Auto van de zaak in Duitsland

Als u in Duitsland werkt of onderneemt, bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om een auto van de zaak met Duits kenteken te rijden. In Duitsland bedraagt de bijtelling in beginsel 1% van de (Duitse) bruto cataloguswaarde per maand. Doordat de cataloguswaarde van een vergelijkbare auto in Duitsland veelal lager ligt dan in Nederland, kan de Duitse bijtelling erg interessant zijn.

Conform de Duitse wetgeving dient naast de 1% bijtelling per maand tevens een bijtelling voor woon-werk kilometers in aanmerking te worden genomen.Deze bijtelling is 0,03% per gereden kilometer (enkele reis) tussen woning en werk.

Voorbeeld bijtelling auto Duitsland

De enkele reisafstand naar het werk van de heer Bakker is 20 kilometer. Hij heeft een auto ter beschikking met een (bruto)cataloguswaarde van € 40.000.
Zijn maandelijkse bijtelling is € 400 (1% van de cataloguswaarde) + € 240 (0,03% x 20 km x € 40.000) = € 640.
Bij een belastingtarief in Duitsland van 30% zijn de ‘bijtellingskosten’ € 192. 

Mocht niet meer dan 15 dagen per maand naar de werkgever in Duitsland worden gereden, dan kan mogelijk een bijtellingspercentage voor woon-werk kilometers van 0,002% voor het werkelijk aantal keren dat naar de werkgever wordt gereden worden benut. 

Daarnaast is het in bepaalde gevallen ook mogelijk dat geen bijtelling voor woon-werkverkeer in aanmerking genomen hoeft te worden. 

Let op! Het doorbelasten van autokosten aan bijvoorbeeld de Nederlandse B.V. kan tot gevolg hebben dat dubbele bijtelling van toepassing is.

Geen bijtelling

In Duitsland is het ook mogelijk om een kilometeradministratie bij te houden. Hierdoor is geen bijtelling verschuldigd. In tegenstelling tot de wetgeving in Nederland mag geen één privé-kilometer worden gereden (vgl. Nederlandse wetgeving mag 500 kilometer privé worden gereden). Het is van belang om een sluitende kilometeradministratie te hebben, anders bestaat het risico dat alsnog de Duitse bijtelling verschuldigd is.

Vrijstellingsvergunning BPM

Indien u in Nederland woont is het van belang om een vrijstellingsvergunning BPM te verkrijgen voordat u met uw Duits gekentekende auto de grens over rijdt. 

De voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning verschillen voor een werkgever (DGA) en een werknemer. Als belangrijkste verschil kan worden genoemd dat:

  • de werkgever(DGA) de auto ten minste 50% zakelijk buiten Nederland dient te gebruiken. Dit dient aangetoond te kunnen worden;
  • de werknemer dient de auto voor ten minste 70% voor werk buiten Nederland ter beschikking gesteld te hebben gekregen. 

Onze adviseurs van de landendesk Duitsland kunnen u adviseren omtrent de bijtelling van de Duitse auto van de zaak en kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een vrijstellingsvergunning BPM.