Betalingsuitstel belastingaanslagen

Corona Helpdesk f

U kunt als ondernemer nog steeds bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen, als u niet in staat bent om tijdig uw belastingaanslagen te voldoen. De regeling bijzonder uitstel van belasting is namelijk verlengd tot 1 april 2022. Wij zetten de huidige stand van zaken graag voor u op een rij.

Geactualiseerd op 21 februari 2022

Verzoek indienen

Als u nog niet eerder bijzonder betalingsuitstel hebt aangevraagd, kunt u tot en met 31 maart 2022 schriftelijk bijzonder betalingsuitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Ook als u de openstaande belastingschuld waarvoor eerder bijzonder betalingsuitstel is verkregen al hebt voldaan, maar er opnieuw betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan, kunt u tot en met 31 maart 2022 schriftelijk bijzonder betalingsuitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Direct na ontvangst van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling vraagt, hoeft u niet te betalen. De fiscalisten van Baker Tilly staan klaar om u met de aanvraag betalingsuitstel belastingaanslagen te helpen en u te adviseren over de consequenties van het uitstel. Daarnaast kunnen we u inzicht geven in de gevolgen van betalingsuitstel van uw belastingaanslagen op uw werkkapitaal. Bekijk hier alvast de veelgestelde vragen: 

Heeft u in verband met corona vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Wordt mijn bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd?

Dit hangt af van de vraag of u de belastingschuld waarvoor eerder bijzonder uitstel van betaling is verkregen tot 1 februari 2022 al hebt betaald of nog niet.

De belastingschuld waarvoor eerder bijzonder uitstel van betaling is verkregen tot 1 februari 2022 is nog niet volledig betaald.

Als u bijzonder uitstel van betaling had tot 1 februari 2022 en u hebt de belastingschuld nog niet volledig betaald, wordt het bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot 1 april 2022. Dit geldt voor alle belastingen die onder het coronabesluit vallen en waarvan de uiterste betaaldatum 31 maart 2022 is.

De belastingschuld waarvoor eerder bijzonder uitstel is verkregen tot 1 februari 2022 is al volledig betaald

Als u bijzonder uitstel van betaling had tot 1 februari 2022 en u hebt de belastingschuld al volledig betaald, maar u komt opnieuw in betalingsproblemen door de coronacrisis, wordt het bijzonder uitstel van betaling niet automatisch verlengd tot 1 april 2022. U dient opnieuw schriftelijk te verzoeken om bijzonder betalingsuitstel bij de Belastingdienst. U heeft hiervoor tot en met 31 maart 2022 de tijd.

De Belastingdienst stuurt brieven waarin zij u op de hoogte stellen van het verlengen van het bijzonder uitstel.

Voor welke belastingen kunt u bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen?

In principe moet iedere aanslag worden betaald binnen de termijn die op de aanslag vermeld staat. Echter, indien betalingsproblemen zijn ontstaan vanwege het coronavirus is het tot en met 31 maart 2022 voor alle ondernemers mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de volgende belastingen en bijdragen:

 • inkomstenbelasting
 • zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting (btw)
 • loonheffingen
 • kansspelbelasting
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • milieubelastingen (energiebelasting/belasting opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • binnenlandse accijnzen (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • bpm bijzonder uitstel voor bpm-vergunningenhouders

Aangiftebelastingen

Voor o.a. omzetbelasting en loonheffing geldt dat het verzoek om uitstel pas kan worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd. Voor de (naheffings)aanslagen omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting geldt dat in één verzoek uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Dit kan op het moment dat voor één van deze belastingsoorten een (naheffings)aanslag is opgelegd. Voor andere belastingsoorten dient afzonderlijk uitstel van betaling te worden aangevraagd, nadat die betreffende belastingaanslag is opgelegd.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Ook de uitwinning van de g-rekening kan achterwege blijven, zolang het uitstel van betaling loopt en geen invorderingsmaatregelen worden getroffen, tenzij belangen van de Staat zich hiertegen verzetten.

Wat zijn de voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen?

 • Tot en met 31 maart 2022 kunt u uitstel van betaling van belastingen vragen of verzoeken om verlenging van het bijzonder betalingsuitstel als u tot 1 februari 2022 bijzonder betalingsuitstel hebt gekregen en de openstaande belastingschuld al had betaald. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan en in het verzoek moeten de omstandigheden en gevolgen worden beschreven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. De betalingsproblemen moeten hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Het bijzonder betalingsuitstel wordt niet verleend dan wel ingetrokken als de belangen van de Staat zich hiertegen verzetten. Daar is onder meer sprake van als gevreesd wordt dat misbruik van de situatie wordt gemaakt en verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.
 • Indien u tot 1 februari 2022 bijzonder betalingsuitstel hebt verkregen en de openstaande belastingschuld nog niet betaald hebt, wordt het uitstel automatisch verlengd. Dit bijzonder betalingsuitstel wordt niet verleend dan wel ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen dit uitstel verzetten.

Kan ik de Belastingdienst telefonisch verzoeken voor uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Nee, een verzoek kan alleen schriftelijk (een brief per post) worden gedaan.

Is rente verschuldigd bij uitstel van betaling?

Als een aanslag niet binnen de normale termijn wordt betaald, dan is invorderingsrente verschuldigd. Daarnaast wordt er normaal gesproken belastingrente gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen was de belastingrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente voor alle belastingen 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is tot en met 31 december 2021 ook op 4% gesteld. Vanaf 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer op het oorspronkelijke niveau van 8% gesteld. Ook de invorderingsrente is als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen voor alle belastingschulden verlaagd naar 0,01%. Dit percentage geldt tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 wordt dit percentage stapsgewijs verhoogd naar 1% vanaf 1 juli 2022, 2% vanaf 1 januari 2023, 3% vanaf 1 juli 2023 en 4% vanaf 1 januari 2024.

Ik ben bestuurder van een bv en de bv kan de omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting niet betalen. Wat nu?

Het te laat betalen van omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting kan leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder indien betalingsonmacht niet tijdig bij de Belastingdienst is gemeld. De melding betalingsonmacht hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan indien u als bestuurder om uitstel van betaling in verband met corona vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Het Ministerie van Financiën heeft namelijk aangegeven dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling vanwege corona in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. De melding is dan tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die vanaf 12 maart 2020 behoorde te zijn afgedragen of voldaan.

Wat geldt er vanaf 1 april 2022?

Als de overheid besluit om het bijzonder betalingsuitstel niet te verlengen, moet u vanaf 1 april 2022 weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat u alle belastingen waarvoor u aangifte doet op of na 1 april 2022 weer tijdig moet betalen. Als u, bijvoorbeeld over het eerste kwartaal van 2022 aangifte moet doen, dient het bedrag van de aangifte uiterlijk op 30 april 2022 op de rekening van de Belastingdienst te staan en valt dit dus niet meer in het bijzonder betalingsuitstel.

Ook als de uiterste betaaldatum van een belastingaanslag op of na 1 april 2022 ligt, moet u deze aanslag tijdig betalen. Als u bijvoorbeeld een aanslag ontvangt met een dagtekening van 1 maart 2022, valt deze aanslag niet in het bijzonder betalingsuitstel. Deze aanslag dient namelijk uiterlijk pas zes weken later betaald te zijn.

Vanaf 1 oktober 2022 moet u beginnen met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens de periode van het bijzonder betalingsuitstel (12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022) hebt opgebouwd. De opgebouwde schuld dient binnen de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 te worden afbetaald. Gedurende 60 maanden dient u maandelijks een vast bedrag inclusief invorderingsrente te betalen. De eerste termijn dient uiterlijk 31 oktober 2022 te zijn betaald. Ook de schuld voor belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd die al voor 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, dan wel waar een betalingsregeling voor is afgesproken, valt onder deze betalingsregeling. Mocht het niet mogelijk zijn om vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met het aflossen van de schuld en u kunt dit aannemelijk maken, is het mogelijk om af te wijken van het betalingsschema. Ook in dat geval moet de schuld echter uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afbetaald.

Vanuit de Belastingdienst zult u te zijner tijd een brief ontvangen met daarin een overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden en het maandbedrag van de betalingsregeling.

Indien u de schuld eerder kunt en wilt afbetalen, kunt u dit doen door het bedrag van de aanslag(en) onder vermelding van het betreffende kenmerk over te maken. Mocht u dit al voor 1 oktober 2022 doen, zal het vaste maandelijkse bedrag gewijzigd worden. Als u dit na 1 oktober 2022 doet, geldt dit als extra betaling naast het vaste maandelijkse bedrag.

 

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!