Buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijkbelanghouders

Naar aanleiding van een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag heeft Tax Partner Gijs Fibbe een kritisch artikel gepubliceerd. In het artikel, dat online beschikbaar is en gisteren verscheen in het Weekblad Fiscaal Recht, beschrijft hij samen met een co-auteur van PwC de betreffende anti-misbruikregeling die ziet op buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen.

Deze anti-misbruikbepaling is er een waar de internationale fiscale adviespraktijk veelvuldig mee te maken heeft. Volgens de auteurs gaat de huidige wettelijke regeling veel verder dan noodzakelijk. Auteurs trekken de conclusie dat zowel het beleid hierover van de staatssecretaris als de wettelijke regeling strijdig zijn met EU recht. De zaak gaat naar de Hoge Raad dus we zullen zien of ze gelijk krijgen! Niettemin is deze publicatie erg relevant voor de belastingadviespraktijk waar Nederlandse BV’s met buitenlandse aandeelhouders erg veel met deze regeling te maken hebben. Met vragen kunt u terecht bij Gijs Fibbe.

Bron: Weekblad fiscaal recht, 7237, 3 mei 2018, uitgever Wolters Kluwer