Skip to content
Gepubliceerd op: 11 april 2024
Type publicatie Kennisartikel

In onze eerste blog hebben we de cruciale rol van datakwaliteit belicht en de impact ervan op diverse aspecten binnen organisaties. Deze week duiken we dieper in de verschillende dimensies van datakwaliteit, die essentieel zijn voor een effectief datamanagement en besluitvorming, en de uitdagingen die hierbij gepaard gaan. 

Meten van datakwaliteit 

Nu we een idee hebben wat datakwaliteit is en waarom het zo essentieel is om deze te waarborgen binnen in de organisatie, kunnen we dieper ingaan op de verschillende perspectieven, die vaak worden aangeduid als dimensies van datakwaliteit. Datakwaliteit is te meten aan onder andere de volgende pijlers: 

 • Nauwkeurigheid:
  Nauwkeurigheid verwijst naar de mate waarin de data overeenkomt met de werkelijke feiten of gebeurtenissen die ze vertegenwoordigt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de mate van detail in de dataset zoals leeftijden, is de leeftijd voldoende of wil je de daadwerkelijke geboortedatum hebben? Afhankelijk van de analyse heb je meer of minder detail nodig.  

 • Volledigheid:
  Volledigheid houdt in dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn en dat er geen/weinig ontbrekend of lege velden zijn. Het kan hierbij twee kanten op gaan:

  • Er ontbreken records;

  • Er zijn meer records in de data aanwezig dan wenselijk.

  Hiervoor zijn controles nodig met de systemen waaruit de data gehaald wordt, maar hierbij valt ook te denken aan lege velden in de dataset.

 • Consistentie:
  Consistentie verwijst naar de uniformiteit en samenhang van de gegevens binnen een dataset of tussen verschillende datasets. Hierbij kun je denken aan het format van de velden, vaak zien we dat velden met dezelfde informatie, bijvoorbeeld een datum in verschillende systemen, een ander format hebben.

 • Betrouwbaarheid:
  Betrouwbaarheid heeft betrekking op de geloofwaardigheid en vertrouwenswaardigheid van de data. Betrouwbare data is vrij van fouten, onnauwkeurigheden of manipulatie. In de context van financiële transacties, betekent dit dat de gegevens een accurate bron van waarheid vormen voor de dashboards. 

 • Actualiteit:
  Actualiteit verwijst naar de mate waarin de gegevens up-to-date zijn en de huidige situatie weerspiegelen. Verouderde gegevens kunnen leiden tot verkeerde analyses en beslissingen. In een snel veranderende markt is het cruciaal dat beslissingen gebaseerd zijn op de meest recente informatie. 

Uitdagingen van datakwaliteit 

Elk van deze pijlers brengt unieke uitdagingen met zich mee. De complexiteit van moderne datasystemen, snelle technologische veranderingen en strenge compliance eisen stellen organisaties voor de taak om innovatieve oplossingen te vinden voor het beheer van datakwaliteit. 

 • Technologische ontwikkeling: De snelle ontwikkeling van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning biedt nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van datakwaliteit maar vereist tegelijkertijd voortdurende aanpassing van datamanagementpraktijken. 

 • Regelgevende compliance: Veranderende regelgeving, vooral in sectoren zoals financiën en gezondheidszorg, vraagt om een agile aanpak in het beheer van datakwaliteit om te zorgen voor voortdurende compliance. 

 • Beveiligingsrisico's: In een tijdperk waar data vaak wordt beschouwd als de nieuwe olie, is de beveiliging van data tegen inbreuken en manipulatie van cruciaal belang voor het behouden van de betrouwbaarheid en integriteit van data. Hierbij speelt regelgeving zoals de AVG, maar ook beveiligingsnormen zoals ISO27001 en NEN7510 een belangrijke rol. 

Kortom, datakwaliteit is een essentieel aspect van moderne bedrijfsvoering. Door de dimensies van datakwaliteit te begrijpen en de uitdagingen ervan aan te pakken, kunnen organisaties de waarde van hun data maximaliseren en betere beslissingen nemen. Het investeren in datakwaliteit loont zich op de lange termijn, omdat het bijdraagt aan betrouwbaardere analyses, verbeterde efficiëntie en een concurrentievoordeel in de markt.

Meer weten?   

Heeft u de ambitie om een data gedreven organisatie te worden? Of zit u midden in die transitie, maar loopt u vast op zaken als beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data? Neem dan contact op met  één van onze dataspecialisten. Wij helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief