Baker Tilly Berk versterkt zich met Finance4Care

Om de positie in de zorgmarkt verder te verstevigen heeft Baker Tilly Berk het financieel adviesbureau voor de gezondheidszorg Finance4Care aan zich verbonden. Met dit strategisch samenwerkingsverband wordt in de groeiende vraag naar advies bij zorgaanbieders voorzien. Marco Hoeks, voorzitter branchegroep Zorg van Baker Tilly Berk: “De specialistische kennis van Finance4Care en hun vertaling van die kennis naar concrete producten voor de zorgsector is een enorme sprong voorwaarts en een waardevolle aanvulling op onze advisering aan zorgaanbieders.

In een sterk veranderende zorgwereld hebben veel zorgaanbieders te maken met de overgang naar een nieuw businessmodel en daaruit voortvloeiende vraagstukken als procesbeheersing en efficiency. Marco Hoeks: “We zien een enorme toename van de behoefte aan ondersteuning bij de uitdagingen waar zorgaanbieders op dit moment voor staan. Zoals het inspelen op de scheiding tussen wonen en zorg en de hervormingen in de langdurige zorg. Baker Tilly Berk en Finance4Care hebben elkaar op dit terrein als strategische partner gevonden. We zijn ervan overtuigd dat we met Finance4Care in de marktvraag  voorzien en een meer prominente positie in de zorgsector innemen.”

Professionaliseren van de zorg

Edwin Kalbfleisch, partner bij Finance4Care over de strategische samenwerking met de branchegroep Zorg van Baker Tilly Berk: “De specifieke kennis en expertise van  Finance4Care in de zorgmarkt sluit naadloos aan op de dienstverlening van Baker Tilly Berk. Samen kunnen we zorgaanbieders ondersteunen bij het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in een hoog tempo op. Door deze samenwerking kunnen we onze klanten met concrete producten en diensten nog beter bijstaan bij de uitdagingen.”

Hulp voor zorgaanbieders

Kim Brand, partner bij Finance4Care: “De klik tussen de branchegroep Zorg van Baker Tilly Berk en de mensen van Finance4Care is gebaseerd op de overtuiging dat zorgaanbieders op zoek zijn naar concrete oplossingen. In de samenwerking ligt de focus op het inzetten van producten waar een zorgaanbieder echt iets aan heeft. Zoals het kennisplatform Zorgkennis.net en de online benchmark voor de zorg. Edwin Kalbfleisch: “En samen met Baker Tilly Berk gaan we nog meer concrete oplossingen ontwikkelen.”