Skip to content
Gepubliceerd op: 27 mei 2021
Type publicatie Kennisartikel
Eén van de wijzigingen die voortvloeit uit de nieuwe e-commerceregelgeving is de One Stop Shop (OSS). Wij hebben reeds gepubliceerd over de voordelen en de werking van de OSS alsmede over hoe ondernemers gevestigd in Nederland/Europese Unie (EU) zich al kunnen registeren voor de OSS. In dit artikel nemen wij u mee in het proces van de OSS voor non-EU-ondernemers die goederen verkopen aan particulieren binnen de gehele EU.

Wij gaan er in dit artikel vanuit dat de goederen reeds zijn ingevoerd in de EU, bijvoorbeeld in Nederland, en vanuit Nederland worden verkocht aan en vervoerd naar consumenten in andere EU-landen.

Termijnen

De nieuwe regelgeving is per 1 juli 2021 van toepassing. Het is dus belangrijk om voor 1 juli 2021 de registratie op orde te hebben. De OSS kent namelijk een zeer beperkte terugwerkende kracht. Registreren met terugwerkende kracht kan namelijk uiterlijk tot de 10e dag van de maand volgende op de maand waarin u een levering heeft verricht.

Voor ondernemers gevestigd in Nederland was het al mogelijk om vanaf 1 april 2021 te registeren. Sinds kort is het ook mogelijk voor ondernemers die niet zijn gevestigd in Nederland om zich voor de OSS aan te melden bij de Nederlandse autoriteiten.

Aanmelden voor de OSS

Indien u niet in de EU gevestigd bent, dient u zich aan te melden voor OSS in de EU-lidstaat waar het vervoer van uw goederen aanvangt. Dus heeft u goederen opgeslagen bij een 3PL in Nederland en de goederen worden vanuit dat magazijn in Nederland verstuurd naar uw afnemers, dan dient u zich bij de Nederlandse Belastingdienst aan te melden voor OSS wanneer u hier gebruik van wilt maken. Heeft u voorraden van goederen in meerdere EU-landen liggen en verkoopt en vervoert u vanuit deze landen aan consumenten in verschillende EU-landen? U kunt dan een EU-land voor de OSS-registratie kiezen.

Aanmelden voor de OSS in Nederland kan via de website van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u echter de inloggegevens nodig die u zijn gegeven op het moment dat u zich voor de btw heeft geregistreerd in Nederland (reguliere btw-aangifte). Mocht u niet (meer) beschikken over de inloggegevens of als de geldigheid van de gegevens is verlopen (de set moet binnen enige tijd na uitreiking worden gebruikt), dan kunt u een nieuwe set aanvragen bij de Belastingdienst.

Nadat u bent ingelogd kunt u zich aanmelden via een online formulier dat op de website staat. Op dit formulier moet u bepaalde bedrijfsgegevens in te vullen alsmede informatie over de transacties die worden verricht en op welke wijze deze plaatsvinden. Vervolgens moet u het online formulier verzenden. De Belastingdienst neemt de aanmelding voor de OSS in behandeling. Dit kan enige tijd duren, zeker als ook nog een nieuwe set inloggegevens moet worden aangevraagd, waardoor wij met u met klem aanraden om dit zo snel mogelijk te doen.

Een ander punt van aandacht is het volgende: indien u geen reguliere btw-registratie en -aangifteplicht heeft in Nederland, moet u zich toch aan te melden bij de Nederlandse Belastingdienst via de reguliere btw-registratieprocedure. Vooralsnog heeft de Nederlandse Belastingdienst geen vereenvoudigde procedure voor het aanmelden voor OSS. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u inloggegevens die zoals hierboven al zijn genoemd kunnen worden gebruikt voor de OSS-aanmelding. Let op! Het verwerken van zowel een reguliere btw-registratie als OSS-registratie door de Belastingdienst kost tijd. Gelet op de beperkte terugwerkende kracht van de OSS-regeling is het dan ook heel belangrijk dat u zo snel mogelijk dit gehele proces in gang zet.

Kunnen alle transacties in de OSS?

In de OSS worden alleen afstandsverkopen gerapporteerd. Afstandsverkopen zijn verkopen aan consumenten waarbij deze goederen worden verzonden van het ene EU-land naar het andere EU-land. In de OSS-aangifte kunt u per EU-land de totale omzet aangeven alsmede de verschuldigde btw (let op dat het juiste btw-tarief per EU-land wordt gehanteerd). Vervolgens betaalt u de verschuldigde btw aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze zal de betaalde btw vervolgens aan de betreffende EU landen betalen.

Dit betekent dus dat alle andere transacties niet in de OSS kunnen worden gerapporteerd. Verkoopt en vervoert u bijvoorbeeld goederen aan consumenten in het EU-land waar uw voorraad ligt? De btw verschuldigd over deze binnenlandse verkopen kan niet in de OSS-aangifte worden aangeven. Deze dient in de lokale btw-aangifte te worden gerapporteerd.

Voorbeeld

U bent gevestigd in de Verenigde Staten. U heeft goederen op voorraad bij een 3PL in Nederland. Vanuit deze voorraad verkoopt en verstuurt u goederen aan consumenten in Nederland en consumenten in Frankrijk en Italië.

De verkopen aan consumenten in Nederland en de daarover verschuldigde btw dient u aan te geven in uw Nederlandse btw-aangifte.

De verkopen aan consumenten in Frankrijk en Italië en de daarover verschuldigde Franse dan wel Italiaanse btw kunt u aangeven in uw OSS-aangifte welke u indient bij de Nederlandse Belastingdienst.

Het is niet mogelijk om btw terug te vragen via de OSS (of om btw op inkopen te verrekenen met btw op verkopen). De btw die bij u in rekening wordt gebracht, moet worden teruggevraagd via een reguliere btw-aangifte of via een teruggaveverzoek. Dit is afhankelijk van de situatie.

Indien u vragen heeft over de OSS of hulp kan gebruiken bij het registeren voor de OSS, neem dan vrijblijvend contact op met Marisa Hut of Barthold Bergman.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief