Corona en personeel

Corona Helpdesk d

De overheid heeft de financiële NOW maatregel geïntroduceerd om de werkgelegenheid te beschermen. Deze regeling zal worden verlengd tot 1 oktober 2020. U krijgt als werkgever echter te maken met allerlei gerelateerde personeelsvraagstukken. Hier vindt u aandachtspunten en antwoorden op veel voorkomende ondernemersvragen over personeel in coronatijden.

Geactualiseerd op 1 maart 2021

Klik hier om direct naar enkele veelgestelde vragen te gaan.

Rechten en plichten

Wat mag u uw medewerkers wel en niet vragen in coronatijd? Hoe zit het met flexibele arbeidskrachten en vakantiedagen? Wat zijn de aandachtspunten als ontslag of reorganisatie de enige optie is? Heeft u een andere vraag? Onze experts op het gebied van arbeidsrecht adviseren u graag en wijzen u de weg in de wetgeving. Zo heeft u goed zicht op wat wel en wat niet kan en kunt u de juiste keuzes maken voor vandaag en morgen.

Lees direct verder; het meest actuele artikel staat bovenaan:

Salarissen en loonheffing

Salarissen en vergoedingen: voor veel werkgevers ingewikkelde materie, zeker in tijden van corona. Waar dient u als ondernemer rekening mee te houden als het gaat om overwerk, vakantiegeld en expats? Hoe werkt de verruiming van de werkkostenregeling? Hoe zit het met het doorbetalen van loon en vergoedingen, bijvoorbeeld voor reiskosten? Hoe werkt het uitstellen van de loonheffing? Vraag het gerust aan een van onze salaris-en loonheffingsspecialisten. Zij bespreken graag met u welke mogelijkheden er zijn voor uw specifieke situatie.

Lees direct verder; het meest actuele artikel staat bovenaan:

Betrokken personeel

Hoe houdt u uw personeel betrokken, gemotiveerd en productief? Per sector verschillen de implicaties van de coronamaatregelen enorm. Hoe ga je om met medewerkers die alleen nog thuiswerken, een hoger verzuim of achterblijvende resultaten? Bel of mail ons met uw vraag en laat u adviseren door onze HR Consultancy professionals.

Lees direct verder:

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel op werkdagen naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Mag ik de reiskostenvergoeding van mijn werknemers stopzetten wanneer zij door het coronavirus langere tijd vanuit huis werken?

Als u met uw werknemer heeft afgesproken dat u de gemaakte kilometers voor woon/werk en zakelijk verkeer (al dan niet op declaratiebasis) tegen een vast tarief per kilometer (bijvoorbeeld EUR 0,19) vergoedt, bent u niet meer verplicht deze te betalen op het moment dat er niet meer wordt gereisd, en er dus ook geen reiskosten worden gemaakt.

Als u echter met uw werknemers heeft afgesproken om een vaste (maandelijkse) reiskostenvergoeding te betalen, dan hangt dit sterk af van het feit hoe (het recht op) deze vergoeding schriftelijk is vastgelegd. Ondanks dat uw werknemers voor een langere periode geen reiskosten meer maken, zou het best zo kunnen zijn dat u alsnog verplicht bent om de vaste vergoeding (enige tijd) door te betalen.

Indien u uw werknemers een vaste vergoeding betaalt (op basis van het standaard aantal van 214 werkdagen per jaar), kunt u normaal gesproken bij langdurige afwezigheid de vergoeding in ieder geval tot 6 weken onbelast uitbetalen. Verwacht u dat de werknemers langer dan 6 weken afwezig zullen zijn, dan mag de vergoeding gedurende de lopende maand en de daaropvolgende maand onbelast worden doorbetaald. De uitbetaling van de vergoeding mag dan weer ingaan per de eerste van de maand nadat de werknemers weer zijn teruggekeerd op kantoor. Soms zijn er ruimere mogelijkheden, maar dat kan alleen aan het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat een vaste reiskostenvergoeding niet hoeft te worden aangepast zolang de crisismaatregelen gelden. Dat betekent dat de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd belastingvrij kan worden uitbetaald.

Let op: het feit dat de vergoeding fiscaal gezien nog steeds onbelast mag worden betaald, betekent niet automatisch dat u arbeidsrechtelijk verplicht bent de vergoeding te betalen! Vraagt u voor de arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden advies aan een arbeidsrechtjurist.

Kan ik als werkgever de betaling van de pensioenpremie uitstellen vanwege het coronavirus?

Ja, de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat werkgevers die in acute problemen komen (de nood moet hoog zijn) door de coronacrisis uitstel kunnen krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Er zal maatwerk per werkgever/ sector worden geboden in de vorm van betalingsregelingen, ruimere betalingstermijnen en verspoeld invorderingsbeleid. Pensioenfondsen horeca, reisbranche en detailhandel hebben de betalingstermijnen al verruimd. Vooralsnog gaat de opbouw van pensioenrechten gewoon door. Sociale partners hopen dat in de nieuwe NOW-regeling ook de pensioenpremies zullen worden meegenomen.

Mag de werkgever de annulering van reeds vastgestelde verloven/vakanties door werknemers weigeren, zodat de vakanties gewoon opgenomen worden?

Ja, als het verlof is goedgekeurd, moet het in principe ook worden opgenomen. Het risico dat werknemer nu niet op vakantie kan (bijvoorbeeld door een negatief reisadvies), ligt bij werknemer. In bijzondere gevallen kunnen er andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement. Los daarvan willen werkgevers wel eens uitzonderingen maken om redenen van goede wil. Bovendien kan het als goed werkgeverschap worden beschouwd als de werkgever de annulering van de opname van verlof toch accepteert. In deze coronatijd kan de werkgever er natuurlijk juist een belang bij hebben dat de vakanties wel gewoon worden opgenomen en zelfs in de problemen komen als veel werknemers hun vakanties willen wijzigen. Wij adviseren u in overleg te gaan om te bespreken hoe u elkaar tegemoet kunt komen.

Mag ik als werkgever medewerkers ontslaan als ik door het coronavirus minder werk heb?

Ja, dat kan. Als sprake is van structurele werkvermindering, dan is dat reden voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in onderling overleg. Maar als dat niet lukt, dan zal de werkgever aan het UWV moeten vragen om toestemming om de voorgedragen werknemer of werknemers te ontslaan. Neemt u gerust contact met ons op voor aanvullend advies hieromtrent.

Hoe werkt de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing?

In de NOW 2.0 is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen beschikbaar te stellen. Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt. Voor scholing en ontwikkeling bestaan overigens nu ook al diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld ‘Leven lang ontwikkelen, ook tijdens corona’ op de website van de Sociaal Economische Raad (SER).

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!