Skip to content
Foto van vrouwen in overleg

Transfer Pricing als aandachtspunt bij een verbreking van de fiscale eenheid

Gepubliceerd op: 31 maart 2022
Type publicatie Kennisartikel
Door recente wijzigingen in de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om een fiscale eenheid te verbreken. Voordat u keuzes maakt over de omvang van uw fiscale eenheid, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de zelfstandige resultaten van de betrokken vennootschappen. Transfer Pricing kan hierin een belangrijke rol spelen, ook al betreft het een volledig binnenlandse situatie.

Wijziging tariefsopstapje en drempel

In 2021 is het lage tarief van de vennootschapsbelasting omlaag gegaan naar 15%. Per 2022 geldt dit opstaptarief voor de eerste € 395.000 aan fiscale winst. Daarnaast is het reguliere vennootschapsbelastingtarief per 2022 verhoogd naar 25,8%.

Verbreking fiscale eenheid

Als gevolg van deze wijzigingen, met name de hoogte van het opstaptarief en de ruimere winstdrempel, kan het interessant zijn om een bestaande fiscale eenheid (deels) te verbreken. Vennootschappen die gevoegd zijn in een fiscale eenheid worden beschouwd als één belastingplichtige en kunnen slechts één keer gebruikmaken van de tariefsopstap. Door de verbreking van de fiscale eenheid kan iedere ontvoegde vennootschap als zelfstandig belastingplichtige gebruikmaken van het opstaptarief.

Zakelijke verrekenprijzen

Om goed te kunnen beoordelen of het verbreken van een fiscale eenheid de moeite waard is, is het van groot belang dat de zelfstandige resultaten van de betrokken vennootschappen goed worden vastgesteld. Alleen vennootschappen die zelfstandig in een winstpositie zitten zullen immers effectief gebruik kunnen maken van het opstaptarief. Bovendien wil je de verliezen van verlieslatende vennootschappen binnen het jaar kunnen blijven verrekenen binnen een fiscale eenheid.

Voorafgaand aan de verbreking van de fiscale eenheid dient zodoende te worden vastgesteld of transacties tussen gelieerde vennootschappen, zowel buiten als binnen de fiscale eenheid, op zakelijke gronden hebben plaatsgevonden. Is dit niet het geval, dan zou er een correctie naar zakelijke prijzen moeten plaatsvinden. Dit heeft impact op de omvang van de zelfstandige resultaten van bij de transacties betrokken vennootschappen. Een dergelijke correctie zal weer gevolgen hebben voor de afweging of de verbreking van een fiscale eenheid in uw geval de moeite waard is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voorafgaand aan een besluit tot verbreking van uw fiscale eenheid, is het belangrijk om nog eens extra aandacht te besteden aan de onderlinge verrekenprijzen die binnen de fiscale eenheid worden gehanteerd. Wij helpen u graag de relevante transacties in kaart te brengen en staan u bij in het proces bij het vormgeven van uw transfer pricing-beleid. Op deze manier kunt u een goed geïnformeerde keuze maken over de ideale samenstelling van uw fiscale eenheid.

Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met de Transfer Pricing Desk via [email protected].

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief