Skip to content
Foto van schatkist

Gewijzigde berekeningstool voor verantwoording schatkistbankieren

Gepubliceerd op: 20 oktober 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Voor de naleving van het schatkistbankieren geldt vanaf het derde kwartaal van boekjaar 2021 mogelijk een hoger drempelbedrag voor uw decentrale overheid. Tijdens de beleidsdoorlichting schatkistbankieren in juli 2019 bleek dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten. Het kabinet heeft erkend dat het niet gewenst is dat met name decentrale overheden die structureel rood staan en slechts incidenteel overtollige middelen hebben, met hogere administratieve lasten te maken hebben. Om dit probleem op te lossen komt het kabinet met een verhoging én een andere berekening van het drempelbedrag voor schatkistbankieren.

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%) met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000).

Voor gemeenten met een begrotingstotaal van € 500 miljoen of meer wordt de drempel € 10 miljoen (was € 3,75 miljoen) plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Twee drempelbedragen voor 2021

Dit betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen op basis van hun verantwoordingsvoorschriften twee drempelbedragen voor 2021 moeten hanteren, te weten:

  • een drempelbedrag voor het eerste half jaar (huidige situatie);

  • een drempelbedrag voor het tweede half jaar (nieuwe situatie).

Voor de berekening van het nieuwe drempelbedrag heeft het Rijk een voorbeeldberekening ter beschikking gesteld.

Aangepaste voorbeeldberekening voor verantwoording

In deze voorbeeldberekening is echter geen onderscheid gemaakt tussen de verantwoording over het eerste halfjaar (oude drempelbedragen) en het tweede halfjaar (nieuwe drempelbedragen), terwijl u voor de jaarrekening 2021 wel in dit onderscheid moet rapporteren. Daarom heeft Baker Tilly deze voorbeeldberekening aangepast zodat u de berekening wel kunt hanteren voor de jaarrekening 2021.

Download voorbeeld

Vragen?

Heeft u vragen over de naleving van het schatkistbankieren en de verantwoording over 2021? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief