Skip to content

Let op: aangiftedeadline EU-koolstofgrensheffing (CBAM) 31 januari 2024

Gepubliceerd op: 03 januari 2024
Type publicatie Kennisartikel

UPDATE: Als gevolg van technische problemen in het CBAM-register is het veel ondernemers niet gelukt om de verplichte rapportage over de periode 1 oktober – 31 december 2023 voor de deadline van 1 februari 2024 te rapporteren. De Europese Commissie heeft aangegeven de rapportagedeadline met 30 dagen te verlengen. Bovendien zegt de Nederlandse Emissieautoriteit geen boetes op te zullen leggen als de eerste kwartaalrapportage niet of te laat is ingediend.

Heeft u de rapportage nog niet op orde? Neem voor advies en ondersteuning zo snel mogelijk contact op met onze experts.

De overgangsregeling van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is inmiddels in werking getreden. Producenten en importeurs moeten zich sinds 1 oktober 2023 houden aan nieuwe berekenings- en rapportageverplichtingen. De eerste periode waarover gerapporteerd moet worden, is 1 oktober tot en met 31 december 2023. Als uw onderneming binnen de reikwijdte van het CBAM valt, moet u uiterlijk 31 januari 2024 uw digitale rapportage indienen.

Wat houdt het CBAM in?

Het CBAM is een koolstofgrensheffing op EU-niveau op de invoer van uitstoot-intensieve goederen die zijn geproduceerd buiten de EU. Vanaf 2026 moeten importeurs, de CBAM-aangevers, certificaten aanschaffen wanneer zij goederen die binnen de reikwijdte van het CBAM vallen (CBAM-goederen) de EU binnenbrengen. Het gaat dan om specifieke producten in de sectoren waterstof, cement, elektriciteit, staal en ijzer, meststoffen en aluminium. Meer over het CBAM en de belangrijkste elementen leest u hier.

 Overgangsregeling tot 2026

Het CBAM treedt eigenlijk pas in 2026 volledig in werking. Tot en met 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. Er hoeven tijdens deze periode nog geen certificaten aangeschaft te worden. Op basis van de overgangsregeling is er alleen een rapportageverplichting gekoppeld aan de invoer van CBAM-goederen. Maar let op: de eerste rapportagedeadline nadert!

Rapportageverplichting: eerste deadline 31 januari 2024

De rapportageverplichting van de overgangsregeling betekent dat de CBAM-aangever binnen een maand na afloop van elk kwartaal een rapportage moet indienen via het ‘CBAM Transitional Registry’. Hiervoor is inmiddels een digitaal portaal beschikbaar.  

In de rapportage moet onder andere melding gemaakt worden van de hoeveelheid CBAM-goederen per categorie, de totale daadwerkelijk gerealiseerde ‘ingebedde’ emissies van die goederen en de totale ‘indirecte’ emissies. Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld de emissies die zijn vrijgekomen bij de productie van elektriciteit die wordt verbruikt tijdens productieprocessen. Ook eventueel in het land van oorsprong betaalde emissierechten/prijzen moeten worden vermeld.

Wees niet te laat!

De berekening van emissiewaarden kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Bovendien is de CBAM-aangever hiervoor afhankelijk van de (buiten de EU gevestigde) operator, de producent van de goederen. Hoewel de autoriteiten in de eerste periode mogelijk wat coulance tonen, zijn zij wel bevoegd om sancties op te leggen. Het is dan ook belangrijk om vast te stellen of uw onderneming door de nieuwe wetgeving geraakt wordt en om tijdig en zorgvuldig aan uw eventuele CBAM-rapportageplicht te voldoen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de reikwijdte van het CBAM en de verplichtingen die hierbij komen kijken? Marisa Hut en Stevie Mols van VAT & Customs Advisory bespreken graag met u welke gevolgen de nieuwe regelgeving voor uw onderneming heeft.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief