Skip to content
afbeelding van roltrap met mensen

Gemeenten en het teruggaafverzoek voor dividendbelasting, hoe zat het ook alweer?

Gepubliceerd op: 18 april 2023
Type publicatie Kennisartikel

Update januari 2024: De inhoudingsvrijstelling voor dividenduitkeringen die wij in dit artikel hebben beschreven, is zoals verwacht per 1 januari 2024 van kracht geworden. Lees hier meer over de nieuwe regeling en welke stappen u kunt nemen om gebruik te maken van de inhoudingsvrijstelling.

Wanneer een gemeente dividend ontvangt, is vaak 15% dividendbelasting ingehouden door de uitkerende vennootschap. Gemeenten kunnen de ingehouden dividendbelasting terugvragen. De procedure voor een teruggaafverzoek brengt soms enige onduidelijkheid met zich. In het verleden is een wetvoorstel ingediend om de inhouding bij uitkeringen aan gemeenten achterwege te laten, maar dit wetsvoorstel is nooit definitief geworden. De procedure van teruggaafverzoeken is daarom nog steeds van toepassing. We zetten het huidige systeem nog eens duidelijk voor u uiteen.

Hoofdlijnen van huidige regeling

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming drijven. Wanneer een gemeente aandelen houdt, bevinden deze zich meestal in de onbelaste sfeer (niet-ondernemingssfeer). Op ontvangen uitkeringen moet dan dividendbelasting worden ingehouden door de uitkerende vennootschap. Om de ingehouden dividendbelasting terug te ontvangen, moet een apart verzoek worden ingediend.

Verzoek teruggaaf dividendbelasting

Gemeenten hebben recht op een teruggaaf en kunnen de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. Om in aanmerking te komen voor de teruggaaf dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo dient de verzoeker de uiteindelijk gerechtigde van het dividend te zijn, en mag de verzoeker geen vrijgestelde beleggingsinstelling zijn. Specifiek voor gemeenten is in de wet geregeld dat deze teruggaafregeling dividendbelasting ook geldt voor aandelenbelangen die zich in de vrijgestelde Vpb-sfeer bevinden. Omdat het in de praktijk overigens niet vaak voorkomt dat een aandelenbelang van een gemeente zich in de vrijgestelde sfeer bevindt, zullen gemeenten ons inziens niet veel gebruik maken van deze specifieke bepaling.

Hoe kunt u een verzoek tot teruggaaf doen?

Een verzoek tot teruggaaf van dividendbelasting bij de Belastingdienst vindt digitaal plaats. Hiervoor dient u zich eerst te registreren als gerechtigde via het registratieformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst. Hier dient u aan te geven dat de gemeente niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, ook als over sommige activiteiten wel vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het systeem kan namelijk geen gedeeltelijk belastingplichtigen onderscheiden. U dient bovendien aan te geven dat de gemeente de uiteindelijk gerechtigde is van het dividend. Na registratie kunt u de dividendbelasting digitaal terugvragen

Wetsvoorstel inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

In 2017 is een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voorgesteld voor dividenduitkeringen aan gemeenten en andere overheidsondernemingen, zodat het kasrondje (dividendbelasting inhouden en vervolgens moeten terugvragen) niet meer nodig is. Het liquiditeitsnadeel zou hiermee worden weggenomen en het rondpompen van geld wordt beperkt. De inwerkingtreding van de vrijstelling is echter uitgesteld door de Staatssecretaris van Financiën, omdat destijds de verwachting was dat de dividendbelasting in zijn geheel zou worden afgeschaft. Zoals bekend is de afschaffing van de dividendbelasting uiteindelijk niet doorgegaan, en vorig jaar is bevestigd dat de invoering van deze inhoudingsvrijstelling voor 1 januari 2024 is voorzien. Dit zou betekenen dat het beschreven kasrondje eindelijk wordt afgeschaft. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten.

Vragen?

Heeft u vragen over de formele vereisten voor een teruggaaf van dividendbelasting? Of wilt u eens in bredere zin sparren over de fiscale positie van gemeenten? Onze gespecialiseerde adviseurs staan u graag te woord.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief