Skip to content
Foto van trouwringen

Aangaan beperkte gemeenschap van goederen is geen schenking

Gepubliceerd op: 14 mei 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Op 7 mei 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het aangaan van een (in omvang) beperkte huwelijksgemeenschap via huwelijkse voorwaarden, geen schenking van de ene echtgenoot aan de andere is, ook als die huwelijksgemeenschap maar op één vermogensbestanddeel betrekking heeft.

Aangaan huwelijkse voorwaarden met beperkte gemeenschap

In deze zaak zijn man en vrouw in 2018 huwelijkse voorwaarden aangegaan, waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, met uitzondering van een en/of-bankrekening. De man en vrouw zijn ieder tot 50% van de bankrekening gerechtigd.

Voor het huwelijk heeft de man € 10 miljoen op de bankrekening gestort en de vrouw niets.

Schenking van man aan vrouw?

De Belastingdienst was van mening dat de man een schenking had gedaan aan de vrouw van € 5 miljoen, namelijk de helft van wat er op de bankrekening stond op het moment van het huwelijk. Volgens de Hoge Raad is er een schenking als de vrouw tot een bepaalbaar bedrag is bevoordeeld, doordat de man dat bedrag heeft afgestaan. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake, omdat:

  • de vermogensverschuiving niet definitief is. Het saldo van de bankrekening kan immers nog tijdens het huwelijk wijzigen. Het resultaat van de vermogensverschuivingen kan pas bij het einde van de huwelijksgemeenschap worden vastgesteld.

  • de vrouw niet over de helft van de bankrekening kan beschikken zolang de echtgenoten gehuwd zijn. Man en vrouw zijn namelijk gezamenlijk gerechtigd tot het gehele saldo van de bankrekening.

Relevantie voor u

De Hoge Raad geeft met deze uitspraak aan dat het aangaan van huwelijkse voorwaarden waarin een beperkte huwelijksgemeenschap wordt geregeld van een of enkele goederen geen schenking van de ene aan de andere echtgenoot hoeft te zijn. Dit is natuurlijk onder meer van belang voor de schenkbelasting. Dit biedt de mogelijkheid om bij het aangaan van een huwelijk bepaalde vermogensbestanddelen die aan één van de partners toebehoren, gemeenschappelijk te maken zonder nadelige belastinggevolgen. Het is afhankelijk van de omstandigheden of deze uitspraak van de Hoge Raad van toepassing kan zijn op uw situatie.

Heeft u vragen over deze uitspraak en de gevolgen voor u? Of wilt u meer weten over het huwelijksvermogensrecht of over estate planning? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief