Skip to content

Op weg naar betere datakwaliteit: effectieve oplossingen voor uw organisatie

Gepubliceerd op: 18 april 2024
Type publicatie Kennisartikel

In de voorgaande blogs hebben we het belang van datakwaliteit en de verschillende dimensies van datakwaliteit toegelicht. Nu richten we ons op de praktische aspecten. Hoe kunt u de datakwaliteit van uw organisatie verbeteren? Het verbeteren van datakwaliteit is geen eenmalige taak, maar een continu proces dat betrokkenheid vereist vanuit verschillende lagen binnen uw organisatie. In deze blog verkennen we verschillende methoden en tools die gebruikt kunnen worden om de datakwaliteit te verbeteren en benadrukken we het belang van een gestructureerde aanpak en governance.

De rol van mensen in datakwaliteit

Een cruciale factor in de verbetering van datakwaliteit is de rol van de professionals die dagelijks met de data werken. Fouten bij het invoeren van gegevens of gebrek aan uniformiteit in gegevensformaat kunnen leiden tot onnauwkeurige analyses en beslissingen. Naast eigenaarschap van systemen en de data in de systemen is het belangrijk om de bewustwording en vaardigheden van de medewerkers rond datakwaliteit te verhogen. Dit kan enerzijds door het organiseren van trainingen en anderzijds door het opzetten van een Data Governance Framework.

Wat is een Data Governance Framework?

Een Data Governance Framework biedt een gestructureerd overzicht van beleid en procedures die de verzameling, opslag, verwerking en analyse van data reguleren. Het beschrijft duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, van werknemers tot management. Het framework zorgt daarnaast voor helderheid en richting bij het nastreven van hoge datakwaliteit.

Een effectief Data Governance Framework fungeert als fundament voor een consistent databeleid in de gehele organisatie. Tevens helpt het bij het waarborgen van de dimensies van datakwaliteit zoals nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Natuurlijk zijn regelmatige audits en kwaliteitscontroles onmisbaar om de integriteit van data te garanderen.

Producten, technologieën en tools ter ondersteuning van datakwaliteit

Naast training en strategie zijn de juiste tools en technologieën onmisbaar voor het effectief verbeteren en handhaven van datakwaliteit. Een greep uit het grote aanbod:

 • Datakwaliteit software
  Er zijn diverse softwareoplossingen beschikbaar die specifiek zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het beheren van hun datakwaliteit. De software omvat functies voor het automatiseren van datacleaning, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het monitoren van datakwaliteit over tijd. Denk bijvoorbeeld aan Exmon, deze software maakt het mogelijk om eventuele fouten in de data automatisch te signaleren en hier verbeteracties op te laten uitvoeren door de verantwoordelijke medewerker.

 • Data-integratie tools:
  Wanneer er gebruik wordt gemaakt van data uit meerdere applicaties kunnen deze tools helpen bij het samenbrengen van data uit de verschillende bronnen, waarbij ze zorgen voor consistentie en nauwkeurigheid. De producten die wij hiervoor gebruiken zijn TimeXtender, Qlik Replicate en Exmon Data Integrator. Door het inzetten van deze producten is het mogelijk om een integraal overzicht te krijgen van de data in de verschillende systemen.

 • Datavisualisatie software:
  Datavisualisatie tools zoals Qlik Sense en PowerBI zijn essentieel voor het begrijpen van complexe data. Deze tools bieden de mogelijkheid om data op een intuïtieve manier weer te geven. Daarnaast bieden ze ook mogelijkheden voor gegevensvalidatie en kwaliteitscontrole, evenals integratie met data

 • Master Data Management (MDM):
  MDM-tools (bijvoorbeeld Exmon MDM) helpen bij het beheren van de kerngegevens van een organisatie, zoals klantgegevens, productinformatie en leveranciersgegevens. De tools centraliseren en standaardiseren deze kerngegevens over verschillende systemen en processen heen. Zo verbeteren MDM-oplossingen de consistentie en nauwkeurigheid van data. 

Meer weten?   

Heeft u de ambitie om een datagedreven organisatie te worden? Zit u midden in die transitie, maar loopt u vast op zaken als beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data? Of bent u op zoek naar de juiste tooling om uw datakwaliteit te verbeteren? Neem dan contact op met  één van onze dataspecialisten. Wij helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief