Skip to content

Invoeren van goederen in Nederland: waar moet u aan denken?

Uw onderneming is gevestigd buiten de EU en u bent klaar om via Nederland de markt van de EU te veroveren. Nederland biedt immers een uitstekende uitvalsbasis om goederen in te voeren vanuit niet-EU-landen en vervolgens te verkopen binnen de EU. Maar voordat u daadwerkelijk kan beginnen met de verkoop van goederen, moet u de goederen nog naar de EU importeren. Hoe werkt dat?

In dit artikel bespreken we een aantal zaken waar u aan moet denken wanneer u goederen gaat invoeren in de EU. Zo zorgt u met een goede voorbereiding voor succesvolle internationale groei. 

Certificaten van Oorsprong

Voordat u goederen gaat invoeren moet u nagaan of een certificaat van oorsprong (CvO) noodzakelijk is. Een CvO is een document dat de oorsprong van de goederen aangeeft. Dit is onder meer van belang om te bepalen of u het product wel mag invoeren. Voor handel met sommige niet-EU-landen kunnen restricties of handelspolitieke maatregelen gelden. Bovendien kan een CvO er soms voor zorgen dat er minder (of helemaal geen) invoerrechten verschuldigd zijn.

Invoer douaneaangifte

In principe bent u direct invoerrechten en invoer-btw verschuldigd wanneer u goederen vanuit een niet-EU-land in Nederland invoert. U doet hiervoor een invoeraangifte bij de Nederlandse Douane.

Omdat uw onderneming niet in de EU is gevestigd, kunt u hierbij niet zelf als aangever optreden. U zult een indirecte douanevertegenwoordiger aan moeten stellen. Deze douanevertegenwoordiger doet de aangifte in eigen naam en is als aangever samen met uw onderneming schuldenaar voor de douaneschuld. U bent dus beiden hoofdelijk aansprakelijk.

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een uitnodiging tot betaling (UTB) geheven. Een UTB is een door de Douane opgelegde aanslag met daarop de te betalen bedragen aan douanerechten en invoer-btw. Dit document heeft u bovendien nodig wanneer u de invoer-btw wilt terugvragen.

EORI-nummer

Verder heeft u een EORI-nummer nodig. Dat is een identificatienummer dat u dient te gebruiken voor communicatie met de Douane in de EU. Dit nummer kan op een vrij vlotte en eenvoudige wijze worden verkregen van de Douane. Let op: dit nummer moet worden aangevraagd vóórdat u goederen invoert.

Btw-identificatienummer

Als u alleen goederen invoert in Nederland, heeft u nog niet automatisch een btw-identificatienummer nodig. Echter als u die goederen wilt verkopen aan klanten in andere EU-landen, dan ontstaan btw-verplichtingen. U dient zich daarom tijdig bij de Belastingdienst registreren voor de btw. Bovendien moet u met betrekking tot de invoer en de verkopen aan uw afnemers voldoen aan de Nederlandse btw-aangifteverplichtingen.

Zodra de btw-registratie is geregeld, kunt u de eerder betaalde invoer-btw onder voorwaarden terugvragen via de btw-aangifte. Let op: tussen het moment van betaling van de verschuldigde invoer-btw tot het terugontvangen van die invoer-btw kunnen weken, of zelfs maanden, zitten. Dit levert u een cashflownadeel op: u moet de invoer-btw feitelijk ‘voorfinancieren’.

Voorbeeld

Een Australische onderneming voert op 1 januari goederen in. De invoer-btw is direct verschuldigd. De Australische onderneming verkoopt de goederen aan een onderneming in Spanje. De Australische onderneming dient kwartaalaangiften in Nederland.

De btw-aangifte over het eerste kwartaal kan pas worden ingediend na afloop van het kwartaal. Hiermee kan de Australische onderneming op zijn vroegst de btw-aangifte indienen op 1 april. Zodra deze is ingediend zal deze binnen een aantal weken worden verwerkt door de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst nog vragen heeft, gaan er weer een aantal weken overheen voordat zij zullen overgaan tot uitbetaling. In die tijd moet de Australische onderneming deze liquide middelen een aantal maanden missen, een cashflownadeel.

Voorkom voorfinanciering met de artikel 23 vergunning

Is er een manier waarop u de invoer-btw niet hoeft te voorfinancieren? Jazeker! De oplossing voor bovenstaand financieringsnadeel in Nederland is de zogenoemde ‘artikel 23 vergunning’. Wanneer u in het bezit bent van deze vergunning, is de invoer-btw niet meer op het moment van de invoer verschuldigd. In plaats daarvan mag u de invoer-btw in de eerstvolgende Nederlandse btw-aangifte rapporteren. Als uw onderneming voldoet aan alle voorwaarden en recht heeft op aftrek van de invoer-btw, wordt de invoer-btw in diezelfde btw-aangifte weer teruggevraagd. Per saldo is er dan geen daadwerkelijke betaling verschuldigd.

Ondernemingen die regelmatig goederen invoeren kunnen deze vergunning aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. In Nederland gevestigde ondernemingen kunnen de vergunning zelf aanvragen, maar voor niet in Nederland gevestigde ondernemingen gelden andere eisen. Zij kunnen alleen van deze aantrekkelijke regeling gebruikmaken als zij een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen om aan de administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw te voldoen. Deze vertegenwoordiger vraagt de artikel 23 vergunning namens de buitenlandse onderneming aan.

Fiscale vertegenwoordiging nodig? 

Een algemeen fiscaal vertegenwoordiger kan de buitenlandse onderneming ondersteunen en ontzorgen met betrekking tot de btw-aangifteverplichtingen in Nederland. Baker Tilly VAT Compliance (Netherlands) B.V. staat veel niet in Nederland gevestigde ondernemingen bij als algemeen fiscaal vertegenwoordiger. Naast het aanvragen van de artikel 23 vergunning, verzorgen we de btw-aangiften en de communicatie met de Belastingdienst voor de vertegenwoordigde ondernemers. Naast het genoemde cashflowvoordeel geeft dit u ook meer tijd en ruimte om te ondernemen.

Contact

Heeft u vragen over het invoeren van goederen naar Nederland? Wilt u een fiscale vertegenwoordiging aanstellen? Of de artikel 23 vergunning aanvragen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief