Skip to content

Datakwaliteit: Een must voor betrouwbare bedrijfsinzichten

Gepubliceerd op: 04 april 2024
Type publicatie Kennisartikel

‘Garbage in, garbage out’. De kwaliteit van de data waarmee we werken bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de inzichten en resultaten die we genereren. In het huidige digitale tijdperk  is data een cruciaal onderdeel voor bedrijven en organisaties wereldwijd. De juiste datakwaliteit zorgt er  voor dat er betrouwbare inzichten gegeneerd worden. Goede datakwaliteit helpt uw bedrijf bij het maken van de beste beslissingen en het maximaliseren van de winst.  In een blogserie  nemen we u mee in het thema datakwaliteit.  Het eerste artikel  gaat over wat datakwaliteit precies inhoudt en waarom het zo fundamenteel belangrijk is. 

Wat is datakwaliteit?  

De datakwaliteit geeft weer in welke mate bedrijfsgegevens geschikt zijn voor het beoogde gebruik in operaties, besluitvorming en planning. Daarom moet data onder andere accuraat, volledig en betrouwbaar zijn. Hoge datakwaliteit betekent dat de informatie die een organisatie gebruikt, om bijvoorbeeld strategische beslissingen te maken en analyses uit te voeren, betrouwbaar en zinvol is.  

Waarom is datakwaliteit belangrijk? 

De invloed van datakwaliteit is omvangrijk en raakt diverse aspecten van een organisatie: 

 • Verbeterde besluitvorming:
  Beslissingen gebaseerd op betrouwbare en actuele gegevens zijn doorgaans beter onderbouwd dan beslissingen gebaseerd op onvolledige of onnauwkeurige gegevens. Dit heeft een positieve impact op de bedrijfsvoering. 

 • Efficiëntie:
  Wanneer gegevens nauwkeurig en gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen processen en operaties efficiënter en meer gestroomlijnd worden uitgevoerd. Dit levert  tijdsbesparing op. .  

 • Klanttevredenheid:
  Nauwkeurige en betrouwbare gegevens stellen organisaties in staat om hun klanten beter te begrijpen en te bedienen. Een beter begrip van klantbehoeften leidt tot verbeterde dienstverlening en een hogere klanttevredenheid. 

 • Compliance:
  Goede datakwaliteit helpt om te garanderen dat de organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeheer en -bescherming. Vooral in gereguleerde sectoren helpt hoge datakwaliteit om aan wettelijke vereisten te voldoen en boetes te voorkomen. 

 • Concurrentievoordeel:
  Organisaties die op hun data kunnen vertrouwen, onderscheiden zich van concurrenten die dat niet kunnen. Doordat hun besluitvorming beter overwogen is, spelen  ze beter in op een steeds veranderende markt en omgeving.  

Uitdagingen voor datakwaliteit 

Het handhaven van hoge datakwaliteit is niet zonder uitdagingen. Datasilo's, inconsistente dataformaten en menselijke fouten zijn slechts enkele van de obstakels die organisaties moeten overwinnen. Daarbij maakt de exponentiële groei van verzamelde data het beheren en onderhouden ervan steeds complexer.  Baker Tilly kan hier gericht bij helpen. 

In het volgende artikel gaan we in op de verschillende kenmerken van datakwaliteit.  

Meer weten?   

Heeft u de ambitie om een datagedreven organisatie te worden? Of zit u midden in die transitie, maar loopt u vast op zaken als beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data? Neem dan contact op met  één van onze dataspecialisten.  Wij helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief