Skip to content
Foto van zorghulp

Zorgvrijstelling in de Vpb: voldoet u aan de voorwaarden?

Gepubliceerd op: 15 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
U kunt als zorginstelling onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting, de zogenaamde zorgvrijstelling. Toets voor het einde van het jaar of uw instelling aan deze voorwaarden voldoet. Zo wordt u niet verrast door de heffing van de vennootschapsbelasting en de mogelijke nadelige budgettaire gevolgen. Twee belangrijke voorwaarden zijn de werkzaamhedeneis en winstbestemmingseis. Wat houden deze voorwaarden in? En wist u dat voor het toepassen van de zorgvrijstelling uw statuten op orde moeten zijn?

Wat betekent de werkzaamhedeneis?

Een van de voorwaarden van de zorgvrijstelling is dat een zorginstelling voor ten minste 90% werkzaamheden moet verrichten die bestaan uit het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen en het bieden van een passende werkzaamheid aan mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking.

Toetsing op basis van omzet óf personeelsleden

Voor de toetsing van het 90%-criterium moet naar alle werkzaamheden van de zorginstelling worden gekeken. De toetsing van het criterium kan plaatsvinden aan de hand van bijvoorbeeld de omzet of het aantal personeelsleden. Verhuurt u als zorginstelling bijvoorbeeld veel vastgoed en maken de gerealiseerde huurinkomsten een relatief groot onderdeel van de omzet uit? Dan wordt op basis van de omzet niet aan de werkzaamhedeneis voldaan. U kunt dan wellicht beter toetsen aan de hand van het aantal personeelsleden. Daarnaast raden wij u aan om regelmatig te controleren of u nog aan het 90%-criterium voldoet.

Hoe werkt de winstbestemmingseis?

Naast de werkzaamhedeneis geldt er ook een eis voor de bestemming van de winst. Om voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen mag de winst (en een eventueel overschot bij een liquidatie) van een zorginstelling alleen worden gebruikt voor een andere, kwalificerende zorginstelling of een algemeen maatschappelijk belang. Zo wordt gewaarborgd dat de vrijgestelde winsten worden gebruikt voor zorgactiviteiten. De winstbestemming moet in uw statuten zijn vastgelegd en u moet hier als zorginstelling ook feitelijk aan voldoen.

Continuïteitsbijdragen tellen niet mee

Heeft u de afgelopen periode vanwege de coronapandemie als zorginstelling continuïteitsbijdragen ontvangen ter compensatie van omzetdaling en extra gemaakte kosten? De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat deze continuïteitsbijdragen onder bepaalde voorwaarden de toepassing van de zorgvrijstelling niet in de weg staan. Zo moet de zorgvrijstelling in het vorige boekjaar van toepassing zijn geweest en moeten er in het boekjaar geen wijziging in de feiten en omstandigheden zijn geweest die tot gevolg hebben dat de zorgvrijstelling niet langer meer van toepassing is.

Gevolgen voor statuten

Ook is het van belang dat u voor uw zorginstelling controleert of de statuten in lijn zijn met de voorwaarden voor toepassing van de zorgvrijstelling. Met betrekking tot een aantal voorwaarden heeft u tot eind 2021 om de statuten aan te passen. 

Vragen?

Of hulp nodig bij het toetsen of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met mij!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief