TVL

Corona Helpdesk i

Ondernemingen die behoren tot de sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en ernstige schade lijden, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming ontvangen.

Geactualiseerd op 27 mei 2021

Alles wat u moet weten over TVL

Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Wij helpen u graag dus neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Heeft u nog vragen over de voorganger van de de TVL, de TOGS, neem ook dan gerust contact met ons op. Lees voor de TVL hieronder verder of klik hier om naar de veelgestelde vragen over de TVL te gaan.

Heeft u in verband met corona naast TVL-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

TVL uitgelegd

Voorwaarden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (ook wel: TVL) is verlengd tot 30 juni 2021. Bedrijven krijgen afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven (was € 90.000 in Q4 2020) en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven voor drie maanden om de vaste lasten te kunnen betalen. Nieuw voor Q1 en Q2 2021:

 1. De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 2. Bedrijven hoeven geen specifieke SBI-code meer te hebben.
 3. Horecagelegenheden kunnen eenmalig een aanvullende subsidie krijgen.
 4. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal 2020 een vast bedrag op basis van de TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze module wordt nog verder uitgewerkt.

De voorwaarden voor TVL in 2021 zijn:

 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen surséance van betaling aangevraagd.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is geen overheidsbedrijf.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Het bedrijf dient voor iedere periode een aparte aanvraag in te dienen.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in drie maanden ten minste € 1.500 aan vaste lasten (was € 3.000).
 • De maximale tegemoetkoming is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven per periode (was € 90.000).

Aanvraag en uitbetaling

TVL periode juni 2020 – september 2020 - aanvraagperiode is gesloten

TVL periode oktober 2020 - december 2020 - aanvraagperiode is gesloten

TVL periode januari 2021 - maart 2021 – aanvraagperiode is gesloten voor mkb-bedrijven, en loopt tot en met 10 juni 2021 (17.00 uur) voor NIET mkb-bedrijven.

De regeling geldt voor een tijdvak van drie maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Het uit te keren bedrag is gerelateerd aan het omzetverlies en uw vaste kosten en bedraagt maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook kunnen intermediairs, zoals Baker Tilly, namens hun klanten de TVL-aanvraag indienen. Hiervoor is echter wel toestemming van de klant nodig via eHerkenning.

TVL periode april 2021 - juni 2021 – aanvraagperiode start naar verwachting tweede helft van juni 2021

Subsidiepercentage TVL

Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 85% voor TVL Q1 2021 en naar 100% voor TVL Q2 2021 (70% voor TVL Q4 2020).

Uitbreiding TVL voor Q1 en Q2 2021

Het kabinet heeft de TVL-regeling meerdere malen aangepast, zodat meer ondernemingen aanspraak kunnen maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies en voor tweede kwartaal van 2021 uit op 100% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies.

De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 2021, het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 550.000 voor het mkb en € 600.000 voor het niet-mkb.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1.500. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Het is voor kleine ondernemers niet mogelijk een voorschot op de TVL te ontvangen. Zij zullen goedkeuring op hun aanvraag moeten afwachten, voordat ze een uitkering krijgen. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. € 3,8 miljard gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000. daarnaast is er in het eerste kwartaal ook een opslag voor de reissector van 3,4% en een opslag voor de land- en tuinbouwbedrijven van 21%.

In het tweede kwartaal van 2021 geldt er vooralsnog alleen een opslag voor de land- en tuinbouwbedrijven van 21%.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze voorwaarden worden nog bekend gemaakt, maar ook hier geldt dat sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 30% ten opzichte van de referentieperiode. Voor deze starters wordt de referentieperiode het derde kwartaal van 2020. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021.

Het kabinet hoopt het loket in mei 2021 te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de TVL in kwartalen berekend en niet per maand?

De TVL subsidie wordt gebaseerd op uw btw-aangifte. Meer dan 85% van de ondernemers doet deze aangifte per kwartaal. Door de TVL te koppelen aan de btw-aangifte per kwartaal, kan een subsidieaanvraag sneller verwerkt en uitbetaald worden.

Een berekening per maand vraagt meer administratie en bewijsstukken. De subsidieaanvraag is dan niet meer automatisch of snel te verwerken, waardoor u lang op geld moeten wachten. Ook het risico op misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling neemt dan toe.

Kan ik altijd TVL aanvragen? Ook als ik volgens de RVO adviestool een negatief advies krijg?

Ja, dat kan. U kunt altijd een TVL aanvraag indienen. De adviestool van RVO is alleen een hulpmiddel waarmee u vooraf kan inschatten hoeveel subsidie u ongeveer krijgt. De adviestool is slechts een hulpmiddel, het resultaat van de adviestool is niet bindend.

Als na een TVL aanvraag blijkt dat u toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvangt u een afwijzing van RVO.

Ik heb een afwijzing op mijn TVL aanvraag ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt binnen zes weken na ontvangst van het besluit in bezwaar gaan. Dat kan bij een afwijzing of wanneer u van mening bent dat u te weinig subsidie heeft ontvangen.

Ik kom niet in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Het kabinet heeft ook de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten, de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd en aangepast en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling aangekondigd.

Wat wordt als omzet beschouwd voor de TVL?

Als de onderneming over haar gehele omzet omzetbelasting betaalt, dan wordt als omzet beschouwd: het bedrag ten aanzien waarvan de onderneming aangifte doet voor de omzetbelasting, overeenkomstig de Wet op de omzetbelasting 1968. Voor andere ondernemingen is de omzet: het bedrag van de omzet zoals dat op eenvoudige en duidelijke wijze blijkt uit de financiële administratie van de onderneming of uit een ander bewijsstuk.

Tot de omzet in de subsidieperiode worden voor de TVL niet gerekend subsidies, tegemoetkomingen of steun in andere vorm die verkregen is van een bestuursorgaan (mede) in verband met de gevolgen van de coronamaatregelen.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!