruggaaf buitenlandse voorbelasting

Heeft u btw betaald in een EU-land waar u niet voor de btw bent (en niet hoeft te zijn) geregistreerd, en heeft u voor deze kosten recht op aftrek van voorbelasting? Dan kunt u de buitenlandse btw onder voorwaarden terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Voor deze teruggaaf gelden bepaalde drempelbedragen en andere formele vereisten. Het verzoek voor terugvragen van deze btw moet vóór 1 oktober van het volgende jaar binnen zijn bij de Belastingdienst.

Let op: om een teruggaafverzoek in te kunnen doen heeft u speciale inloggegevens nodig, óók als u uw aangiften omzetbelasting normaliter door uw adviseur laat indienen. Heeft u deze inloggegevens nog niet? Overleg met uw adviseur of het wenselijk is om die (nu al) aan te vragen.

Niet in Nederland gevestigde btw-ondernemers

In dit overzicht hebben wij een aantal belangrijke verplichtingen besproken die van toepassing kunnen zijn op in Nederland gevestigde ondernemers voor de omzetbelasting. Is uw onderneming in het buitenland gevestigd, maar heeft u wel te maken met Nederlandse btw? Dan gelden mogelijk afwijkende termijnen. Onze adviseurs bespreken graag welke specifieke regels en verplichtingen op uw onderneming van toepassing zijn.

Let goed op uw btw-verplichtingen!

Aangezien er op het vlak van de omzetbelasting (vooral op EU-niveau) veel aan het veranderen is, raden wij u aan met uw adviseur te overleggen over de laatste stand van zaken. Wilt u meer weten over uw btw-positie, de deadlines die op uw onderneming van toepassing zijn en de bijbehorende verplichtingen? Onze btw-adviseurs helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief