Skip to content
Logo rijksoverheid

Rijksoverheid kiest de combinatie Baker Tilly en VKA voor IT-auditdiensten

De Rijksoverheid heeft de combinatie Baker Tilly en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) geselecteerd als één van de opdrachtnemers voor IT-auditdiensten. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van € 7-10 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar. In totaal zijn vijf partijen geselecteerd. De raamovereenkomst is ingegaan op 3 april 2023. De raamovereenkomst heeft betrekking op zowel inhuur als resultaatgerichte IT-auditdiensten. Alle 12 ministeries nemen deel aan deze rijksbrede raamovereenkomst, aangevuld met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Kansspelautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Zorginstituut Nederland.

 

Martin van Ernst, partner Baker Tilly IT Advisory, licht toe: “De samenwerking in ons consortium zien we als een logische keuze. Samen bieden we uitgebreide vakkennis rond strategische en tactische IT-auditdiensten, aangevuld met diepgaande materiekennis van de objecten van onderzoek en brede domeinkennis van de deelnemers aan deze raamovereenkomst. We hebben meer dan 25 jaar audit- en advieservaring in Nederland, een breed netwerk in de publieke sector en diepgaande kennis van ICT/IV. We zien ernaar uit om via deze raamovereenkomst een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere besturing en beheersing van de IV en de verantwoording daarover op rijksniveau en bij het vormgeven van de digitale transformatie van der Rijksoverheid!”

 

Daarnaast, vult Ron Jansen, partner Baker Tilly Interim Financials aan dat we als consortium ons uitgebreide netwerk van IT-audit professionals optimaal zullen inzetten om bovengenoemde ambitie te realiseren.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief