Skip to content
Foto van vlag europese unie

Europese Raad neemt definitief besluit tot invoering van het CBAM

Gepubliceerd op: 25 mei 2023
Type publicatie Kennisartikel

Op 10 mei hebben vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europese Parlement hun handtekening gezet onder het voorstel tot invoering van de koolstofgrenscorrectie, beter bekend als het ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ (CBAM). Hiermee is de komst van deze nieuwe heffing aan de EU-buitengrens definitief geworden. Het CBAM maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen onder de ‘Green Deal’ van de EU. In dit bericht geven we een korte update over de op til staande wijzigingen voor het internationale handelsverkeer.

Wat is het CBAM?

De hoofdlijnen van het CBAM kwamen al aan de orde in onze eerdere berichtgeving. Kort gezegd gaat het om een milieuheffing op de invoer van specifieke milieubelastende goederen uit niet-EU landen. Gedacht kan worden aan de invoer van cement, meststoffen en staal. Geautoriseerde aangevers worden verplicht om emissiecertificaten aan te schaffen al naar gelang de uitstootwaarden van de ingevoerde producten. Op deze wijze hoopt de EU de ‘vergroening’ van buiten de EU gelegen industrieën te bevorderen en zogenoemde ‘koolstoflekkage’ tegen te gaan.

Wat opvalt is dat de tekst van de aangenomen verordening op enkele punten verschilt met eerdere versies van het ingediende voorstel. Zo krijgt de Europese Commissie een belangrijkere rol dan in eerste instantie de bedoeling was; zij zal optreden als ‘toezichthouder’ bij de controle van de CBAM-aangiftes. Daarnaast is de lijst met goederen die onder het CBAM vallen uitgebreid met verschillende productcodes (de zogenoemde ‘GN-codes’). De verplichting tot aanschaf van emissiecertificaten gaat op termijn ook gelden voor de invoer van onder andere waterstof en ijzererts.

Hoe nu verder?

Ondanks de wijzigingen blijft de systematiek van het CBAM onveranderd. Ook de ingangsdatum van de overgangsregeling blijft ongewijzigd. Vanaf 1 oktober 2023 gaan voor importeurs verschillende rapportageverplichtingen gelden, hoewel nog geen certificaten aangeschaft hoeven te worden. Aangezien de inwerkingtreding van de overgangsregeling al over enige maanden plaatsvindt, is het belangrijk om nu al voorbereidingen te treffen. In de toekomst is het namelijk niet langer mogelijk om goederen zoals staal of cement in te voeren als niet aan de CBAM-verplichtingen is voldaan.

Wilt u meer weten over het CBAM, de Green Deal van de EU, of de verplichtingen die hierbij komen kijken?  Marisa Hut en Stevie Mols van VAT & Customs Advisory bespreken graag met u welke gevolgen de nieuwe regelgeving voor uw onderneming heeft. Baker Tilly staat u daarnaast u graag bij met het in kaart brengen van de impact van de Green Deal op uw onderneming, en hoe u zich daar tijdig op kunt voorbereiden. Collega Lucy Lau van ESG Advisory bespreekt graag met u welke concrete kansen en uitdagingen de thema’s sustainability en ESG uw onderneming bieden.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief