Nationaal btw-advies

Btw-advies en Compliance - Nationaal btw-advies.jpg

Wanneer u als natuurlijk persoon, als rechtspersoon of in een samenwerkingsverband zelfstandig economische activiteiten verricht en hiervoor vergoedingen ontvangt, kwalificeert u als ondernemer voor de btw. In beginsel moet u dan btw over de door u ontvangen vergoedingen in rekening brengen aan uw afnemers. Daarnaast gelden dan diverse administratieve verplichtingen, zoals het periodiek indienen van de btw-aangifte en het voeren van een btw-administratie. Wilt u meer weten over uw btw-positie en uw rechten en plichten als btw-ondernemer? Schakel ons dan in voor een vrijblijvend gesprek.

De btw wet- en regelgeving is complex en als u deze als ondernemer niet nauwkeurig volgt, zijn boetes en/of naheffingen niet ondenkbaar. Tegelijkertijd biedt de btw ook kansen, als u de rechten die u als btw-ondernemer heeft, kent en toepast.

Btw-vrijstellingen

De btw-wetgeving kent diverse btw-vrijstellingen voor specifieke branches en bedrijfsactiviteiten. Als u goederen levert of diensten verricht waarop een btw-vrijstelling van toepassing is, dan brengt u geen btw in rekening aan uw afnemers. Het nadeel voor u als leverancier is dat u de gerelateerde btw dus niet in aftrek kan brengen. De btw op kosten die is toe te rekenen aan een btw-vrijgestelde en/of niet-economische activiteit is namelijk niet aftrekbaar en werkt dus kostprijsverhogend. De btw vormt dan een kostenpost.

In de zorg en bij overheden gelden specifieke btw-regels en -vraagstukken. De btw-specialisten van Baker Tilly hebben specialistische kennis en veel ervaring op dit gebied, bijvoorbeeld bij het kwalificeren van de activiteiten, btw-aspecten bij samenwerkingsverbanden en de btw-aspecten van marktactiviteiten, zoals verhuur of levering van grond. Bekijk hiervoor onze pagina’s btw in de zorg en de overheid en btw.

Btw-aftrekrecht

Als btw-ondernemer mag u de door derden in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. Voor dit zogenoemde btw-aftrekrecht gelden wel verschillende voorwaarden. Zo moet u in het bezit zijn van een factuur die voldoet aan de wettelijke vereisten en ook werkelijk de afnemer zijn van de geleverde prestatie waarvoor de btw is berekend. Daarnaast geldt het btw-aftrekrecht in principe alleen voor kosten die voortvloeien uit btw-belaste activiteiten.

Wij houden u daarnaast graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen en nieuws op het gebied van de btw. Hierdoor blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en leest u meteen welke impact wijzigingen mogelijk op uw bedrijfsvoering hebben.

Of u als btw-ondernemer de in rekening gebrachte btw in aftrek kunt brengen of niet, hangt dus af van de situatie en van de verrichte activiteiten. Wilt u meer informatie over het in aftrek brengen van btw en de bijbehorende wettelijke verplichtingen, neem dan gerust contact met ons op. 

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date