Wijzigingen wetgeving btw 2022

Btw-advies en Compliance - Wijzigingen wetgeving btw 2022.jpg

De Europese Commissie heeft wijzigingen per 1 juli 2022 aangekondigd. Deze wijzigingen zijn dus nog niet definitief. Als de wijzigingen worden ingevoerd, hebben deze grote gevolgen voor de handel binnen de Europese Unie (EU) tussen ondernemers.

Definitief btw-systeem voor grensoverschrijdende B2B goederenhandel binnen de EU?

In navolging van de wetswijzigingen van 2019 en 2020 en de aankomende veranderingen van juli 2021, heeft de Europese Commissie wijzigingen aangekondigd die per juli 2022 van kracht zullen worden. De onderhandelingen over de wijzigingen per juli 2022 lopen nog. De wijzigingen zijn nog niet aangenomen.

Indien deze wijzigingen worden aangenomen, zullen deze verregaande gevolgen hebben voor ondernemingen die goederen leveren aan ondernemingen binnen de EU.

Intra-Unielevering

De voorgestelde nieuwe regels brengen een einde aan de kunstmatige tweedeling van enkelvoudige commerciële transacties. Er zal geen sprake meer zijn van zowel een intracommunautaire levering van goederen als een intracommunautaire verwerving van goederen. Indien het voorstel wordt aangenomen, wordt grensoverschrijdende handel tussen EU landen gedefinieerd als een enkelvoudig belastbaar feit, genaamd een ‘intra-Unielevering’. De intra-Unielevering zorgt ervoor dat de goederenlevering worden belast in de lidstaat waar het transport eindigt, te weten de EU lidstaat van aankomst.

De leverancier dient de btw van de lidstaat van aankomst van de goederen in rekening te brengen aan zijn afnemer (ondernemer). Zonder de invoering van nadere regelgeving, zou de leverancier zich in de lidstaat van aankomst voor de btw dienen te registreren, en aldaar een lokale btw-aangiftes moeten doen. Dit is niet wenselijk, en om dit te voorkomen heeft de EU voorgesteld om de huidige Mini One Stop Shop uit te breiden tot een One Stop Shop (‘OSS’) systeem.

De OSS maakt het voor ondernemingen mogelijk om de verschuldigde btw-bedragen via één OSS btw-aangifte aan te geven. Dit voorkomt dat ondernemingen zich in elke EU-lidstaat waar btw verschuldigd is, moeten registreren voor de btw.

Gecertificeerd btw-belastingplichtige

Het concept van de gecertificeerd btw-belastingplichtige (Certified Taxable Person of ‘CTP’) is een ander interessant aspect van de plannen van de Europese Commissie. De huidige EU btw-regelgeving maakt geen onderscheid tussen de ondernemer die als betrouwbare btw-belastingplichtige wordt beschouwd, en de ondernemer die niet als betrouwbaar btw-belastingplichtige wordt beschouwd. Het CTP-concept beoogt hier een einde aan te maken. Als een onderneming de CTP-status heeft, wordt zij geacht een betrouwbare btw-belastingplichtige te zijn. Het hebben van de CTP-status zal aanzienlijke voordelen met zich brengen voor ondernemingen die betrokken zijn bij intra-Unieleveringen.

Voorbeeld

Goederen worden door ondernemer A verkocht aan ondernemer B, de goederen worden vanuit Duitsland naar Frankrijk geleverd.

Indien ondernemer B wel de CTP-status heeft en ondernemer A niet in Frankrijk is gevestigd, wordt de Franse btw die is verschuldigd over de intra-Unielevering verlegd naar ondernemer B. Ondernemer A rekent dan helemaal geen btw over de goederenlevering. Ondernemer B berekent de verschuldigde Franse btw en geeft deze aan in haar Franse btw-aangifte. Als ondernemer B recht , kan de Franse btw in diezelfde btw-aangifte weer in aftrek worden gebracht.

In het geval dat ondernemer B niet de CTP-status heeft, zal ondernemer A Franse btw aan ondernemer B in rekening brengen met betrekking tot deze intra-Unielevering. Vervolgens moet ondernemer A die Franse btw aangeven en voldoen via het One Stop Shop-systeem. Indien ondernemer B recht heeft op teruggaaf van Franse btw, kan deze de Franse btw terugvragen in haar Franse btw-aangifte.

Zoals u ziet, is de toepassing van de btw-verleggingsregeling voor zowel de leverancier als de afnemer voordelig. De leverancier hoeft geen Franse btw in rekening te brengen en af te dragen via de OSS, en de afnemer hoeft geen Franse btw te betalen aan de leverancier en deze Franse btw ook niet terug te vragen.

Gevolgen voor uw onderneming

Als uw onderneming betrokken is bij (grensoverschrijdende) goederenleveringen met andere ondernemingen binnen de EU, is de kans groot dat de nieuwe btw-regels van toepassing zijn op uw onderneming. Wij verwachten dat veel bedrijven hun (ERP-)systemen en bedrijfsprocessen moeten aanpassen (zoals administratie en facturering) om te voldoen aan deze regels. Denk hierbij aan het bijhouden van de CTP-status in de stamgegevens van klanten, en de onderbouwing van de gehanteerde btw-behandeling, op basis van die status.

Indien u van gedachten wil wisselen over de aankomende wetswijzigingen, dan zijn wij daartoe graag bereid. Zo is het bijvoorbeeld zaak om bij de implementatie van een nieuw ERP-systeem waar mogelijk alvast rekening te houden met toekomstige wijzigingen, om verzekerd te zijn van een soepele implementatie.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de wijzigingen wetgeving btw 2022? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Marisa Hut
Marisa Hut Partner VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75