Skip to content

Internationaal ondernemen: btw-verplichtingen voor niet in de EU gevestigde ondernemers

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel

Wilt u vanuit een onderneming gevestigd buiten de Europese Unie zakendoen in de EU? En heeft u Nederland gekozen als centraal invoer- en distributieland? Dan is niet altijd noodzakelijk om een Nederlandse vestiging te hebben. Wellicht besteedt u het transport en opslag uit aan een derde partij die is gespecialiseerd in deze diensten.

Kortom: u heeft uw goederenstromen in kaart, de voorraadlocatie is bekend en de contracten met leveranciers, logistieke dienstverleners en zelfs enkele afnemers zijn beklonken. Ook uw douaneverplichtingen heeft u scherp. Maar heeft u uw btw-verplichtingen inzichtelijk?

Onze experts bespreken in dit artikel een aantal belangrijke btw-verplichtingen voor niet in de EU gevestigde ondernemers.

Btw-identificatienummer aanvragen

Wanneer u goederen verkoopt vanuit Nederland verricht u btw-relevante verkopen. U moet uw buitenlandse onderneming registreren voor de btw bij de Belastingdienst en u moet voldoen aan uw btw-aangifteverplichtingen in Nederland. U krijgt een Nederlands btw-identificatienummer en de daarbij behorende btw-verplichtingen, ook als u geen eigen fysieke locatie of andere aanwezigheid hebt in Nederland.

Let op: in sommige gevallen wordt een buitenlandse onderneming voor btw-doeleinden toch behandeld alsof zij in Nederland gevestigd is. Lees hier meer over de vaste inrichting voor de btw.

Btw-aangifte indienen en betalen

Wanneer uw onderneming een btw-identificatienummer heeft ontvangen, laat de Belastingdienst u weten of u per maand of per kwartaal een btw-aangifte moet indienen. Voor in Nederland gevestigde ondernemers geldt dat de btw-aangifte omzetbelasting uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de aangifteperiode moet zijn ingediend. Voor niet in Nederland gevestigde ondernemers geldt echter een afwijkende deadline: zij moeten de aangifte uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na afloop van het aangiftetijdvak indienen.

Als de btw-aangifte resulteert in een te betalen bedrag aan btw dan moet deze in de praktijk uiterlijk de laatste werkdag van de bovenstaande termijnen zijn ontvangen op de rekening van de Belastingdienst. Let op: de betaling moet dus soms eerder zijn ontvangen dan de btw-aangifte.

Opgaaf Intracommunautaire Prestaties

Levert uw onderneming goederen vanuit Nederland aan btw-ondernemers in andere EU-landen? Dan verricht u zogenoemde intracommunautaire prestaties. Hiervoor moet u ook aan een rapportageverplichting voldoen: de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (‘Opgaaf ICP’). De omzet met betrekking tot deze leveringen rapporteert u in de Nederlandse btw-aangifte én in de Opgaaf ICP. In de Opgaaf ICP specificeert u bovendien het bedrag uit de btw-aangifte per btw-identificatienummer van de afnemer. Heeft u in een tijdvak geen intracommunautaire leveringen, dan hoeft u voor dat tijdvak ook geen Opgaaf ICP in te dienen.

Als u in een kwartaal meer dan € 50.000 aan goederenleveringen verricht, moet u de Opgaaf ICP voor dat kwartaal en de daaropvolgende vier kwartalen op maandelijkse basis in te dienen.

In Nederland gevestigde ondernemingen moeten naast intracommunautaire goederen ook hun intracommunautaire diensten in de Opgaaf ICP rapporteren.

One-Stop-Shop (OSS)

Als u goederen verkoopt aan consumenten (B2C) in andere EU-landen, waarbij de goederen door of namens u vanuit Nederland naar een ander EU-land worden getransporteerd, dan is er sprake van EU-afstandsverkopen. In principe moet u dan btw betalen in het EU-land van aankomst van de goederen. Dit brengt lokale btw-registratie- en aangifteverplichtingen met zich mee.

Om de administratieve lasten bij afstandsverkopen te verminderen, kunnen alle ondernemers zich aanmelden voor gebruik van de “One Stop Shop” regeling (OSS). Onder die regeling kunnen zij de verschuldigde btw uit B2C-prestaties in alle EU-landen per kwartaal in één enkele aangifte rapporteren. De verschuldigde btw wordt aan de autoriteiten in het land van registratie afgedragen en vervolgens door die autoriteiten aan de lokale autoriteiten in de betreffende EU-landen doorbetaald.

Meer over de voorwaarden en voordelen van de OSS leest u hier.

Let goed op uw btw-verplichtingen!

In dit artikel hebben onze experts een aantal belangrijke verplichtingen besproken, maar uw btw-positie en verplichtingen hangen sterk af van uw specifieke omstandigheden. Een fout is soms snel gemaakt en vaak lastig te herstellen. Het is goed om, bij voorkeur in een vroeg stadium, na te denken over uw btw-verplichtingen en dit te bespreken met onze VAT & Customs Advisory experts.

Meer weten?

Wilt u meer weten over internationaal ondernemen en de Nederlandse btw-regels? Neem dan contact op met onze adviseurs: wij bespreken graag met u hoe u goed voorbereid de Europese markt kunt betreden!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief