Skip to content
foto van internationale vlaggen

Voorkom boetes en dien uw Country-by-Country rapport op tijd in

Gepubliceerd op: 17 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Met het einde van het jaar in zicht is het tijd om te controleren of u al een Country-by-Country rapport heeft ingediend of een notificatie heeft gedaan. Het niet of niet tijdig indienen of notificeren kan namelijk tot pittige boetes leiden. Hoe zat het ook alweer met de Country-by-Country verplichtingen voor Transfer Pricing?

Deadline Country-by-Country rapport: laatste dag van het jaar

Vanaf 1 januari 2016 gelden er Transfer Pricing documentatieverplichtingen voor Nederlandse entiteiten die onderdeel zijn van een internationaal concern en een geconsolideerde groepsopbrengst van 750 miljoen euro of meer hebben. Deze entiteiten moeten onder andere een Country-by-Country (CbC) rapportage indienen bij de lokale belastingdienst. Indien een andere groepsentiteit dit rapport heeft ingediend én de gegevens uit dit rapport kunnen worden uitgewisseld met de Nederlandse Belastingdienst, geldt er alleen een notificatieplicht. Het CbC-rapport en de notificatie moeten allebei voor de laatste dag van het verslagjaar worden ingediend. Voor veel entiteiten betekent dit dat rapportage en notificatie voor het einde van het kalenderjaar moeten zijn uitgevoerd.

Sjabloon Country-by-Country rapport

De jaarlijkse CbC-rapportage moet worden aangeleverd bij de belastingdienst in het land waar de entiteit, die het rapport indient, fiscaal inwoner is. De OESO heeft een sjabloon ontwikkeld voor de CbC-rapportage. Dit sjabloon wordt ook gebruikt door de Nederlandse Belastingdienst. Na indiening wordt de informatie uit het rapport uitgewisseld met andere staten. In de CbC-rapportage moet onder andere informatie zijn opgenomen over de, in verschillende staten, behaalde winsten, de omzet, het aantal medewerkers, de materiele activa en de bedragen aan betaalde belastingen.

Notificatieplicht

Naast het indienen van het CbC-rapport, bestaat er in sommige gevallen de verplichting tot het doen van een notificatie voor het boekjaar 2021. Deze notificatieplicht geldt voor in Nederland gevestigde entiteiten van de multinationale onderneming die een CbC-rapport moet indienen (maar waarbij dat niet in Nederland gebeurt). In de notificatie moet gemeld worden welke entiteit het CbC-rapport indient en in welk land deze entiteit gevestigd is. De CbC-notificatie moet elektronisch worden ingediend. De Belastingdienst heeft daarvoor een portal beschikbaar gesteld: www.gegevensportaal.net/cbc/aanmelden

Boete bij niet tijdig indienen rapport

Voor het niet of niet tijdig indienen van de rapportage of notificatie kan een boete worden opgelegd. Als bij het nalaten van de verplichtingen sprake is van opzet of grove schuld, kan het zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Wij helpen u graag!

Hulp nodig bij het indienen van de CbC-rapportage of de CbC-notificatie over dit jaar? Wij helpen u graag! Neem contact op met uw adviseur bij Baker Tilly of de Transfer Pricing Desk van Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief