Wijzigingen wetgeving btw 2021

Btw-advies en Compliance - Wijzigingen wetgeving btw 2021.jpg

De huidige wet- en regelgeving voor de e-commercesector, zijnde online shops, is ontzettend gecompliceerd voor ondernemers. Onder meer daardoor lopen lokale overheden btw-inkomsten mis. Om het huidige systeem te vereenvoudigen, zullen dan ook de regels voor de e-commercesector drastisch wijzigen.

Nieuwe btw-regels voor de e-commercesector vanaf 2021

De belangrijkste wijzigingen voor e-commerceleveringen treden pas in werking per 1 juli 2021. Oorspronkelijk was die datum gepland op 1 januari 2021. Door de maatregelen rondom het coronavirus en de praktische uitwerking daarvan, heeft de Europese Commissie echter voorgesteld de inwerkingtreding met zes maanden uit te stellen omdat meer tijd nodig is voor de voorbereidingen. Dit voorstel is op 22 juli 2020 aangenomen door de Europese Raad van Ministers. De huidige regelgeving blijft dus van kracht en wijzigt pas per 1 juli 2021. Nederland en Duitsland hebben echter de Europese Commissie verzocht om de inwerkingtreding nogmaals met zes maanden te verlengen naar 1 januari 2022. Het is echter de vraag of andere lidstaten dit ook willen volgen. Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk en Malta hebben al aangegeven dat zij de nieuwe regelgeving liever per 1 juli 2021 willen invoeren. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

2021: Wijzigingen voor e-commerceleveringen binnen de EU

Voor ondernemers met e-commerce goederenleveringen binnen de EU verandert er onder andere het volgende:

  • De huidige afstandsverkopenregeling wijzigt. Momenteel is een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-landen vaak btw verschuldigd in het land waar het transport van de goederen eindigt. Dit is onder andere het geval wanneer de ondernemer een bepaald omzetdrempelbedrag overschrijdt (Nederland heeft bijvoorbeeld een omzetdrempel van € 100.000 per jaar). Per 1 juli 2021 vervalt de oude omzetdrempel en is de ondernemer in beginsel btw verschuldigd in het EU-land waar het transport eindigt.
  • Voor kleine e-commerce ondernemers komt er een nieuwe omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Deze ondernemers mogen btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen begint als zij onder de drempel blijven en slechts in één EU-land zijn gevestigd.
  • Ondernemers mogen voor hun grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de EU één speciale btw-aangifte te doen in het EU-land van vestiging. Ondernemers die deze zogenoemde ‘One Stop Shop’-aangifte hanteren, hoeven niet langer afzonderlijk btw-aangifte te doen in de EU-landen waar afstandsverkopen belast zijn. Er gelden echter wel specifieke voorwaarden voor het gebruik van de One Stop Shop.

2021: Wijzigingen voor e-commerceleveringen vanuit landen buiten de EU

Steeds meer e-commerce ondernemers leveren goederen vanuit landen buiten de EU. Voor deze ondernemers verandert er per 1 juli 2021 onder andere het volgende:

  • Zendingen van geringe waarde die vanuit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU worden verzonden, worden nu nog onder bepaalde voorwaarden niet met invoer-btw belast. Deze ‘btw-vrijstelling bij de invoer van kleine zendingen’, die op dit moment geldt voor kleine pakketjes met een waarde tot € 22, komt per 1 juli 2021 te vervallen. Vanaf dat moment is dus ook de invoer van kleine zendingen belast met invoer-btw.
  • Ondernemers die goederenleveringen verrichten vanuit landen buiten de EU, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een One Stop Shop. Zij hoeven voor hun afstandsverkopen vanuit landen buiten de EU dan slechts in één EU-land btw-aangifte doen. Deze Invoer One Stop Shop (IOSS) regeling geldt alleen voor zendingen met een intrinsieke waarde tot € 150. Een ondernemer die gebruik maakt van de IOSS, kan onder voorwaarden een btw-vrijstelling toepassen op de invoer van de goederen.
  • Er komt een bijzondere regeling voor de heffing van btw bij invoer als de IOSS niet wordt gebruikt. Bepaalde ondernemers –doorgaans postbedrijven – kunnen de invoer-btw dan innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn, en deze invoer-btw vervolgens maandelijks rapporteren en afdragen via een elektronische aangifte. Dit voorkomt dat zij de invoer-btw direct ‘aan de grens’ moeten afdragen. De regeling kent echter verschillende voorwaarden en geldt alleen ingeval van zendingen met een intrinsieke waarde tot € 150.

Andere wijzigingen van het btw-stelsel

Naast de hiervoor besproken punten zijn er diverse andere wijzigingen van het btw-stelsel. Zo komen er bijzondere verplichtingen voor ondernemers die afstandsverkopen faciliteren via elektronische interfaces zoals marktplaatsen of platforms (per 1 juli 2021). Ook gelden er sinds 1 januari 2020 vier zogenoemde Quick Fixes voor het huidige intracommunautaire handelssysteem. Daarnaast wil de Europese regelgever dat handelssysteem op nog een aantal andere vlakken ingrijpend veranderen, maar die plannen zijn nog niet definitief aangenomen.

Gevolgen voor uw onderneming

Is uw onderneming actief in (grensoverschrijdende) handel of e-commerce, dan is de kans groot dat de nieuwe btw-regels van invloed zijn op uw onderneming. Onze verwachting is dat veel ondernemers hun ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie, facturering) moeten aanpassen – bijvoorbeeld vanwege de gewijzigde omzetdrempels en rapportagemogelijkheden. Anderzijds biedt de uitbreiding van de One Stop Shop ook mogelijkheden om de afwikkeling van de btw-afdracht te vereenvoudigen.

Bent u al voorbereid op de wijzigingen die oorspronkelijk per 1 januari 2021 in zouden gaan? Let u dan even op dat de ingangsdatum definitief is gewijzigd naar 1 juli 2021 en u de planning van aanpassingen overeenkomstig aanpast.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de wijzigingen wetgeving btw 2021? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Barthold Bergman
Barthold Bergman Sr Manager VAT Advisory