Skip to content
Foto van munten

Beperking en verruiming verliesverrekening voorgesteld

Gepubliceerd op: 12 oktober 2020
Type publicatie Kennisartikel
Op Prinsjesdag 2020 is een wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) aangekondigd. De wijziging is op 5 oktober 2020 in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 opgenomen. De voorgestelde wijziging houdt in dat verliezen onbeperkt in tijd verrekenbaar zullen worden, maar de omvang van de verliesverrekening wordt beperkt. De wijziging gaat, mits aangenomen door de Eerste Kamer, in per 1 januari 2022.

Huidige regels voor verliesverrekening

Belastingplichtigen voor de Vpb (bijvoorbeeld een bv of nv) kunnen een verlies één jaar achterwaarts verrekenen en zes jaren voorwaarts. Tot en met 2018 was de termijn voor voorwaartse verliesverrekening nog negen jaren.

Voorbeeld

Een bv heeft in 2020 een verlies van € 500.000 en in 2019 een winst van € 300.000. Het verlies van 2020 kan worden verrekend met de winst van 2019. De verschuldigde vennootschapsbelasting over 2019 kan worden teruggevraagd en het resterende verlies van 2020 van € 200.000 kan tot en met het jaar 2026 worden verrekend met winsten. Als de bv in 2021 een winst heeft van € 300.000, kunnen de resterende verliezen van € 200.000 daarmee worden verrekend, zodat in 2021 een belastbaar bedrag van € 100.000 resteert.

Er geldt geen beperking voor de hoogte van de verliesverrekening.

Voorgestelde wijzigingen

Het voorstel houdt in dat een winst tot € 1.000.000 volledig kan worden verrekend met verliezen. Het meerdere van de winst is slechts voor 50% verrekenbaar. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening komt te vervallen. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft in stand.

De aanpassing houdt dus een beperking in voor de omvang van de verliesverrekening, maar een verruiming voor de termijn waarbinnen het verlies kan worden verrekend.

Er is geen overgangsrecht voorgesteld. Dat houdt in dat verliezen die vanaf 2013 zijn geleden, onbeperkt in tijd kunnen worden verrekend, maar (vanaf 2022) wel beperkt tot een winst van € 1.000.000 en 50% van het meerdere.

Voorbeeld

Een bv heeft in 2020 een verlies van € 1.500.000 en in 2022 een winst van € 1.800.000. Van deze winst kan € 1.000.000 worden verrekend. Van het meerdere (€ 800.000) kan 50% worden verrekend, dus € 400.000. Na verrekening resteert een belastbaar bedrag in 2022 van € 400.000. Het resterende verlies bedraagt € 100.000. Het resterend verlies is in de tijd onbeperkt verrekenbaar.

Een welkome aanpassing voor het MKB

Nu verliezen onbeperkt in tijd kunnen worden verrekend met een jaarlijkse winst tot € 1.000.000, is de voorgestelde wijziging gunstig voor het MKB. Bovendien zorgt de voorgestelde wijziging ervoor dat verliezen geleden vanaf 2013 niet langer verdampen.

Heeft u vragen over de voorgestelde wijziging? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief