Skip to content

Duurzaamheid & ESG

Bent u klaar voor de Corporate Sustainability Reporting Directive?

ESG (Sustainability, Environment, Social & Governance) wordt steeds belangrijker. De maatschappij vraagt om meer duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparant bestuur. Dat zijn namelijk dé ingrediënten die nodig zijn om als organisatie relevant te blijven. En om te kunnen groeien – nu en in de toekomst.

De uitdaging

Vanaf 2024 worden duurzaamheidsrapportages verplicht gesteld door de Europese Unie. Het doel is om daarmee het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, waar is afgesproken dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Vanaf boekjaar 2024 zijn de eerste ondernemingen verplicht om te rapporteren op basis van de CSRD en de EU Taxonomy.

De consequenties

De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven om transparant te zijn over strategie, doelstellingen en prestaties op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance. Dit gaat dus veel verder dan alleen financiële informatie en KPI’s. Bedrijven moeten daarom op tijd beginnen met de voorbereidingen om straks goed te kunnen rapporteren en om informatie te laten toetsen door de accountant.

Wie moeten zich houden aan de (nieuwe) CSRD-regels?

Eind 2022 heeft de Europese Commissie de definitieve tekst van de CSRD-richtlijnen vastgesteld. Als gevolg hiervan moeten veel bedrijven voortaan gaan rapporteren over duurzaamheid:

 • Alle beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) moeten rapporteren vanaf boekjaar 2024. 

 • Grote ondernemingen die voldoen aan de criteria moeten rapporteren vanaf boekjaar 2025. 

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die op balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

 • Balanstotaal: € 25 miljoen;

 • Netto-omzet: € 50 miljoen

 • Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250 FTE.

Wat betekent de controleverplichting?

De CSRD stelt een controleverplichting voor duurzaamheidsinformatie. Om de betrouwbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving te waarborgen, is een beperkte mate van zekerheid (‘limited assurance’) nodig voor de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag.

Naast de rapportage over milieu, sociale aspecten en governance, verlangt de CSRD dat er gerapporteerd wordt over de duurzaamheid van de activiteiten van de onderneming. In de EU Taxonomie is geregeld welke activiteiten als duurzaam classificeren. Oftewel, de taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan (adaptatie).

De huidige taxonomie kent zes milieudoelstellingen:

 • mitigatie van klimaatverandering;

 • adaptatie aan klimaatverandering;

 • het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;

 • de transitie naar een circulaire economie;

 • de preventie en bestrijding van verontreiniging;

 • de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Rapporteren volgens de EU Taxonomie

Om te kunnen rapporteren volgens de EU Taxonomie moeten 4 stappen worden doorlopen:

Hoe begint u met het opzetten van uw duurzaamheidsstrategie en -rapportage?

ESG is een onderwerp dat volop in ontwikkeling is. Daardoor zien we dat het voor veel bedrijven een uitdaging is om ESG-programma’s te ontwikkelen. Maar ook om deze te implementeren en beheren. Toch is het belangrijk om nu te starten met het opstellen van een strategie.

Zorg dat uw ESG-strategie werkbaar is én perfect aansluit op het DNA en de visie van uw organisatie. ESG raakt alle facetten van de organisatie: van grondstoffen tot vastgoed en van arbeidsomstandigheden tot CO2-uitstoot. Dit maakt dat u moet beginnen met die onderwerpen die het meest van belang zijn voor uw organisatie.

Baker Tilly heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld, dit stappenplan helpt u om op een gestructureerde manier te starten met de ontwikkeling van uw ESG-strategie.  Met focus op die onderwerpen die er echt toe doen. Meer informatie over ons stappenplan vindt u hier. Start nu zodat u klaar bent voor de toekomst.

Waarom nu starten met uw duurzaamheidsstrategie en -rapportage (ook als u hiertoe niet verplicht bent)?

Voor grote en beursgenoteerde ondernemingen is het vanaf boekjaar 2025 verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Maar ook ondernemingen die niet onder de nieuwe CSRD-richtlijn vallen zullen veel voordeel kunnen halen met de implementatie van een duurzaamheidsstrategie en -rapportage.

MKB-ondernemers zullen merken dat afnemers, medewerkers en andere belanghebbenden steeds meer vragen gaan stellen over het duurzaamheidsbeleid. Door hier nu mee aan de slag te gaan, kunt u deze vragen voor zijn én bent u in staat om het verschil te maken in de markt. U zult aantrekkelijker zijn voor investeerders, afnemers en de arbeidsmarkt omdat u laat zien dat het milieu, de sociale aspecten en goed bestuur u aan het hart gaan.

Door bijvoorbeeld te rapporteren over uw CO2 uitstoot en uw CO2 reductiestrategie kunt u afnemers ook helpen bij het in kaart brengen van hun eigen CO2 footprint. Maar u kunt ook aan de arbeidsmarkt laten zien hoeveel u in potentieel talent investeert door transparant te zijn over het aantal opleidingsuren. Daarmee onderscheidt u zich in de krappe arbeidsmarkt.

Meer weten? Neem contact op

Heeft u inzicht in waar u nu staat?

De meeste ondernemers zijn dagelijks bezig met de uitvoering van hun strategie en daarmee ook met een breed scala aan onderwerpen die ESG raken. Door hier meer focus in aan te brengen kunt u de impact van uw organisatie verder vergroten. Om gericht te werken aan uw ambities en doelen heeft u inzicht nodig: waar staan u en uw organisatie nu?

Onderwerpen waarbij we u kunnen ondersteunen zijn onder andere:

 • Wat zijn de belangrijkste ESG-thema’s waarop u zich kunt onderscheiden?
  Dit bepalen we graag met u door een materialiteitsanalyse. 

 • Hoe groot is uw CO2 footprint?
  We voeren een CO2 meting voor u uit en formuleren een CO2 reductiestrategie.

 • Hoe gaat het met uw medewerkers?
  We zetten graag een medewerkerstevredenheidsonderzoek op en voeren dat ook uit.

 • Wat heeft u allemaal nodig voor uw duurzaamheidsverslag?
  Met een CSRD-nulmeting brengen we in kaart welke informatie u straks nodig heeft voor uw duurzaamheidsverslag.

Foto van de installatie van zonnepanelen

Praktisch e-book: aan de slag met CSRD-ESRS standaarden

Wanneer u leiding geeft aan of binnen een bedrijf, zult u regelmatig door nieuwsberichten, peers en social media herinnerd worden aan het belang van de CSRD. Het kan moeilijk zijn om wegwijs te worden aan de veelvoud aan CSRD-informatie die rondgaat.

 • Waarom is CSRD zo belangrijk?

 • Wat moet u nu doen op CSRD-vlak?

Er lijken eindeloos veel vragen te zijn, zonder een duidelijk antwoord.

Daarom presenteert Baker Tilly een praktisch e-book met de concrete vertaling van CSRD-ESRS standaarden.

We snappen heel goed dat u behoefte heeft aan een duidelijk overzicht, waar u in de praktijk mee aan de slag kunt. Daar voorzien we dan ook graag in:

 • No nonsens

  In het boek vindt u de samenvatting van alles wat u moet rapporteren (op basis van de materialiteitsanalyse)

 • Een bruikbaar format van de datatabellen en toelichtingen

  Oftewel, een format voor het sustainability-hoofdstuk in uw jaarverslag vanaf 2025.

Lees direct het eerste deel

Smaakt dit naar meer en wilt u het hele e-book ontvangen? Neem dan contact op met Lucy Lau. Wij maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek, waarna u het gehele e-book van ons ontvangt.

Neem contact op

Foto van ebook

.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief