Skip to content
De overheid biedt ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingaanslagen aan te vragen als zij door de maatregelen tegen het coronavirus in de financiële problemen komen. Bij betalingsproblemen, nu of in de nabije toekomst, kunnen ondernemers de komende drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. In dit nieuwsbericht een overzicht van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling kunt aanvragen en meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Het verzoek tot uitstel van betaling moet schriftelijk ingediend worden. Uitstel aanvragen kan nu ook via een speciaal formulier op de website van de Belastingdienst.

U kunt voor de volgende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen:

 • inkomstenbelasting;

 • vennootschapsbelasting;

 • omzetbelasting (btw);

 • loonheffingen;

 • kansspelbelasting;

 • assurantiebelasting;

 • verhuurderheffing;

 • milieubelastingen, accijns;

 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Douanerechten en g-rekening

Bedrijven die tijdelijk niet aan de betalingsverplichting van douanerechten kunnen voldoen, kunnen ook verzoek tot uitstel van betaling indienen. Voor ondernemers met een g-rekening wordt het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening.

Aangiftebelastingen

Voor de aangiftebelastingen, o.a. omzetbelasting en loonheffing, geldt dat het verzoek om uitstel pas kan worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Voorwaarden

 • Het verzoek om uitstel van betaling moet u schriftelijk indienen of via de website van de Belastingdienst.

 • Met een verzoek vraagt u uitstel aan voor alle soorten openstaande belastingschulden. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende schulden inzake de eerdergenoemde belastingen in de komende drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel te worden gedaan.

 • Vraagt u voor een periode van langer dan 3 maanden uitstel? Dan gelden er aanvullende vereisten. U krijgt van de Belastingdienst bericht welke aanvullende gegevens nodig zijn.

 • Bedraagt de totale belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt minder dan € 20.000? U kunt dan volstaan met stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden.

 • Bedraagt de totale belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt € 20.000 of meer? Dan is een verklaring van een derde-deskundige vereist. Het kabinet heeft aangegeven dat zij de verklaring van de derde-deskundige zo eenvoudig mogelijk wil maken en komt binnenkort met een nadere uitwerking daarvan.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief