Betalingsuitstel belastingaanslagen

Corona Helpdesk f

U kunt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen als u niet in staat bent om tijdig uw belastingaanslagen te voldoen. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Geactualiseerd op 30 juni 2021

Verzoek indienen

Het verzoek voor bijzonder betalingsuitstel moet schriftelijk of via een online formulier van de Belastingdienst worden ingediend. Direct na ontvangst van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling vraagt hoeft u niet te betalen. De fiscalisten van Baker Tilly staan klaar om u met de aanvraag betalingsuitstel belastingaanslagen te helpen en u te adviseren over de consequenties van het uitstel. Daarnaast kunnen we u inzicht geven in de gevolgen van betalingsuitstel van uw belastingaanslagen op uw werkkapitaal. Bekijk hier alvast de veelgestelde vragen:

Heeft u in verband met corona vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Wordt mijn bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd als ik nog niet eerder om verlenging heb verzocht?

Nee, het uitstel van betaling wordt alleen op verzoek verlengd. U moet dus om verlenging vragen. Het is verstandig om verlenging van bijzonder uitstel te vragen als u er niet zeker van bent dat u na het einde van de 3 maanden bijzonder uitstel (of uiterlijk 30 september 2021) op tijd aangifte kunt doen en de verschuldigde belasting kunt afdragen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de door de Belastingdienst aangeboden betalingsregelingen. In deze betalingsregelingen kan de schuld vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost.

Voor ondernemers die reeds om verlenging van uitstel hebben gevraagd én verkregen geldt het uitstel automatisch tot 1 oktober 2021 voor alle belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd. Tot 1 januari 2022 wordt geen invorderingsrente berekend over de belastingschuld, daarna wel. Deze rente gaat stapsgewijs omhoog van 1% vanaf 1 januari 2022 tot 4% vanaf 1 januari 2024.

Belastingschulden die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, bent u conform de reguliere regels verschuldigd. Daarvoor kan geen uitstel van betaling worden verleend.

Voor welke belastingen kunt u bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen?

In principe moet iedere aanslag worden betaald binnen de termijn die op de aanslag vermeld staat. Echter, indien betalingsproblemen zijn ontstaan vanwege het coronavirus is het tot 1 oktober 2021 voor alle ondernemers mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting (btw)
 • loonheffingen
 • kansspelbelasting
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • milieubelastingen (energiebelasting/belasting opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Aangiftebelastingen

Voor o.a. omzetbelasting en loonheffing geldt dat het verzoek om uitstel pas kon worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Douanerechten

Wanneer ten aanzien van douanerechten bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, wordt op verzoek uitstel van betaling verleend.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening.

Geldt het bijzonder uitstel alleen voor belastingen van het lopende jaar?

Nee, bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle nog openstaande jaren.

Wat zijn de voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen?

 • Tot 1 oktober 2021 kunt u uitstel van betaling van belastingen vragen. Het is ook mogelijk om uw eerder verleende uitstel te verlengen tot 1 oktober2021.
 • Indien u uw eerder verleende uitstel van betaling van drie maanden wilt verlengen, gelden aanvullende vereisten. Zo dienen onder andere de bestaande betalingsproblemen uitstel van betaling van langer dan drie maanden noodzakelijk te maken. Bovendien mag u geen dividend of bonussen over het jaar 2020 uitkeren tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld in 2021. Het is tot 1 oktober 2021 mogelijk het verlengde uitstel te vragen. Het uitstel eindigt per 1 oktober 2021. Ook voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De Belastingdienst biedt u een betalingsregeling aan om de belastingschuld geleidelijk terug te betalen. Deze betalingsregeling zal lopen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.
 • Als u uitstel van betaling verzoekt voor een belastingschuld die meer dan € 20.000 bedraagt, dient u, in aanvulling op de eerdergenoemde eisen, een verklaring van een derde deskundige te verstrekken. Dat geldt ook als u eerder uitstel van betaling heeft gekregen voor een belastingschuld die meer dan € 20.000 bedroeg en u dit uitstel wilt verlengen. Deze verklaring dient de volgende elementen te bevatten:
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. 
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt.

Kan ik de Belastingdienst telefonisch verzoeken voor uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Nee, een verzoek kan alleen schriftelijk (een brief per post) of het speciale online formulier van de Belastingdienst.

Is rente verschuldigd bij uitstel van betaling?

Als een aanslag niet binnen de normale termijn wordt betaald, dan is invorderingsrente verschuldigd. Daarnaast wordt er normaal gesproken belastingrente gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen was de belastingrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente voor alle belastingen 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2022 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. De invorderingsrente is tot 31 december 2022 0,01%.

Ik ben bestuurder van een bv en de bv kan de omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting niet betalen. Wat nu?

Het te laat betalen van omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting kan leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder indien betalingsonmacht niet tijdig bij de Belastingdienst is gemeld. De melding betalingsonmacht hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan indien u als bestuurder om uitstel van betaling in verband met corona vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Het Ministerie van Financiën heeft namelijk aangegeven dat een verzoek om bijzonder corona-uitstel in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!