Vraag om verlenging van bijzonder uitstel van betaling

Heeft u om bijzonder uitstel van betaling gevraagd en gekregen, maar nog niet om verlenging gevraagd? Dan kan het verstandig zijn om verlenging van bijzonder uitstel van betaling te vragen. Bijvoorbeeld als u er niet zeker van bent dat u na het einde van de 3 maanden bijzonder uitstel (of uiterlijk 30 september 2021) op tijd aangifte kunt doen en de verschuldigde belasting kunt afdragen.

Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de door de Belastingdienst aangeboden betalingsregelingen. In deze betalingsregeling kan de schuld vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost.

Voor ondernemers die reeds om verlenging van uitstel hebben gevraagd én verkregen geldt het uitstel automatisch tot 1 oktober 2021 voor alle belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd. Tot 1 januari 2022 wordt geen invorderingsrente berekend over de belastingschuld, daarna wel. Deze rente gaat stapsgewijs omhoog van 1% vanaf 1 januari 2022 tot 4% vanaf 1 januari 2024.

Belastingschulden die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, bent u conform de reguliere regels verschuldigd. Daarvoor kan geen uitstel van betaling worden verleend.

Hulp nodig?

Uiteraard kunnen wij u helpen bij een verzoek om verlenging van uitstel van betaling. Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.